Kristina Rickevičiūtė

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

rickeviciutekristina
Institucija, pareigos Vytauto Didžiojo karo muziejus, Archeologijos skyrius, vedėja
Adresas K. Donelaičio g. 64, LT-44248 Kaunas
Telefonas (8~37) 321248
El. pašto adresas s_kestas@yahoo.com

Gimiau 1943 m. liepos 19 d. Kaune.

1961 metais baigiau Kauno 2-ąją vidurinę mokyklą.

1962 m. pradėjau studijuoti Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete. 1967 m. pabaigusi studijas Vilniaus universitete įgijau istorikės, istorijos ir visuomenės mokslų mokytojos specialybę.

1988 m. dalyvavau Kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursuose prie LTSR Kultūros ministerijos.

Nuo 1968 m. dirbu Vytauto Didžiojo karo muziejuje. 1968–1974 m. paskirta Archeologijos skyriaus moksline ir 1974–2001 m. – vyr. moksline darbuotoja. Nuo 2001 m. paskirta Archeologijos skyriaus vedėja.

Tyrinėti objektai

1975–1977, 1998–2000 m. – Karmėlavos senkapis, Kauno r.

1978–1982 m. – Lazdininkų kapinynas, Kretingos r.

1983–1985 m. – Šulaičių senkapis, Raseinių r.

1986–1989 m. – Pernaravos kapinynas, Raseinių r.

1990, 1991 m. – Kulautuvos senkapis, Kauno r.

1993, 1994 m. – Masteikių kapinynas, Kauno r.

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida

Ekspozicijų ir parodų rengimas, archeologiniai kasinėjimai, straipsniai.