Povilas Šlapševičius

posted in: Dirbantys archeologai | 0
slapseviciuspovilas
Institucija, pareigos Laisvai samdomas archeologas
Adresas
Telefonas
El. pašto adresas slapsevicius.povilas@gmail.com

Gimiau 1989 m. balandžio 26 d. Marijampolėje. Tėvai juokauja, kad man jau nuo mažų dienų buvo lemta tapti archeologu, nes labai mėgdavau giliai kapstytis smėlio dėžėje. Negalėčiau sakyti, kad koks kitas polinkis į archeologiją pasireiškė jau vaikystėje, buvau kaip ir kiti berniukai, domėjausi konstravimu ir panašiais dalykais.

2004 m. baigiau Marijampolės muzikos mokyklą, fortepijono skyrių.

2008 m. baigiau Marijampolės Ryto vidurinę. Puikiai sutariau su mokytojais, nors nebuvau stropus mokinys, greičiau smalsus. Tikslieji mokslai nebuvo mano stiprioji vieta, labiau sekėsi tik chemija. Nuo pat pradinių klasių labiausiai domino pasaulio pažinimas, vėliau geografija, astronomija, istorijos disciplina nebuvo mano sėkmingiausia sritis.

2009 m. man pačiam kiek netikėtai įstojau į VU istorijos fakulteto, archeologijos studijų programą.

Nuo 2012 rugsėjo mėn. iki 2013 sausio mėn. pagal studentų mobilumo programą Erasmus, mokiausi Aarhus universitete, Danijoje.

2013 m. apgyniau bakalauro darbą tema – Nemuno upės gynybinė sistema kovų su kryžiuočiais metu.

Nuo 2013 m. rugsėjo mėn. esu VU Istorijos fakulteto, archeologijos magistro studijų programos studentas.

Archeologinių tyrimų interesai

Vėlyvasis geležies amžius ir LDK kūrimosi laikotarpis; GIS panaudojimas archeologijoje; nežinomų archeologijos paminklų paieška; gyvenviečių archeologija; kraštovaizdžio archeologija.

Dalyvavimas mokslinėse ekspedicijose

2010 m. archeologinė praktika Meškučių (Marijampolės m.) senovės gyvenvietės tyrimuose, (vad. A. Merkevičius);

2011 m. archeologinė praktika Kašučių (Kretingos r.) senųjų žemdirbystės laukų tyrimuose, (vad. A. Merkevičius, R. Nemickienė);

2012 m. archeologinė praktika Vilniaus senojo miesto vietos, sklypo bokšto g. 6 tyrimuose (vad. R. Jonaitis);

2013 m. Amalvo pelkės ir Žuvinto palių gamtinių kompleksų bei Ežerėlio durpyno aplinkos žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Marijampolės r. sav., Alytaus r. sav., Kauno r. sav. (vad. M. Žemantauskaitė);

2013 m. Mankūnų senkapių žvalgomieji archeologiniai tyrimai, Alytaus r. sav. (vad. D. Kontrimas);

2013 m. Kalnaberžės piliakalnio su gyvenviete žvalgomieji archeologiniai tyrimai, Kėdainių r. sav. (vad. V. Muralis);

2013 m. Pakrovų senųjų kapinių žvalgomieji archeologiniai tyrimai, Prienų r. sav. (vad. V. Muralis).

Konferencijos

Šlapševičius P., Nemuno upės gynybinė sistema kovų su kryžiuočiais metu. Lietuvos studentų archeologų mokslinė konferencija. 2013 m. lapkričio 28 d., Vilnius.

Pomėgiai

Kelionės, fotografavimas, muzika ir jos istorija, filmai ir kino istorija, literatūra, dviračiai, Geocaching (GPS sportas-laisvalaikis).