dr. Andra Simniškytė–Strimaitienė

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

simniskyteandra
Institucija, pareigos Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius, jaunesnioji mokslo darbuotoja
Adresas Kražių g. 5, LT-01108 Vilnius
Telefonas (8~5) 2614935
El. pašto adresas simniskyte@istorija.lt

Gimiau 1971 m. birželio 6 d. Vilniuje. 1989 m. baigiau Vilniaus 22-ąją vidurinę mokyklą. 1994 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete apsigynusi darbą tema „Geriamieji ragai Lietuvos senojo ir viduriniojo geležies amžiaus archeologinėje medžiagoje“ baigiau archeologijos bakalauro studijas.

1996 m. baigiau Vilniaus universiteto Istorijos fakultete archeologijos magistro studijas bei apsigyniau magistrinį darbą tema „Geriamieji ragai Lietuvoje“.

2004 m. parengiau daktaro disertaciją tema „Kultūrinė dinamika Sėlos regione I–XIII a.“ ir įgijau humanitarinių mokslų daktaro laipsnį.

1994– 1997 m. dirbau Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus laborante, nuo 1997 m. – Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus jaunesniąja mokslo darbuotoja.

Dalyvavimas mokslinėse programose:

Lietuvos istorijos instituto – „Baltų gentys ir jų kultūra“; „Regioniniai baltų kultūros modeliai: procesų dinamika“.

Valstybinio mokslo ir studijų fondo – „Ankstyvosios veiklos krizės: gamtinių sąlygų ar socialinių santykių kaitos pasekmė?“, 2002.

Mokslinės stažuotės

2000 m. Stokholmas (Švedija) – 1 mėnuo.

2001 m. Helsinkis (Suomija) – 1 mėnuo.

2002 m. Ryga (Latvija) – 1 mėnuo.

2003 m. Kopenhaga (Danija) – 3 mėnesiai.

Archeologinių tyrimų interesai

Apgyvendinimo dinamika Šiaurės Rytų Lietuvoje – Pietryčių Latvijoje I–II tūkst. po Kr. pradžioje; geležies amžius; piliakalniai ir jų papėdės gyvenvietės; žmogaus veiklos tęstinumas ir permainos.

Pagrindinės publikacijos

Per 1998–2003 m. publikuotų mokslinių ir metodinių darbų sąrašas:

1. Eikotiškio kapinynas Rytų Lietuvos pilkapių kultūros kontekste. Istorija. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. 1998. Nr. XXXVII. P.14-24;

2. Geriamieji ragai. Lietuvos archeologija. T.15. 1998. P.185-245;

3. Sėliai. Liaudies kultūra. 1999. Nr.5. P.26-36

4. Populations of North-eastern Lithuania and the ethno-genesis of Selonians. Latvijas Zināntnu Akadēmijas Vēstis. A dala: Sociālās un humanitārās zinātnes. Riga, 2001.gads. 55.sējums. 5./6.numurs. L.72-82.

5. Juodonių piliakalnio papėdės gyvenvietė. Chronologiniai ir struktūriniai pokyčiai. Archaeologia Lituana. T.3. 2002. P.137-156.

6. Roman Period metal half-moon shaped pendants with knobs in eastern Baltic region. Archaeologia Baltica, 2002, 5, 95-122

7. Continuity and Discontinuity in the Juodonys archaeological complex (kartu su M.Stančikaitė, D.Kisieliene). Muinasaja teadus, 13, 2003, 267-286

8. Sudarytoja leidinio „Archeologinių ataskaitų suvestinės ir rodyklės. Iki 1997 metų“. Vilnius. Lietuvos istorijos instituto leidykla, 1999, 397 p.