Evaldas Vailionis

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

vailionisevaldas
Institucija, pareigos Lietuvos nacionalinis muziejus Viduramžių ir Naujųjų laikų archeologijos skyrius, vyresnysis muziejininkas
Adresas T. Kosciuškos g. 3, LT-01100 Vilnius
Telefonas (8~5) 2617547
El. pašto adresas viduramziu.archeologija@lnm.lt

Gimiau 1965 m. gegužės 4 d. Zarasuose.

Baigęs Zarasų M. Melnikaitės vidurinę mokyklą, įstojau į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1991 m. apsigynęs diplominį darbą „Herbiniai kokliai” (vadovas – dr. Aleksiejus Luchtanas) baigiau studijas ir įgijau istoriko specialybę.

Archeologiniuose tyrimuose dalyvauti paskatino klasės auklėtojas. 9 ir 10 klasėse dalyvavau Vytauto Urbanavičiaus vadovaujamuose Obelių (Ukmergės r.) kapinyno tyrimuose. Studijų metais teko darbuotis Vilniaus Katedros tyrimuose, vadovaujant Albertui Lisankai.

1989–1991 m. dirbau archeologinės ekspedicijos darbininku Vilniaus Žemutinės pilies tyrimų grupėje. 1991–1993 m. dirbau Pilių tyrimo centre „Lietuvos pilys“ vyr. laborantu. 1993–2001 m. dirbau Pilių tyrimo centre „Lietuvos pilys“, archeologu. Pirmoji ataskaita parašyta iš 1991–1992 m. vykdytos Švenčionių miesto šiluminės trasos archeologinės priežiūros.

Nuo 1996 m. pradėjau vadovauti Valdovų rūmų archeologiniams tyrimams. Parašytos 5 mokslinės ataskaitos iš Valdovų rūmų tyrinėjimų, 6 mokslinės ataskaitos iš kitų Lietuvos vietų (Zarasai, Utena, Trakai, Vilnius). Nuo 2001 m. dirbu Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Viduramžių ir Naujųjų laikų archeologijos skyriuje, vyresniuoju muziejininku.

Archeologinių tyrimų interesai

Viduramžių ir Naujųjų laikų archeologija (herbiniai plokštiniai kokliai, heraldika).

Tyrinėti objektai

Vilniaus žemutinės pilies Valdovų rūmų tyrimai, tyrimai Vilniuje, Trakuose, Utenoje, Zarasuose.

Kita veikla

Viduramžių ir naujųjų laikų archeologinės medžiagos kompiuterinės duomenų bazės (MS ACCESS).