Gabrielė Gudaitienė

posted in: Dirbantys archeologai | 0
rimkutegabriele
Institucija, pareigos Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, doktorantė
Adresas Universiteto g. 7, LT-01513 Vilnius
Telefonas (8~5) 2687284
El. pašto adresas gabrielegudaitiene@gmail.com

Gimiau 1988 m. liepos 21 dieną, Vilniuje. Dar mokydamasi Vilniaus Gabijos gimnazijoje (1995-2007 m.) domėjausi istorija ir buvau tvirtai apsisprendusi šią discipliną studijuoti ateityje. Ypač domino Lietuvos ankstyvųjų viduramžių periodas, į kurį gilinausi ir dalyvavau savo mokyklos, vėliau – Vilniaus miesto, galiausiai – ir Lietuvos Respublikinėje Jaunųjų istorikų olimpiadoje (2007 m.). Tačiau dar dešimtoje klasėje į mokyklą atvažiavęs archeologas itin sudomino savo dėstoma paskaita ir privertė permąstyti studijų pasirinkimą. Po dvejų metų į archeologiją stojau tvirtai žinodama, kad noriu būti šios srities specialistė.

Tik įstojus neplanuotai dėmesį patraukė akmens amžius, po pirmųjų kasinėjimų pas dr. E. Šatavičių supratau, kad tai mane labiausiai dominanti kryptis. Nuo tada vis atidžiau studijavau akmens amžių, ypač paleolito ir mezolito laikotarpius. Mano mokslinius interesus geriausiai atspindi pastaraisiais metais rašytų mokslinių darbų temos. Domiuosi Lietuvos finalinio paleolito ir mezolito laikotarpiais, Pasaulio paleolito archeologija, konkrečiau – šių laikotarpių gyvensenos rekonstrukcijomis, ugnies panaudojimo technologijomis, titnaginių ir kitų uolienų apdirbimo technologijomis, eksperimentine archeologija.

2010 m. rašiau kursinį darbą tema „Ugnies įžiebimo būdai ir panaudojimas finalinio paleolito-mezolito laikotarpiu Lietuvoje“ (darbo vadovas dr. E. Šatavičius).

2011 m. apsigyniau bakalaurinį darbą tema „Netitnaginių uolienų apdirbimo technolo-gijos ir dirbinių gamyba finaliniame paleolite-mezolite Lietuvoje“ (darbo vadovas dr. E. Šatavičius).

2012 m. dalyvavau Lietuvos Mokslų Tarybos remiamame SMT projekte, kuriame parengiau darbą apie ugnies panaudojimą akmens-žalvario amžiuje Lietuvoje.

2013 m. apsigyniau magistrinį darbą tema „Paleolitas ir mezolitas Neries žemupyje“ (darbo vadovas dr. E. Šatavičius).

Nuo 2013 m. rudens esu archeologijos doktorantė Vilniaus universitete.

Dalyvavimas mokslinėse ekspedicijose

2008 m.

Žemaitiškės-7 neolito-VI a. gyvenvietėje (praktika), vad. E. Šatavičius;

Kirdeikiškės geležies amžiaus gyvenvietėje (praktika), vad. E. Šatavičius;

Strūnaičio bažnyčios varpinės projekto archeologiniuose kasinėjimuose (XVI-XVII a. kapavietės) vad. E. Šatavičius;

Ažutakio-1 akmens-geležies amžių gyvenvietėje, vad. E. Šatavičius.

2009 m.

Skarulių-1 akmens amžiaus-XXa. gyvenvietėje (praktika), vad. E. Šatavičius;

Žemaitiškės-7 neolito-VI a. gyvenvietėje (praktika), vad. E. Šatavičius;

Breitenbach orinjako laikotarpio gyvenvietėje Vokietijoje, vad. O.Joris;

Neravų-1 akmens amžiaus-XIX a. gyvenvietėje, vad. E. Šatavičius.

