Mindaugas Pilkauskas

posted in: Dirbantys archeologai | 0
pilkauskasmindaugas
Institucija, pareigos Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, studentas
Adresas Universiteto g. 7, LT-01513 Vilnius
Telefonas (8~5) 2687284
El. pašto adresas lt.mynde@gmail.com

Gimiau 1991 m., Kaune. 2010 m. baigiau Kauno Stasio Lozoraičio vid. mokyklą. Visą laiką mėgau istoriją ir įvairius nuotykius, gal tai ir paskatino rinktis archeologijos studijas. 2014 m. baigiau bakalauro studijas, diplominio darbo tema “Ankstyvieji rytų Pabaltijo piliakalniai”, darbo vadovas doc. dr. Aleksiejus Luchtanas.

Nuo 2014 m. rugsėjo tęsiu studijas magistrantūroje.

Archeologinių tyrimų interesai

Šiaurės, Centrinės Europos ir Rytų Pabaltijo bronzos amžius. Velyvasis neolitas ir perėjimas į bronzos amžių. Keramikos chronologija, tipologija, erdvinė analizė. GIS taikymas archeologijoje. Gyvenviečių archeologija.

Tyrinėti objektai

2011 m. liepos mėn. Kernavėje (Širvintų r.) tyrinėta kalva į vakarus nuo Pilies kalno piliakalnio. Vadovė: D. Baltramiejūnaitė.

2011 m. rugpjūčio mėn. Mažulonių piliakalnis (Ignalinos r.). Vadovė: D. Baltramiejūnaitė.

2011 m. rugpjūčio mėn. Vienuolyno g. 1E, Kluonalių senovės žemdirbystės vieta Kretingoje. Vadovas: R. Šiaulinskas.

2011 m. gruodžio mėn. žvalgomieji tyrinėjimai Simne (Alytaus r.). Vadovas: S. Aleksandravičius.

2012 m. gegužės mėn. Tyrimai Kuršių nerijoje. Vadovai: G. Piličiauskas, M. Žementauskaitė, R. Vengalis, J. Šečkus.

2012 m. birželio mėn. „NordBalt“ trasos atkarpų Kuršių marios–Taikos prospektas ir Klaipėda–Šilutė geležinkelis–Kiškėnų sodai žvalgomieji tyrimai. Vadovai: G. Piličiauskas, G. Piličiauskienė.

2012 m. liepos mėn. žvalgomieji ir detalieji tyrimai Šventosios senovės gyvenvietėje. Vadovai: G. Piličiauskas, G. Piličiauskienė.

2012 m. rugpjūčio mėn. Kernavės (Širvintų r.) senosios bažnyčios vietos tyrimai. Vadovai: D. Baltramiejūnaitė, R. Vengalis, G. Vėlius.

2012 m. lapkričio mėn. Slengių neytvirtintos gyvenvietės detalieji tyrimai. Vadovė: D. Baltramiejūnaitė.

2013 m. Nidos gyvenvietės 1 tyrimai. Vadovai: G. Piličiauskas, R. Vengalis, M. Daubaras.

2013 m. liepos mėn. tyrimai Kernavės (Širvintų r.) senovės gyvenvietėje. Vadovas: R. Vengalis.

2013 m. liepos mėn. žvalgomieji tyrimai Neries slėnyje, tarp Dūkštų ir Čiobiškio. Vadovas: R. Vengalis

2013 m. rugpjūčio mėn. žvalgomieji tyrimai Šventojoje. Vadovai: G. Piličiauskas, A. Kurilienė, R. Vengalis.

2014 m. birželio-liepos mėn. detalieji tyrimai Šventojoje. Vadovas: G. Piličiauskas.

2014 m. liepos mėn. Kriveikiškio piliakalnio detalieji tyrimai Kernavėje (Širvintų r.). Vadovas: G. Vėlius.

2014 m. liepos mėn. Neries pakrančių ir teritorijos tarp Neries ir Spėros ežero (Širvintų r. ir Vilniaus r. sav.) žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Vadovas: R. Vengalis.

2015 m. balandžio mėn. archeologiniai žvalgymai RailBaltic trasos vietoje. Vadovas: R. Vengalis.

2015 m. gegužės-birželio mėn. detalieji tyrimai Kvietinių pilkapyno teritorijoje. Vadovas: R. Vengalis.

2015 m. birželio, spalio mėn. archeologiniai žvalgymai ir žvalgomieji archeologiniai tyrimai Širvintos upės, Stavarygalos ir Gelvanės ežerų aplinkoje.

2015 m. liepos mėn. žvalgomieji archeologiniai tyrimai ir detalieji archeologiniai tyrimai Šventojoje. Vadovas: G. Piličiauskas.

Pomėgiai

Futbolas, slidinėjimas, skaitymas.