Roma Songailaitė

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

songailaiteroma
Institucija, pareigos Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Archeologijos–restauravimo skyrius, archeologė
Adresas Liepų g. 7, LT-92138 Klaipėda
Telefonas (8~46) 410528
El. pašto adresas songrom@takas.lt

Gimiau 1961 m. spalio 17 d. Liepojoje, Latvijoje. 1980 m. baigiau Klaipėdos 19-ąją vidurinę mokyklą.

1982–1987 m. studijos Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. Istorijos specialybės III kurse skirstant specializacijas, į muziejininkystės–archeologijos specializaciją nepatekau, nes nebebuvo vietos. Kadangi tuomet visų baigusiųjų diplome buvo vienodas įrašas – istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojas – tai specializacijos nesureikšminau. Diplominio darbo tema „S. Daukantas – Lietuvos metrikos tyrinėtojas“(vad. R. Batūra) taip pat nieko bendro neturėjo su man atitekusia TSRS istorijos specializacija. Neteko dalyvauti ir etnografinėse ekspedicijose su profesore P. Dunduliene. 1984–1985 m. vasaras dirbau archeologinėje ekspedicijoje tyrinėjant Kerelių piliakalnį, Kupiškio r. (vad. E. Grigalavičienė). Studijų metais dirbau ar dalyvavau talkose tiriant Vilniaus katedrą, Kotrynos bažnyčią, Arsenalą, Rūdninkų g. 13. Todėl teko bendrauti su A. Lisanka, S. Lasavicku, L. Dziku ir kitais archeologais. Studijų metais daug keliavau ir turėjau galimybę bendrauti su protingais ir įdomiais, o šiuo metu jau žinomais Lietuvoje žmonėmis. Paskyrimą pasiėmiau į vieną Biržų vidurinę mokyklą, tikėdama, kad nereikės 3 metų atidirbti už nemokamą mokslą ir užsibūti Biržuose. Buvau vieną kartą buvusi Biržuose, kai Naradavoje (Pasvalio r.) skynėme obuolius. Mačiau, kad atstatomi Biržų pilies rūmai, yra vandens telkinių, t.y. dvi upės ir du ežerai, netoli Ryga. Mokykloje atidirbus 1 metus, 1988 m. buvau pakviesta dirbti į Biržų „Sėlos“ muziejaus Archeologijos skyrių. Muziejuje su trumpomis pertraukomis dirbau iki 2007 m. kovo mėn.

Nuo 2007 m. kovo 1 d. dirbu Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Archeologijos–restauravimo skyriuje archeologe.

Tyrinėti objektai

Kadangi kurį laiką gyvenau ir dirbau Biržuose, tai nuo 1989 m. pagrindinė tyrimų vieta – Biržų senamiestis bei rajonas. Esu dirbusi Trakų, Rietavo, Rokiškio senamiesčiuose.

Per 18 metų daug tirtų objektų. Įdomiausi – tai Biržų tvirtovės archeologiniai tyrinėjimai 1990–1991 m., Papilio evangelikų reformatų bažnyčios tyrimai 1999, 2001 m., Biržų evangelikų reformatų bažnyčios tyrimai 2003, 2006 m., Biržų senamiesčio J.Basanavičiaus g. 1 archeologiniai tyrimai 2004 m., Papilio įtvirtintos dvarvietės archeologiniai tyrimai 2006 m., Biržų senamiesčio aikštės prie Nepriklausomybės paminklo archeologiniai tyrimai 2005–2006 m. ir kt.

Archeologinės informacijos sklaida

Dirbdama muziejuje parengiau naujas Biržų proistorės, miesto ir tvirtovės archeologines ekspozicijas 4 salėse. Darbas susijęs su radinių tvarkymu, eksponavimu, todėl nemanau, kad kažką ypatingo būtų galima išskirti. Su Biržų mokyklų mokiniais 2003–2005 m. parašėme „Vilniaus gatvės istoriją“ bei „Biržų Naujamiesčio istoriją“. Patiko su keramike G. Petronyte 2005 m. parengta edukacinė pamoka „Molis, ugnis ir vanduo“. Tuomet per 2 mėnesius muziejų aplankė beveik visi Biržų miesto bei rajono mokyklų 1–6 klasių mokiniai (virš 1200). Darbus degdavome ne elektrinėje krosnyje, o duobėse bei statinėse. Išdegtus kišdavome į raugintų kopūstų raugą ir t.t. Buvo įdomu.

Publikacijos

Neturėjau tikslo įsigyti mokslinių laipsnių, tai mokslinių straipsnių nerašau, išskyrus ataskaitas. Keli populiarūs straipsniai „Biržų senamiesčio istorija“, „Biržų pilies istorija muziejaus ekspozicijoje“, „Biržų senamiesčio istorija archeologinių tyrimų duomenimis“ paskelbti leidinyje „Lietuvos muziejai“, „Krantuose“ bei knygoje „Biržų istorijos apybraižos“.

Kita veikla

1992–1997 m. dirbau paveldosaugos sistemoje, todėl buvo būtina žinoti apie rajono paveldo objektus. Įdomiausias įgyvendintas projektas buvo 1992–1993 m. atlikta Biržų rajono senųjų (neveikiančių) kapinių paminklosauginė inventorizacija. 2 muziejininkai ir aš inventorizavome 27 senąsias Biržų rajono kapines: darėme kapinių schemas, fotografavome antkapinius paminklus, nurašinėjome užrašus, surinkome medžiagą apie mirusiuosius. Surinkta medžiaga iki šiol saugoma muziejuje ir turi išliekamąją vertę, nes kai kurių antkapinių paminklų, ypač geležinių kryžių ir tvorelių, jau nebėra.

Kita įdomi tema – „Biržų rajono dvarai“. 1995 m. pradėta rinkti medžiaga apie 80 buvusių ar išlikusių dvarų. Pastaraisiais metais apie kai kuriuos dvarus surinkta bei sutvarkyta medžiaga jau publikuojama. Reikia baigti rašyti straipsnius: „Biržų krašto muziejaus „Sėla“ archeologiniai rinkiniai“ bei „Biržų senamiesčio ir pilies koklių ornamentika“.

Pomėgiai

Mėgau keliauti, bet dabar neturiu laiko. Mėgstu žvejoti, nes nieko nereikia veikti, tik laukti. O laukiant gali sukurti naują „verslo“ planą, o jį įgyvendinant vėl nebeturėti laisvo laiko ir t.t.