Audronė Ruzienė

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

ruzieneaudrone
Institucija, pareigos Lietuvos nacionalinis muziejus, Archeologijos skyrius, vyr. muziejininkė
Adresas T. Kosciuškos g. 3, LT-01100 Vilnius
Telefonas (8~5) 2120357
El. pašto adresas archeologija@lnm.lt

Gimiau 1952 m. kovo 6 d. Šilgalių kaime (Pagėgių sav.). Kai man buvo vieneri metai, išvykome gyventi į Žagarę. Ten prabėgo gražiausi vaikystės metai. 1960 m. atvykome gyventi į Vilnių, o 1969 m. baigiau Vilniaus 15-ąją vidurinę mokyklą Žvėryne. 1969 m. pradėjau dirbti Istorijos ir etnografijos muziejuje. 1974 m. Archeologijos skyriaus vedėja B. Tautavičienė pakvietė piešti archeologinius radinius kartotekai.

1985 m. Valstybiniame pedagoginiame institute neakivaizdiniu būdu baigiau istorijos studijas. Lietuvos nacionalinio muziejaus Archeologijos skyriuje dirbu iki šiol. Nupiešiau apie 25 tūkstančius archeologinių radinių kartotekai, kuria naudojasi ir mokslininkai, ir studentai.

Dalyvavau ekspedicijose:

vadovaujant E. Butėnienei – 1974 m. Meldiniai (Pakruojo r.), 1975 m. Laičiai (Pakruojo r.), Minčios (Utenos r.), 1975–1980 m. Kretuonys (Švenčionių r.); vadovaujant B. Tautavičienei – 1972 m. Šarkai (Šilalės r.), 1976 m. Visaginas (Ignalinos r.), 1980, 1982 m. Vyžiai (Utenos r.); vadovaujant O. Kuncienei – Naravai (Vilniaus r.); vadovaujant V. Juodagalviui – Varėnės 2 akmens amžiaus gyvenvietė (Varėnos r.); vadovaujant T. Ostrauskui – Šaltaliūnės akmens amžiaus gyvenvietė (Švenčionių r.); vadovaujant G. Grižui – Zapsės 5 senovės gyvenvietė (Lazdijų r.). Piešiau planus, radinius ataskaitoms.

Sukūriau iliustracijas įvairiems leidiniams:

A. Butrimas. Daktariškės neolito gyvenvietė: katalogas. Vilnius, 1982 m.

The Amber ornament. Vilniaus dailės akademijos darbai/22, 2001 m.;

A. Butrimas, D. Ostrauskienė. Biržulio apyežerio neolito gyvenviečių virvelinė keramika // Vilniaus dailės akademijos darbai/34, 2004 m.

Dalis iliustracijų A. Bliujienės knygoje „Vikingų epochos kuršių papuošalų ornamentika“ ir daugybėje kitų leidinių.