dr. Elena Pranckėnaitė

posted in: Dirbantys archeologai | 0
pranckenaiteelena
Institucija, pareigos VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“, archeologė; Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, mokslo darbuotoja
Adresas Piliakalnio g. 10, LT-06229 Vilnius
Telefonas (8~5) 2324696
El. pašto adresas elenapranckenaite@yahoo.com

Gimiau 1981 m. spalio 27 d. Utenoje. 1999 m. baigiau Molėtų gimnaziją (humanitarinis profilis) ir įgijau vidurinį išsilavinimą.

2003 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, Archeologijos katedroje įgijau archeologijos bakalauro laipsnį. Apgyniau bakalaurinį darbą tema „Polinės gyvenvietės Lietuvoje: povandeniniai archeologiniai tyrimai ir metodika (Luokesų ežero I ir II gyvenviečių duomenimis)“.

2004–2005 m. magistro studijos (žiemos semestras) Nicolaus Copernicus universitete, Torūnėje (Lenkijoje), Archeologijos katedra, povandeninės archeologijos specializacija.

2006 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, Archeologijos katedroje įgijau magistro laipsnį. Magistro darbo tema – „Rytų ir pietryčių Baltijos regiono ankstyvųjų metalų laikotarpio ežerų gyvenvietės: tipai ir rekonstrukcijos galimybės“.

Nuo 2006 m. Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros doktorantė.

Nuo 2005 m. dirbu viešosios įstaigos „ Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ projektų koordinatore, į kurios pareigas įeina savarankiškai vykdomi archeologiniai žvalgymai ir tyrimai, projektų koordinavimas.

Nuo 2001 metų turiu naro-plaukiko kvalifikaciją (CMAS).

Kalbų mokėjimas: lietuvių – gimtoji, anglų – puikiai, rusų – puikiai, lenkų – gerai, latvių – pagrindai.

Archeologinių tyrimų interesai

Povandeninė archeologija, ežerų gyvenvietės, bronzos ir ankstyvųjų metalų laikotarpis.

Moksliniai darbai

1999 m. Platelių ežero povandeninių archeologinių tyrimų ekspedicijos dalyvė (vad. prof. V. Žulkus).

2002 m. „BSAAN“ konferencijoje Švedijoje (Visby), skaitytas pranešimas „New Discoveries in Lithuania: pile-dwellings“.

2002 m. IV tarptautinės archeologijos studentų konferencijos „Wiara, pamięć, archeologia“, Poznanėje (Lenkija) dalyvė.

2004 m. Žvalgomosios povandeninės archeologijos ekspedicijos Torūnės (Lenkija) apylinkėse dalyvė (vad. prof. A. Kola).

2005 m. „Oxford journal of archaeology“ straipsnio „The First Lake – dwellers of Lithuania:Late Bronze Age Pile Settlements on Lake Luokesas“ bendraautorė.

2006 m. Vilniaus universitete apgintas magistrinis darbas „Rytų ir pietryčių Baltijos regiono ankstyvojo metalų laikotarpio ežerų gyvenvietės: tipai ir rekonstrukcijos galimybės“.

2001–2007 m. Luokesų ežero senovės gyvenviečių I ir II  povandeninių archeologinių tyrimų dalyvė (vad. Z. Baubonis), straipsnių publikuotų „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ bendraautorė.

2001–2007 m. Naujų povandeninių archeologinių objektų žvalgomųjų ekspedicijų dalyvė (vad. Z. Baubonis, M. Kvedaravičius).

Publikacijos

1. Baubonis Z., Kvedaravičius M., Motuzaitė G., Pranckėnaitė E., 2005 – Luokesų ežero II senovės gyvenvietė // ATL 2002 metais, Vilnius, p. 321-322.

2. Baubonis Z., Kvedaravičius M., Motuzaitė G., Pranckėnaitė E., 2005 – Luokesų ežero II polinė gyvenvietė // ATL 2003 metais, Vilnius, p. 285-286.

3. Baubonis Z., Motuzaitė G., Pranckėnaitė E. 2002- Luokesų ežero(Molėtų raj.) senovės gyvenviečių 2 ir 3 povandeniniai archeologiniai žvalgymai // ATL 2001 metais, Vilnius, p. 269-270.

4. Menotti F., Baubonis Z., Brazaitis D., Higham T., Kvedaravičius M., Lewis H., Motuzaitė G., Pranckėnaitė E. 2005 – The First Lake –dwellers of Lithuania: Late Bronze Age Pile Settlements on Lake Luokesas // Oxford Journal of Archaeology 24(4), Oxford, p. 381-403.

