Ramūnas Šmigelskas

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

smigelskasramunas
Institucija, pareigos VšĮ „Kultūros paveldo akademija“, programų koordinatorius
Adresas Domininkonu g. 15/1, LT-01131 Vilnius
Telefonas (8~5) 2619886
El. pašto adresas ramunas.smigelskas@gmail.com

Gimiau 1985 m. kovo 15 d. Kaišiadoryse.

2004 m. baigiau Elektrėnų „Versmės gimnaziją“. Po ketverių metų, 2008 m. baigiau archeologijos bakalauro studijas Vilniaus universitete. Bakalaurinio darbo tema – „Geofizikinių metodų panaudojimas archeologiniuose tyrimuose. Pasaulinė patirtis ir pritaikymas Lietuvoje“. Nuo 2008 m. dirbu VšĮ „Kultūros paveldo akademija“.

Archeologinių tyrimų interesai

Viduramžių archeologija; kompiuterių, geofizikinių metodų panaudojimas archeologijoje.

Tyrinėti ir žvalgyti objektai

Studijuodamas atlikau praktikas Dubingiuose (vadovas prof. habil. dr. A. Kuncevičius), šiuose tyrinėjimuose dalyvauju iki šiol. Dalyvavau archeologiniuose tyrimuose Senųjų Trakų piliavietėje, Vilniaus Žemutinėje pilyje, bei kitose Vilniaus vietose. Taip pat atlikau žvalgomuosius archeologinius tyrimus Ukmergėje.