Oleg Ševeliov

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

seveliovoleg
Institucija, pareigos Trakų istorijos muziejus, archeologas
Adresas Kęstučio g. 4, LT-21104 Trakai
Telefonas (8~528) 55297
El. pašto adresas invicto@mail.ru

Gimiau 1982 m. balandžio 4 d. Senuosiuose Trakuose. 2000 m. baigiau Trakų vidurinę mokyklą. Stojau į archeologijos specialybę, bet likimas susiklostė taip, kad tapau Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto studentu. Dalyvavau archeologinėse, etnografinėse ir etnologinėse ekspedicijose. Studijuodamas domėjausi archeologija, rašiau kursinius Baltų proistorės katedroje, 2004 m. apgyniau bakalauro darbą „Rytų baltų archeologinės kultūros“ (vadovas dr. – A. Malonaitis). Tais pačiais metais įstojau į Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto archeologijos magistratūrą, 2005 m. praktikos metu dalyvavau Trakų Pusiasalio pilies pietvakarinio bokšto ir miesto tyrimuose. 2006 m. apgyniau magistrinį darbą „Jotvingiai XIII a., ir tolesnis jų likimas“ (vadovas dr. G. Vėlius).

Nuo 2006 m. birželio mėn. dirbu Trakų istorijos muziejaus Archeologijos skyriuje. Dalyvavau Trakų senamiesčio, Viešvilės gyvenvietės ir kapinyno, Lepelionių gyvenvietės tyrimuose. Tvarkau muziejuje saugoma archeologinių tyrimų medžiagą.

Archeologinių tyrimų interesai:

Vėlyvasis geležies amžius, Viduramžių archeologija.

Tyrinėti objektai:

2007 m. archeologiniai tyrimai Akmenos kaime (Trakų r.).

2008 m. archeologiniai tyrimai Svironių pilkapyne, Viešvilės kapinyne ir Trakuose (Karaimų g. 20 ir Karaimų g. 54A).

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida:

2007 m. liepos mėn. išspausdintas straipsnis rajoniniame Trakų laikraštyje ,,Galvė“, „Senasis miestas atveria naujus slėpinius“. Taip pat nuo 2008 m. pradžios dalyvauju Trakų istorijos muziejaus ir „Vorūtos“ projekte „Muziejus laikraštyje“. Projekto tikslas pristatyti unikalius muziejaus eksponatus plačiai visuomenei. 2008 m. sausio mėn. paskelbtas straipsnelis „Akmens amžiaus kirvukai“ (http://www.trakaimuziejus.lt/).

Pomėgiai:

Gera grožinė literatūra.