5. Baubonis Z., Kvedaravičius M., Motuzaitė G., Pranckėnaitė E., 2006 – Luokesų ežero polinės gyvenvietės I ir II // ATL 2004 metais, Vilnius, p. 314-316.

6. Kvedaravičius M., Pranckėnaitė E. 2006- Rytų Lietuvos ežerų povandeniniai archeologiniai žvalgymai // ATL 2004 metais, Vilnius, p. 316-317.

7. Baubonis, Z., Kvedaravičius, M., Motuzaitė, G., Pranckėnaitė, E. 2006 – Luokesų ežero polinė gyvenvietė II // ATL 2005 metais, Vilnius, p. 416-419.

8. Kvedaravičius, M., Pranckėnaitė, E. 2006 – Povandeniniai archeologiniai žvalgymai rytų Lietuvos ežeruose // ATL 2005 metais, Vilnius, p. 419-420.

9. Pranckėnaitė, E. 2007 – Jurbarko piliakalnio papėdės gyvenvietė // ATL 2006 metais, Vilnius, p. 84-86.

10. Pranckėnaitė, E. 2007 – Lazdijų rajono piliakalnių žvalgomieji tyrimai // ATL 2006 metais, Vilnius, p. 86-87.

11. Pranckėnaitė, E. 2007 – Kapčiamiesčio senosios kapinės // ATL 2006 metais, Vilnius, p. 173-174.

12. Pranckėnaitė, E. 2007 – Vainežerio senovės gynybiniai įtvirtinimai // ATL 2006 metais, Vilnius, p. 193-194.

13. Pranckėnaitė, E. 2007 – Vainežerio dvaro sodyba // ATL 2006 metais, Vilnius, p. 210.

14. Pranckėnaitė, E. 2007 – Pivašiūnų Svč. Mergelės Marijos dangun ėmimo bažnyčia // ATL 2006 metais, Vilnius, p. 253-254.

15. Pranckėnaitė, E., Strazdas, D., Vailionis, E. 2007 – Krosnys Jurbarko dvarvietėje // ATL 2006 metais, Vilnius, p. 432-436.

16. Baubonis, Z., Kvedaravičius, M., Pranckėnaitė, E 2007 – Luokesų ežero polinė gyvenvietė II // ATL 2006 metais, Vilnius, p. 501-503.

17. Pranckėnaitė, E. 2008 – Sudargo (Burgaičių) Vorpilio piliakalnis // ATL 2007 metais, Vilnius, p. 101-104.

18. Pranckėnaitė, E. 2008 – Vyskupo skveras // ATL 2007 metais, Vilnius, p. 319-320.

19. Pranckėnaitė, E. 2008 – Jurbarko senamiesčio tyrimai // ATL 2007 metais, Vilnius, p. 329-331.

20. Pranckėnaitė E., Baubonis Z., Kvedaravičius, M. 2008 – Luokesų ežero polinė gyvenvietė I // ATL 2007 metais, Vilnius, p. 526-528.

21. Pranckėnaitė, E. 2009 – Bradeliškių piliakalnis // ATL 2008 metais, Vilnius, p. 60-62.

22. Pranckėnaitė, E. 2009 – Burgaičių (Sudargo) piliakalniai // ATL 2008 metais, Vilnius, p. 62-64.

23. Pranckėnaitė, E. 2009 – Vyskupo skveras Anykščiuose // ATL 2008 metais, Vilnius, p. 297-299.

24. Baubonis, Z., Kvedaravičius, M., Pranckėnaitė, E. 2009 – Luokesų ežero polinė gyvenvietė I // ATL 2008 metais, Vilnius, p. 518-521.

25. Baubonis, Z., Kvedaravičius, M., Kraniauskas, R., Pranckėnaitė, E. 2009 – Povandeniniai archeologiniai žvalgymai Rytų Lietuvos ežeruose ir upėse // ATL 2008 metais, Vilnius, p. 522-524.

26. Daugnora, L., Zakarienė, G., Šaltenienė, V., Fediajevas, O., Pranckėnaitė, E., Zalepūgienė, A. 2009 – Vilniuje ir Anykščiuose kasinėtų archeologinių objektų osteologinė analizė // ATL 2008 metais, Vilnius, p. 532-537.