Ėrika Striškienė

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

striskieneerika
Institucija, pareigos Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, vyriausioji fondų saugotoja
Adresas Radvilų rūmai, Vilniaus g. 22, LT-01402 Vilnius
Telefonas (8~5) 2127448
El. pašto adresas erika@lietuvospilys.lt

Gimiau 1970 m. vasario 21 d. Kalvarijoje (dab. Kalvarijos savivaldybė). 1988 m. baigiau Pabradės „Ryto“ vidurinę mokyklą (Švenčionių r.). Su vyru Gintautu auginu sūnų.

1989 m. įstojau į Vilniaus universitetą. 1994 m. baigiau Istorijos fakulteto istorijos specialybės bendrąsias studijas (bakalauras). Bakalaurinio darbo tema – „Maltos ordinas: praeitis ir nūdiena“. 1998 m. apsigyniau ir bakalaurinį darbą iš archeologijos – „Diržių senkapiai (Pakruojo r.) archeologinių tyrimų duomenimis“. 2000 m. apsigyniau archeologijos magistro laipsnį, magistrinio darbo tema „Žiemgalių ryšiai su kaimynais viduriniajame ir vėlyvajame geležies amžiuje“ iš dalies buvo susijusi su mano pačios savarankiškai tyrinėtais žiemgalių kultūros paminklais – Diržių ir Degėsių kapinynais. Su žiemgalių kultūros tyrinėjimais susiję ir pranešimai ruošti konferencijoms Pakruojyje („Diržių kapinynas žiemgalių kultūros kontekste“) bei Helsinkyje (Suomija) (Tarptautinio konservavimo instituto Šiaurės grupės surengtame XV kongrese „Konservavimas be ribų“ – Unique find of the 8th–9th Century from the Dirziai Cemetery (Pakruojis Distr.) in Lithuania). Tyrinėti paminklai paskelbti „Archeologinių tyrinėjimų Lietuvoje“ ataskaitinėje medžiagoje. 1999 m. spaudai buvo atiduota ir monografija, skirta Diržių kapinynui, tačiau Kultūros vertybių apsaugos departamento leidinys, kuriame turėjo būti atspausdintas darbas, neradęs finansavimo šaltinių taip ir nepasirodė. Tikiuosi, kad galų gale ji pasirodys artimiausiame „Lietuvos archeologijos“ tomelyje.

Žemutinės pilies archeologinių tyrimų grupėje dirbu nuo 1992 m. Šiuo metu mano pareigos yra archeologė–fondų saugotoja. Be tiesioginių archeologui įprastų darbų, susijusių su archeologiniais tyrimais, tenka tvarkyti 100000–tinius archeologinių radinių fondus, Pilių tyrimo centro archyvinę medžiagą. Per mano pavadinkime taip – cenzūrą pereina radiniai, keliaujantys pas restauratorius ir dailininkus, tenka prisiimti ir radinių atrankos į parodas atsakomybę. Šiuo metu parodas galima pamatyti Lietuvos dailės muziejuje – „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų radiniai“ (veikia nuo 2004 m ir kasmet atnaujinama) bei paroda, skirta Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Aleksandrui. 2006 metų lapkritį Varšuvos archeologijos muziejuje atidaryta paroda „Praeitis atverta ateičiai“, kurioje pristatomi Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Lenkijos visuomenei. Iki 2007 m. gruodžio mėn. paroda aplankė Vroclavo, Ščecino, Biskupino, Krokuvos miestus ( parodą aplankė apie 130 tūkst. lankytojų).

Archeologinių tyrinėjimų interesai

Pagrindinė archeologinių tyrimų sritis – viduramžių ir naujųjų laikų archeologija (architektūriniai radiniai – keramika, metalas, akmuo), taip pat vidurinis ir vėlyvasis geležies amžiai.

Archeologinių tyrinėjimų informacijos sklaida

Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai ir jų atkūrimas europinės patirties kontekste“ (Vilnius, 2006 m. spalio 11–12 d.) skaitytas pranešimas „Valdovų rūmų grindų danga archeologinių tyrimų duomenimis / Floor cover of the Grand Duke’s Palace according to the records of archaeological investigations“.

Publikacijos

Ė. Striškienė. Diržių kapinynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p. 209–212.

Ė. Striškienė. Diržių kapinyno tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais, p. 269–271.

Ė. Striškienė. Krūminių piliakalnio senovės gyvenvietės tyrinėjimai 1998 m. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais, p. 120–122.

Ė. Striškienė. Degėsių senkapio tyrinėjimai 1999 m. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais, p. 319–320.

Ė. Striškienė. Diržių kapinynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius, 2002, p. 124.

A. Skučienė, Ė. Striškienė. Unique find of the 8th–9th cent. from the Diržiai cemetery (Pakruojis distr.) in Lithuania // Conservation without limits. IIC Nordic group XV congress. August 23.–26. 2000, Helsinki, Finland. P. 242.

Ė. Striškienė. Valstybės dienai atnaujinta valdovų rūmų radinių paroda // Literatūra ir menas. 2005-07-29 nr. 3059.

Ė. Striškienė. XV a. Vilniaus žemutinės pilies reljefinės grindų plytelės bibline tematika // Lietuvos pilys (Nr. 2.). V., 2007. P. 34–43.

Ė. Striškienė. Diržių kapinynas žiemgalių kultūros kontekste ir unikalūs VIII–IX a. radiniai // Archaeologia Lituana. T. 8. V., 2007. P. 117–126.

Ė. Striškienė. XV–XVII a. grindų dangos archeologinių tyrimų duomenys ir istorinių grindų atkūrimo galimybės // Vilniaus žemutinė pilis XIV–XIX a. pradžioje. 2005–2006 m. tyrimai, Vilnius, 2007, p. 240–271.

„Przeszłość otwarta dla przyszłości. Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie“. Warszawa, 2006. (Parodos vadovas, parengė V. Dolinskas, Ė. Striškienė)