dr. Gintautas Rackevičius

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

rackeviciusgintautas
Institucija, pareigos VšĮ Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“, Archeologijos skyrius, vedėjas
Adresas Barboros Radvilaitės g. 7/2, LT-01124 Vilnius
Telefonas (8~5) 2619140
El. pašto adresas gintautas.rackevicius@gmail.com

Gimiau 1964 m. gruodžio 5 d. Vilniuje. 1983 m. baigiau Vilniaus 18-ąją (dabar –Antakalnio) vidurinę mokyklą

1989–1995 m. studijavau Vilniaus universiteto Istorijos fakultete.

1993 m. apsigyniau bakalaurinį darbą tema „Karų su kryžiuočiais laikotarpio lanko bei arbaleto strėlių antgaliai Vilniaus pilių, Veliuonos pilaičių ir Kernavės piliakalnių teritorijoje“.

1995 m. apsigyniau magistrinį darbą tema „Karų su kryžiuočiais laikų lankas bei arbaletas (archeologijos duomenimis)“ ir įgijau istorijos magistro laipsnį.

1995–2000 m. panaudodamas Lietuvos pilių tyrimų medžiagą parengiau ir Vilniaus universitete eksternu apgyniau disertaciją – „Arbaletas, jo prototipai ir modifikacijos Lietuvoje XIII–XVI a.“. 2000 m. liepos 4 d. suteiktas humanitarinių mokslų daktaro laipsnis.

1995 m. pradėjau rengti mokslines publikacijas. Nuo 1998 m. dalyvauju mokslinėse konferencijose. Nuo 2001 m. – tarptautinėse mokslinėse konferencijose.

2002 m. paskelbiau monografiją „Arbaletas ir lankas Lietuvoje XIII–XVI a.“.

1995–2001 m. dirbau Lietuvos pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ archeologu.

Nuo 2002 m. Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ Archeologinių tyrimų skyriaus vedėjas.

Svarbesnės publikacijos ir konferencijų pranešimai

Arbaleto strėlės (Vilniaus bei Trakų strėlių palyginamoji analizė) // Lietuvos archeologija 18. Vilnius, 1999. P. 165–173.

Arbaletų dirbtuvės Vilniuje (XVI a. II p. – XV a. I p.) // Lietuvos archeologija 18. Vilnius, 1999. P. 175–183.

XV a. pr. strėlių antgaliai Vilniaus žemutinėje pilyje // Vilniaus žemutinės pilies rūmai 4. Vilnius, 1999. P. 270 – 279.

Vilniaus aukštutinės pilies stogai XV a. pr. // Iš baltų kultūros istorijos. Vilnius, 2000. P. 35–48.

Arbaleto strėlės laikikliai iš Vilniaus pilies // Lietuvos archeologija 21. Vilnius, 2001. P. 375–382.

Arbaletas Lietuvos pilių tyrimų duomenimis // Lietuvos pilių archeologija. Klaipėda, 2001. P. 231–250.

Old new facts about the late–ghotic exterior of the Grand Ducal residence in Trakai island castle // Tarptautinės konferencijos – The culture of the Jagiellonian and related courts – Liubline, 2002 rugsėjo 5–7 d. pranešimas (http://www.lietuvospilys.lt/).

Naujausi duomenys apie arbaletų panaudojimą ginant Vilniaus pilį XIV a. pabaigoje – XV a. pradžioje // Tarptautinės konferencijos – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karo istorijos šaltiniai ir jų tyrimo problemos – Vilniuje, 2003 m. lapkričio 19 d. pranešimas.

The Royal palace in Upper castle – problems of reconstruction // Castella maris Baltici 6. Vilnius, 2004. P. 159–163.

The crossbow – weapon of invaders and defenders of the Vilnius castle (late 14th – early 15th century) // Tarptautinės konferencijos – The invaders and their weapons in Antiquity and the Midlle Ages – Lodzėje, 2005 m. lapkričio 3–5 d. pranešimas; publikacija 2006 m. – Fasciculi Archaeologiae Historicae, Łódź.

Vilnius crossbow workshops in the Late Middle Ages (second half of the 14th c. – first half of the 15th c.); publikacija 2006 m. Questiones Medii Aevi, Łódź.