Irena Seliukaitė

seliukaiteirena

Gimė 1954 m. gegužės 21 d. Lingėniškio k., Prienų r.

Tėvams persikėlus, augo Erzvėte (Ignalinos r.).

1972 m. baigė Tverečiaus (Ignalinos r.) vidurinę mokyklą.

1972-1976 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos išsilavinimą.

1976-1981 m. I. Seliukaitė dirbo Skiemonių (Anykščių r.) vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, buvo užklasinės veiklos organizatorė. Gyvendama Skiemonyse, ji aktyviai organizavo kraštotyros veiklą, skatino moksleivių kraštotyrinius tyrinėjimus.

Nuo 1981 m. iki šiol I. Seliukaitė gyvena ir dirba Vilniuje.

1981-1990 m. ji buvo Lietuvos kraštotyros draugijos pirmininko pavaduotoja, 1990-2005 m. – šios draugijos pirmininkė, nuo 2005 m. vėl yra šios draugijos pirmininko pavaduotoja, valdybos narė.

Nuo 1996 m. iki šiol I. Seliukaitė dirba Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje. 1996-2002 m. ji buvo Etninės kultūros ir programų skyriaus vyriausioji specialistė, 2002-2006 m. – Profesionalaus ir mėgėjų meno skyriaus vyriausioji specialistė etnokultūrai, 2006-2007 m. – šio skyriaus vedėja.

Nuo 2007 m. iki šiol I. Seliukaitė yra Regionų kultūros plėtros skyriaus vedėja.

1992-2002 m. ji buvo metinio žurnalo „Mūsų kraštas“ vyriausioji redaktorė. Ji taip pat yra Šiauliuose leidžiamo žurnalo „Gimtasai kraštas“ redkolegijos narė, Etninės kultūros globos tarybos narė.

I. Seliukaitė taip pat skaito paskaitas studentams, mokytojams, kultūros darbuotojams. Ji yra kraštotyrininkų, tautodailininkų ir kitų įdomių žmonių autorinių parodų organizatorė, rengia kompleksines kraštotyros ekspedicijas įvairiose Lietuvos vietose ir už jos ribų, kaupia kraštotyrinę medžiagą apie išnykusius kaimus, sudaro lokalines monografijas.

Buvo kraštotyros monografijų „Pakruojo apylinkės“ (1996 m.), „Tverečiaus kraštas“ (2001 m.), „Adutiškio kraštas“ (2003 m.), „Lietuvos kalvystė“ (2004 m.), „Šiaulėnai“ (2004 m.) ir „Meteliai“ (2008 m.) redakcinių kolegijų pirmininkė.

I. Seliukaitė parašė ir paskelbė per 100 straipsnių krašto etnokultūros temomis kraštotyros monografijose ir spaudoje. Ji sukūrė scenarijus keliems dokumentiniams kino filmams.

Už veiklą etninės kultūros srityje I. Seliukaitė apdovanota Jono Basanavičiaus valstybine premija (2004 m.). Jai įteiktas apdovanojimas „Auksinė scenos peteliškė“ už nuopelnus puoselėjant Lazdijų rajono kultūrą (2008 m.).

Ir laisvalaikiu domisi kraštotyra – žmonių likimais istorijos vingiuose.

Svarbesnės publikacijos

Sudarė monografijas ir straipsnių rinkinius „Margionių klojimo teatras“ (1989 m.), „Norbertas Vėlius“ (su Perla Vitkuviene, 1999 m.), „Veliuona“ (su Vida Girininkiene ir Povilu Krikščiūnu, 2001 m.), „Kuršėnai“ (su Laimute Varkaliene, 2003 m.) ir „Raudėnų kraštas“ (2007 m.).

Parengė ir išleido metodinius leidinius: „Nurodymai, kaip rašyti kolūkio istoriją“ (1986 m.), „Mokyklinė kraštotyra : metodiniai patarimai“ (su Irena Čepiene, 1996 m.), sudarė straipsnių rinkinį „Mokyklinė kraštotyra“ (su Aleksandru Šidlausku, 2007 m.).