2010 m.

Neravų-1 akmens amžiaus-XIX a. gyvenvietėje, vad. E. Šatavičius;

Skarulių-1 akmens amžiaus-XXa. gyvenvietėje (praktika), vad. E. Šatavičius.

2011 m.

Skarulių-1 akmens amžiaus-XXa. gyvenvietėje, vad. E. Šatavičius;

Senųjų laukų žvalgymų ekspedicija, vad. A. Merkevičius.

2012 m.

Bajorų kapinynas, vad. V. Vaitkevičius;

Agerod mosse akmens amžiaus gyvenvietė Švedijoje, vad. L. Larsson, A. Sjostrom;

Viss mosse akmens amžiaus gyvenvietė Švedijoje, vad. L. Larsson, A. Sjostrom;

Alytaus senojo miesto vieta, žvalgomieji tyrimai, vad. E. Šatavičius.

2013 m.

Verbiškių akmens amžiaus gyvenvietės teritorijos žvalgomieji tyrimai, vad. E. Šatavičius;

Skarulių akmens amžiaus-XX a. gyvenvietė, vad. E. Šatavičius;

Régismont le Haut orinjako laikotarpio gyvenvietė Prancūzijoje, vad. F. Bon;

Neries pakrančių žvalgomieji archeologiniai tyrimai, vad. R. Vengalis, A. Luchtanas, G. Vėlius.

2014 m.

Skarulių akmens amžiaus-XX a. gyvenvietė, vad. E. Šatavičius.

Asmeniškai vykdyti tyrinėjimai:

2012 m. Skauduliškių ir Dūkštelio ežerų mikroregiono žvalgomieji tyrimai.

2013 m. Dūkštelių-1 akmens amžiaus gyvenvietės tyrinėjimai.

2014 m. Pabartonių akmens amžiaus gyvenvietės tyrimai.

Dūkštelių-1 akmens amžiaus gyvenvietės tyrimai.

Publikacijos:

2012 – Rimkutė, G., Netitnaginių uolienų apdirbimo technologijos ir dirbinių gamyba finaliniame paleolite-mezolite Lietuvoje // Archaeologia Lituana, T. 13, p. 29-65.

2013 – Guobytė, R., Rimkutė, G., Aerofotonuotraukų stereoskopinės analizės panaudojimas archeologiniuose tyrimuose //Metodai Lietuvos archeologijoje. Mokslas ir technologijos praeičiai pažinti, Vilnius, p. 606-617.

2014 – Gudaitienė, G., Akmeniniai archeologiniai radiniai ir jų priežiūra // Muziejinių eksponatų priežiūra, IV dalis: Archeologinių radinių konservavimas. Nuo lauko darbų iki saugojimo muziejų saugyklose (spaudoje).

Mokslo pažinimo publikacijos:

2014 m. Ugnis akmens amžiuje // Iliustruotoji istorija, Nr. 1, p. 54-57.

Skaityti pranešimai:

2012 m. Ugnies panaudojimas akmens-žalvario amžiuje Lietuvoje // SMT projektas, pavasario sesija, Vilnius.

2012 m. Investigation of Skauduliškės-Dūkštelis Lake Region in 2012 // Tarptautinės akmens amžiaus specialistų ekspedicijos seminaras, Švedija.

2013 m. Paleolitas Neries žemupyje // II-oji Lietuvos studentų archeologų mokslinė konferencija, Vilnius.

2014 m. Kas primityvesni – mes ar akmens amžiaus žmonės? // Projektas ,,Vaikų universitetas”, vieša paskaita Vilniaus universitete.

2014 m. Kernavės apylinkių pirminis apgyvendinimas // Lietuvos doktorantų, rengiančių disertacijas istorijos ir archeolgijos tematika penktasis mokslinis seminaras, KU, Klaipėda.

Pomėgiai

Laisvalaikiu daug keliauju, mokausi užsienio kalbų, sportuoju.