Valdas Steponaitis

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

steponaitisvaldas
Institucija, pareigos Lietuvos nacionalinis muziejus, Viduramžių ir naujųjų laikų archeologijos skyrius, vedėjas
Adresas T. Kosciuškos g. 3, LT-01100 Vilnius
Telefonas (8~5) 2617547
El. pašto adresas valdas.steponaitis@lnm.lt

Gimiau 1963 m. rugsėjo 3 d. Radviliškyje. 1981 m. baigiau Šiaulių 11-ąją vidurinę mokyklą.

1986 m. baigiau Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą ir įgijau istorijos specialybę su muziejininkystės ir archeologijos specializacija. Apgyniau diplominį darbą tema „Kalnelių pilkapių tyrinėjimai (Šiaulių r.)“.

Nuo 1986 m. dirbu Lietuvos nacionaliniame muziejuje (iki 2001 m. Archeologijos skyriuje, dabar – Viduramžių ir naujųjų laikų archeologijos skyriuje).

Su kolegomis parengiau Archeologijos proistorės ekspoziciją ir vadovą.

Archeologinių tyrinėjimų interesai

Rytų Lietuvos pilkapių kultūra.

Tyrinėti objektai

Paduobės, Šaltaliūnės (Švenčionių r.) III pilkapynas, Bakšių (Alytaus m.) gyvenvietė, žvalgomieji tyrinėjimai Vilniuje, Anykščiuose ir kt.

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida

1. Lietuvos proistorė. Archeologijos ekspozicijos vadovas. V. 2000. Bendraautorius (kartu su E. Griciuviene, G. Grižu, V. Juodagalviu).

2. Prehistoric Lithuania. Archeology ekspozition guide. V. 2000. Bendraautorius (kartu su E. Griciuviene, G. Grižu, V. Juodagalviu).

3. Raguvos archeologiniai paminklai. – Raguva. V. 2001.