Edvinas Ubis

posted in: Dirbantys archeologai | 0
ubisedvinas
Institucija, pareigos Klaipėdos universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Istorijos katedra, magistrantas
Adresas H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda
Telefonas (8~46) 398806
El. pašto adresas edvinas.ubis@gmail.com

Gimiau 1986 m. birželio 12 d. Kretingoje.

1992 m. pradėta lankyti Kretingos Simono Daukanto vidurinė mokykla, kurią baigus 2005 m. buvo įgytas vidurinis išsilavinimas. Tais pačiais metais buvo įstota į istorijos specialybės studijas Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. Studijos sėkmingai užbaigtos 2009 m. apgynus bakalaurinį darbą tema „Klaipėdos miesto urbanistinė raida ir pastatų konstrukcijos XV a. pabaigoje-1678 m.” (vad. doc. dr. Gintautas Zabiela). Jau tų pačių metų rugsėjį studijos tęsiamos Baltijos šalių istorijos magistratūros programoje. Antrosios pakopos studijose yra rengiamas darbas tema „Klaipėdos pilies keramikiniai indai XIV (XIII)-XVII a.: atvejo studija Europos kontekste“ (vad. doc. dr. G. Zabiela).

Darbinė patirtis

2006 m. liepos-rugsėjo mėnesiais dalyvauta archeologiniuose tyrimuose Klaipėdoje, Turgaus g. sklype nr. 37, t. y. buvusioje Šv. Jono bažnyčios (XVI – XVII a.) vietoje. Šiems tyrimams vadovavo doc. dr. G. Zabiela, o asistentu dirbo, tuomet dar doktorantas, dr. E. Vasiliauskas. Kita archeologinių darbų praktika 2007 m. vasarą buvo atlikta Vokietijoje, Hünenburg‘e šalia Watensted, Kr. Helmstedt, Žemutinėje Saksonijoje. Šiems bronzos amžiaus gyvenvietės, piliakalnio ir kapinyno archeologiniams tyrimams vadovavo dr. Immo Heske (Georg-August-Universität Göttingen). Tų pačių metų vasarą dirbta ir Klaipėdos senamiestyje (Žvejų g. 28). Pastariesiems tyrimams vadovavo Virgilijus Bračiulis (Mažosios Lietuvos muziejus; Klaipėdos pilies muziejus). Sekantis objektas, kuriame atlikta praktika buvo Klaipėdos piliavietė. Čia dirbta 2008 m. birželio-liepos ir 2009 m. liepos, lapkričio mėnesiais. Šiems tyrimams vadovavo doc. dr. G. Zabiela. Paminėtina, kad Klaipėdos piliavietėje 2009 m. vykdytų archeologinių tyrimų metu dirbta asistento pareigose. Taip pat pažymėtina, kad dalyvauta archeologiniuose tyrimuose ar žvalgomuosiuose tyrimuose Klaipėdos senamiesčio sklypuose: Kurpių g. 3 (vad. dokt. Ieva Masiulienė), Didžioji Vandens g. 18 ir Bastionų g. 8 (vad. dokt. Mindaugas Brazauskas), Daržų g. 7 (vad. Žilvinas Čėsna). Taip pat teko dalyvauti tyrimuose kituose miestuose: Kretingoje (vad. dr. Gytis Piličiauskas), Juodkrantėje (vad. dr. D. Brazaitis). 2009 m. spalio mėnesį savarankiškai vadovauta žvalgomiesiems archeologiniams tyrimams Skuodo mieste. Dirbama ir užsakomųjų istorinių tyrimų srityje. 2009 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais buvo atliekami Klaipėdos viešųjų erdvių istoriniai tyrimai, kurių užsakovas buvo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. 2010 m. vykdyti savarankiški žvalgomieji archeologiniai tyrimai ir žvalgymai Kretingoje (Žemaičių g. 3 A ir Rotušės a. 11 A) ir Klaipėdoje (S. Daukanto 40 B ir K. Donelaičio g. 6 B). Taip pat dalyvauta 2010 m. Klaipėdos piliavietės archeologiniuose tyrimuose, kuriuose dirbta archeologo pareigose. Paminėtina, 2010 m. atlikta archeologinė praktika Švedijoje. Čia buvo dalyvauta Röhneholm mosse mezolitinės durpyninės gyvenvietės tyrimuose (vad. dokt. Arne Sjöström ir prof. Lars Larsson) ir susipažinta su tokių tyrimų specifika bei metodika. Taip pat išklausytos paskaitos, kurios skaitytos ekspedicijų dalyvių ir atvykstančių skaitovų iš Švedijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Ukrainos. Ekskursijų metu susipažinta su Pietų Švedijos kraštovaizdžiu ir archeologijos paminklais.

Publikacijos

ZABIELA, G.; KRANIAUSKAS, R.; ABROMAVIČIUS, E.; UBIS, E. Klaipėdos piliavietės pietinė dalis. In Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais. Vilnius, 2010, p. 189-194.

Mokslinių tyrimų interesai

Domimasi Lietuvos miestų urbanizacijos procesais viduramžiais naujaisiais laikais. Kita interesų sritis viduramžių ir naujųjų laikų pilių (tvirtovių) artefaktai; išskirtinai domimasi keramikinių indų gamyba ir periodizacija. Ypatingas dėmesys skiriamas tokioms urbanizacijos sritims kaip pastatai, infrastruktūra. Taip pat domimasi istorinių ir archeologinių šaltinių problematika urbanizacijos tyrimų kontekste. Skiriamas didelis dėmesys kitų šalių patirčiai viduramžių ir naujųjų laikų miestų ir pilių tyrimuose (ypač Didžiosios Britanijos pavyzdžiui). Tuo pačiu metu mokomasi naujųjų technologijų suteikiamų galimybių, teoriškai susipažindinama su jų pritaikomumu šiuolaikinių tyrimų kontekste. Be pagrindinės mokslinės tiriamosios temos, taip domimasi teorine archeologija, įvairių autorių kuriamais archeologiniais ir istoriniais modeliais.