Reda Švelniūtė

 

svelniutereda
Institucija, pareigos Šilutės rajono savivaldybė, Kultūros skyrius, vyriausioji specialistė
Adresas S. Dariaus ir S. Girėno g. 1, LT 99133 Šilutė
Telefonas (8~441) 79283
El. pašto adresas svelniute@yahoo.com

Gimiau 1979 m. vasario 8 d. Šilutėje. 1997 m. baigiau Vydūno gimnaziją Šilutėje ir visų juokui, o tėvų dideliam liūdesiui įstojau į Klaipėdos universitetą, tikėdamasi rasti ten archeologiją. Suradau prof. Vladą Žulkų.

2001 m. apgynusi baigiamąjį bakalauro darbą „Lamatos žemės etninė ir politinė priklausomybės“, gavau istorijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Bakalaurinį darbą rašiau Christian Albrecht universitete (Kylis, Vokietija), kur tobulinausi pagal Erasmus Sokrates programą. Lietuvišką šriftą reikėjo siųsdintis iš Lietuvos – neišdildomi įspūdžiai ir stresas.

2003 m. apgynusi baigiamąjį magistro darbą „V–VI a. Plinkaigalio, Pagrybio ir Nemuno žemupio bendruomenių socialinė analizė“, gavau Baltijos šalių istorijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

Nuo 2003 m. lapkričio 1 d. tapau Klaipėdos universiteto Istorijos katedros istorijos krypties doktorante. Preliminari disertacijos tema „Socialinio gyvenimo atspindžiai žemaičių ir kuršių genčių vyrų kapuose (V–XII a.)“.

2003–2004 m. dirbau archeologe Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.

Nuo 2004 m. dirbu Šilutės rajono savivaldybės Kultūros skyriuje vyriausiąja specialiste, atsakinga už kultūros paveldo apsaugą.

Archeologinių tyrimų interesai

Praeities gyvensenos socialiniai aspektai, socialinių reiškinių ir procesų tyrimų metodika, archeologijos mokslo teorija.

Tyrinėti objektai

1999 m. dirbau pas prof. V. Žulkų Purmalių alkvietės tyrimuose.

1999–2000 m. praleisti kasant Klaipėdos piliavietę.

2002 m. pusiau savarankiški kasinėjimai Platelių ežero Pilies saloje, prižiūrint prof. V. Žulkui.

2003 m. – TAPAU ARCHEOLOGE! ir savarankiškai kasinėjau naujai sau (kaip pagal užsakymą) atrastą Romų–Zeigių (Klaipėdos r.) gyvenvietę.

2003 m. dar spėjau pasidarbuoti ir Andulių piliakalnio (Kretingos r.) priešpilyje.

2004 m. vykdžiau žvalgomuosius tyrimus Slengių kaime (Klaipėdos r.).

Publikacijos

Reda Švelniūtė. Socialinio gyvenimo atspindžiai V–VI a. Plinkaigalio kapinyne. Lietuvos archeologija. 2005. T. 27, p. 9-22.

Reda Švelniūtė. Socialinės organizacijos skirtumai V–VI a. Pagrybio ir Plinkaigalio kapinynus palikusiose bendruomenėse. Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. 2005, p. 207-223.

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida:

2003 m. dalyvavau „Šilutės priešistorės konferencijoje“ su pranešimu „Lamatos žemės piliakalniai“.

2003 m. dalyvavau „Rusnės konferencijoje“, kur skaičiau pranešimą „Archeologinių paminklų Rusnės apylinkėse klausimu“.

2007 m. balandį ir gegužę dalyvavau konferencijose Klaipėdoje ir Estijoje, kur skaičiau pranešimus „Priešistorės socialinių reiškinių ir procesų tyrimas. Metodai ir perspektyvos“ ir „Plinkaigalis cemetery. A possibility to reconstruct substantial aspects of past social life“.

Kita veikla

Didelė laiko dalis atitenka kultūros paveldo apsaugai ir tvarkybai.

Svarbesni straipsniai paveldosaugos tema:

Reda Švelniūtė. Mažosios Lietuvos urbanistinio paveldo būklė ir problemos remiantis Minijos kaimo pavyzdžiu. Mažosios Lietuvos kultūros paveldas. 2006, p. 142-147.

Reda Švelniūtė. Kultūros veikėjo Kristupo Jurkšaičio kapo apsauga. Mažosios Lietuvos kultūros paveldas. 2006, p. 356-358.

Dalyvavimas konferencijose:

2004 m. Hugo Šojaus dvarui skirtoje konferencijoje.

2005 m. „Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldo“ konferencijoje skaičiau pranešimus „Mažosios Lietuvos urbanistinio paveldo būklė ir problemos remiantis Minijos kaimo pavyzdžiu“ ir „Kultūros veikėjo kapo apsauga (Kristupo Jurkšaičio atvejis)“.

2007 m. 3-joje tarptautinėje LAGOMAR konferencijoje Elblonge (Lenkija) pagal vykdomą INTERREG IIIB programos projektą „Gamtinis ir kultūrinis paveldas Baltijos jūros pietinėje dalyje – regioninės plėtros perspektyvos“.

Pomėgiai

Šiuo gyvenimo periodu didžiausias pomėgis – ramybė.