dr. Rolandas Tučas

posted in: Dirbantys archeologai | 0
tucasrolandas
Institucija, pareigos Vilniaus universitetas, Gamtos mokslų fakultetas, Geografijos ir kraštotvarkos katedra, lektorius
Adresas M. K. Čiurlionio g. 21/27, LT-03101 Vilnius
Telefonas (8~5) 2398286
El. pašto adresas tucas.r@gmail.com

Gimiau 1967 m. rugsėjo mėn. 19 d. Pasvalio rajone, Vaškų miestelyje.

1985 m. baigęs Vaškų vidurinę mokyklą, įstojau į Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą studijuoti biologiją.

1985–1987 m. prievartinė tarnyba sovietinėje kariuomenėje.

1987 m. po nesėkmingo bandymo pereiti į Istorijos fakulteto istorijos specialybę (tuo metu archeologijos specialybės dar nebuvo), toliau studijas tęsiau tame pačiame Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete, tik jau visuomeninės (apima politinės, ekonominės, socialinės ir kitas ne gamtinės geografijos kryptis) geografijos specialybę.

1992 m. baigiau Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, apgindamas diplominį darbą „Gamtinės aplinkos veiksnys etnogeocenozių raidoje. (Lietuvos pavyzdžiu)“, ir įgijau geografo specialybę.

2002–2004 m. buvau Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto geografijos specialybės magistrantas. 2004 m. apgyniau geografijos magistro darbą „Žemaitijos regionas vėlyvajame geležies amžiuje (teritorijos apgyvenimo sistemos požiūriu)“.

Nuo 2004 m. – Vilniaus universiteto Geografijos mokslų fakulteto geografijos mokslo krypties (fizinių mokslų sritis) doktorantas.

1991 m. dirbau Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemoje.

1992 m. Pakruojo rajono savivaldybės vyr. paminklotvarkininkas.

1993–1994 m. Žeimelio „Žiemgalos“ muziejaus (Šiaulių „Aušros“ muziejaus filialas) vedėjas.

1994–2002 m. dirbau privačiose apsaugos struktūrose, taip pat turėjau nuosavą verslą.

Šiuo metu esu Vilniaus universiteto, Gamtos mokslų fakulteto, Geografijos ir kraštotvarkos katedros lektorius.

Archeologinių tyrimų interesai

Teritorijos apgyvendinimo raida ir etnogenezės procesai dabartinės Lietuvos teritorijoje ankstyvojo metalų laikotarpio pabaigoje ir geležies amžiuje (maždaug V a. pr. Kr.–XII a.).

Dalyvavimas archeologiniuose tyrinėjimuose

Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje (1988–1990 m., „Talkos“ klubas, vad. A. Tautavičius, V. Urbanavičius, A. Kuncevičius);

Kernavėje (senosios bažnyčios vietoje, senojo miesto vietoje Pajautos slėnyje, VI–I a. pr. Kr. kapinyno teritorijoje ir Kriveikiškio piliakalnyje) (1989 m., vad. A. Luchtanas);

Šukionių kapinyno (1990 m., vad. I. Vaškevičiūtė);

Dignaja piliakalnio papėdės gyvenvietės (1991 m., vad. A. Vasks);

Papiškių senovės gyvenvietės (1991 m., vad. Dž. Brazaitis);

Reškutėnų (Kretuono) senovės gyvenvietės ir Rėkučių (Pakretuonės) pilkapyno (1990 – 1992 m., vad. A. Girininkas);

Kairelių neįtvirtintos gyvenvietės (1992 m., savarankiškai).

Pasvalio rajone vykusioje žvalgomojoje archeologinėje ekspedicijoje (1990 m., vad. A. Girininkas, R. Jarockis, G. Puodžiūnas ir G. Zabiela);

Pakruojo rajone vykusioje žvalgomojoje archeologinėje ekspedicijoje (1991 m., vad. A. Girininkas, R. Jarockis ir G. Zabiela).

Publikacijos

Tučas R. (2004). Gamtinės aplinkos veiksnys etnogenezės procesams Lietuvoje, Geografija, t. 40(2): p. 17-25.

Tučas R. (2005). Žemaičių bendruomenių teritorinė organizacija X-XII amžiuje, Geografijos metraštis, t. 38(1): p. 177-188.

Archeologinių tyrinėjimų sklaida

Dėstomas kursas – Etnologija (sando kodas ETNG 1123). Vilniaus universitetas, Gamtos mokslų fakultetas, Geografijos ir kraštotvarkos katedra.

Kita veikla

Taip pat aktyviai domiuosi politologija, sociologija, sociokultūrine antropologija, politine geografija, kultūros geografija, socialine geografija, ekonomine geografija ir istorine geografija.

Pomėgiai

Kelionės.