Arūnas Strazdas

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

strazdasarunas
Institucija, pareigos Kultūros paveldo centras, Duomenų skyrius, Vietų poskyris, poskyrio vedėjas
Adresas Ašmenos g. 10, LT-01135 Vilnius
Telefonas (8~5) 2122120
El. pašto adresas arunas.strazdas@kpc.lt

Gimiau 1960 m. sausio 4 d. Svėdasų miestelyje Anykščių rajone.

1978 m. baigiau Svėdasų vidurinę mokyklą.

1986 m. baigiau Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą ir įgijau istoriko bei istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę.

1986–1988 m. dirbau Molėtų rajono kultūros skyriuje vyr. metodininku kultūros paminklų apsaugai; 1988–1991 m. – Mokslinėje metodinėje kultūros paminklų apsaugos taryboje vyr. metodininku archeologijos paminklų apsaugai; 1992–1995 m. – Lietuvos kultūros paveldo moksliniame centre archeologu.

Nuo 1995 m. dirbau Kultūros paveldo centre archeologu. Šiuo metu esu Kultūros paveldo centro, Duomenų skyriaus, Vietų poskyrio vedėjas.

Tyrimų interesai

Naujų archeologijos objektų paieška ir apskaita.

Tyrinėti archeologijos objektai

Gudelių (Lenkiškių), Vencavų pilkapynai, Šilelio dvarvietė, Palangos (Šventosios), Impolių, Paunksnių senovės gyvenvietės, Alantos piliakalnis, Mūro Strėvininkų piliakalnio papėdė, Stanislavos (Kauno r.), Gėluvos (Raseinių r.) kapinynai, Labanoro monetų lobio vieta. Žvalgyti Virbalio senamiestis, Neringa bei kt.