Gintautas Striška

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

striskagintautas
Institucija, pareigos Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai,  Mokslinių tyrimų centro vedėjas
Adresas Radvilų rūmai, Vilniaus g. 22, LT-01402 Vilnius
Telefonas (8~5) 2629988
El. pašto adresas g.striska@valdovurumai.lt

Gimiau 1972 m. kovo 29 d. 9:25 val., augau ir mokiausi Vilniuje. 1990 m. baigiau Vilniaus 45-ąją vidurinę (dabar – Viršuliškių) mokyklą.

Pirma pažintis su istoriniais objektais buvo dar darželyje. Pasivaikščioti dažnai vaikučius vesdavo prie Sporto rūmų, kur, kitapus Neries ant kalno, matėsi raudonas „kaminas“. Greičiausiai pakerėtas „kamino“ vaizdo, mokykloje nedvejodamas pasirinkau „gamybinę“ praktiką Vilniaus Žemutinėje pilyje. Čia gimė istorijos ir archeologijos sampratos suvokimas, susidomėjimas viduramžiais.

1991 m. birželio 2 d. atsitiktinis susitikimas Gedimino prospekte su žingsniuojančiu namo Adolfu Tautavičiumi, nulėmė mano apsisprendimą. Nors mes tik mandagiai pasisveikinome, tačiau mokslininko paliktas įspūdis, patirtas 1988 ir 1989 m. vasaros praktikų metu, kitą rytą atvedė į Žemutinės pilies tyrimų grupę (vadovas habil. dr. V. Urbanavičius). Nuo 1991 m. birželio 3 d. 9:15 val. dirbu Pilių tyrimo centre „Lietuvos pilys“ iki šiol. 1998 m. įstojau į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 2002 m. baigiau archeologijos bakalauro studijas, o 2004 m. įgijau archeologijos magistro kvalifikacinį laipsnį. Diplominiams darbams pasirinkau iki šiol Lietuvoje nenagrinėtą temą – „Stiklas Vilniaus Žemutinėje pilyje (XIV–XVII a.)“. Šiuo metu esu Vilniaus universiteto doktorantas (nuo 2004 m.).

Tyrinėti archeologijos objektai

Dalyvauju visose Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ organizuojamose archeologinėse ekspedicijose (Vilniaus žemutinė pilis, Medininkų pilis, Tuskulėnų dvarvietė). Nuo 2005 m. dalyvauju bendroje ,,Kultūros paveldo akademijos“, Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ ir Lietuvos etnokosmologijos muziejaus ekspedicijoje Dubingių piliavietėje.

Taip pat teko dalyvauti ir kitų laikotarpių Lietuvos archeologijos paminklų tyrimuose: 1996–2000 m. dalyvavau Diržių kapinyno (III–XII a.), Degėsių senkapio (X–XVII a.) (Pakruojo r.), Krūminių piliakalnio ir papėdės gyvenvietės (I–VI a.) (Varėnos r.) tyrimuose (tyrimų vadovė Ė. Striškienė).

Publikacijos

Daiva Steponavičienė, Gintautas Striška. Vilniaus žemutinės pilies Valdovų rūmai (M3 šiaurinis priestatas) // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. Vilnius, 2005

Gintautas Striška. Vilniaus žemutinės pilies teritorijos Arsenalo kiemo PV dalis // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius, 2005

Rimantas Jankauskas, Albinas Kuncevičius, Rimvydas Laužikas, Gintautas Striška. Radvilų rezidencijos Dubingių piliavietėje tyrimai // Kultūros barai, 2006 Nr. 6; p. 24-30

Rimantas Jankauskas, Albinas Kuncevičius, Rimvydas Laužikas, Gintautas Striška. Badania archeologiczne na zamczysku w Dubinkach – dawnwj rezidencji Radziwiłłów // Barok. Historia-Literatura-Sztuka. Półrocznik XIII/1 (25) 2006, Warszawa, Wydawnictwo Neriton; p. 155-167

Albinas Kuncevičius, Rimvydas Laužikas, Gintautas Striška. Dubingių piliavietė. Radvilų rūmų tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006. p. 146-150.

Gintautas Striška. Vilniaus žemutinės pilies valdovų rūmų teritorijos Vidinio kiemo tyrimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006. p. 159-163.

Laužikas, R., Striška, G. Dubingių piliavietės bažnyčios tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007. p. 248-251.

Striška, G.Posesijos 461 Vilniaus žemutinėje pilyje teritorijos 2004 m. žvalgomieji tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008. p. 216-217.

Striška, G.Vilniaus pilies kalno PV šlaito 2005 m. archeologiniai geologiniai žvalgymai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008. p. 218-219.

Konferencijos

2006 m. spalio 11–12 d. Vilnius. Tarptautinė mokslinė konferencija ,,Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Valdovų rūmai ir jų atkūrimas europinės patirties kontekste“. Pranešimas – ,,Langų stiklas Vilniaus žemutinės pilies archeologinių tyrimų duomenimis“.

2006 m. lapkričio 15 d. Molėtai. Mokslinė konferencija ,,Kunigaikščių Radvilų istorija ir atradimai“. Pranešimas – „Radvilų rūmai Dubingiuose. Archeologinių tyrimų duomenys“.

2006 m. lapkričio 18–19 d. Dubingiai. Tarptautinė konferencija „Leidiniui „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ – 40 metų“. Pranešimas – „Dubingių piliavietės archeologiniai tyrimai“ (kartu su R. Laužiku).

2007 m. balandžio 19–20 d. Klaipėda. Respublikinė mokslinė konferencija „Metodai archeologijos ir istorijos tyrinėjimuose: teorija ir praktika“. Pranešimas: „Stiklinių dirbinių tyrimo metodai“.

Kita veikla

2006 m. liepos 6–29 d. dalyvavau tarptautiniame Sankt Peterburgo vasaros universitete, kurio metu išklausiau paskaitų kursą tema „Rusijos reformos“ ir dalyvavau Senosios Ladogos archeologinių tyrinėjimų ekspedicijoje (vad. prof. A. Kirpičnikovas).

Parodos

Parodos „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų radiniai“ (Lietuvos dailės muziejus, Vilnius) (vyksta nuo 2004 m. liepos 6 d., kasmet atnaujinama) konsultantas.

Parodos lenkų kalba „Praeitis atverta ateičiai. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniuje“ (nuo 2006 m. lapkričio 9 d., Varšuva, Vroclavas, Ščečinas) konsultantas.