Romanas Širouhovas

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

sirouhovasromanas
Institucija, pareigos Klaipėdos universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Istorijos katedra, doktorantas; Kaliningrado istorijos ir meno muziejus, Archeologijos skyrius, vyresnysis mokslinis bendradarbis
Adresas Tilžės g. 13, LT-91251 Klaipėda
Telefonas +7 909 7970369
El. pašto adresas ramans@prusai.org

Gimiau 1983 m. gruodžio 4 d. Ostrove, Pskovo srityje, Rusijos-Latvijos pasienyje. 1985 m. pradžioje su šeima persikėlėme į Rytų Prūsiją (Kaliningrado sritį) ir apsigyvenome Aistmarių Nerijoje (Frische Nehrung/Baltijskaja Kosa). 1991 m. persikraustėme į Pillavą (Baltijskas), kur nuo 1994 m. pradėjau domėtis Rytų Prūsijos istorija ir kultūra bei lankiau vietinį kraštotyrininkų būrelį. Iš pirminio susidomėjimo Vokiečių Ordino praeitimi išaugo rimtas interesas prūsų kultūrai. Nuo 2000 m. dalyvavau Kaliningrado kraštotyrininkų klubo veikloje.

2001 m. baigiau Baltijsko 4-ąją vidurinę mokyklą ir įstojau į Kaliningrado valstybinio universiteto Istorijos fakultetą. Nuo 2002 m. dalyvauju archeologinėse praktikose Lauth vietovėje (vadovavo K. Skvorcovas), įvairiuose archeologiniuose tyrimuose Prūsijoje (Kaliningrado srityje). Išskyrus bendrus dalykus universitete, tyrinėjau baltų dvasinę ir materialinę kultūrą, baltų genčių santykius. 2006 m. baigiau universitetą (jį tada pervadino Rusijos valstybiniu I.Kanto universitetu) su diplominiu darbu „Baltų dievai indoeuropietiško politeizmo kontekste“ (darbo vadovas dr. V.Suvorovas) ir įgijau istoriko, istorijos dėstytojo diplomą.

Nuo 2005 m. dirbu laborantu RMA Sembos archeologinėje ekspedicijoje. Nuo 2007 m. – Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros doktorantas. Disertacijos tema – „Pietų Kuršo ir Sembos IX-XIII a. ryšiai archeologijos duomenimis“ (darbą vadovauja prof. dr. habil. V. Žulkus).

2008 m. pradėjau dirbti Kaliningrado istorijos ir meno muziejaus Archeologiniame skyriuje vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. Tuo metu pradėjau dirbti ir archeologiniuose kasinėjimuose Klaipėdos senamiestyje (su dr. G. Zabiela). Taip pat dalyvauju „Baltų etnokultūrinių tyrimų centro Karaliaučiuje“ ir istorijos ir ekologijos centro „ROMINTA“ veikloje.

Archeologinių tyrimų interesai

Vakarų baltų kultūra (ypač kuršių ir prūsų paminklai), vėlyvojo geležies amžiaus baltų ir skandinavų ryšiai, Rytų Prūsijos archeologija, prūsų šventviečių kartografavimas.

Mokslinė veikla

Dalyvavau įvairiose tarptautinėse ir respublikinėse mokslinėse konferencijose tarp kurių yra:

2006.09.21-23, Sankt-Peterburgas, tarptautinė mokslinė konferencija „Э. А. Вольтер и балтистика как комплексная дисциплина“. Pranešimo tema „Куршское влияние и его реликты на Самбии (к 150-летию со дня рождения Э. А. Вольтера)“.

2008.02.16, Kaliningradas, regioninė mokslinė konferencija „Прусский воин». Pranešimo tema „Наконечники ножен мечей куршского типа XI-XIII вв.: семантика и иконография“.

2008.05.08, Klaipėda, respublikinė konferencija „Naujas žvilgsnis į Klaipėdos miesto ir krašto istoriją“. Pranešimo tema „Kuršių kalavijai Vakarų Lietuvoje ir Semboje: jų simbolika ir interpretacija“.

2008.10. 08-12, Klaipėda, tarptautinė mokslinė konferencija „The Horse and Man in European Antiquity (Worldview, Burial Rites, and Military and Everyday Life)“. Pranešimo tema „Horse burials of IX-XIII cc. in Sambia and Natangia (in the context of prussian late pagan culture)“.

2008.11.28-29, Kaunas, tarptautinė mokslinė konferencija „Naujausi archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“. Pranešimo tema „Naujieji (2004-2008 m.) vėlyvojo geležies amžiaus paminklų radiniai Kaliningrado srityje“.

Kiti moksliniai interesai

Baltų etnografija ir kalbotyra, folkloras ir mitologija. Baltų etnogenezė.