dr. Gytis Piličiauskas

posted in: Dirbantys archeologai | 0
piliciauskasgytis
Institucija, pareigos Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius, mokslo darbuotojas, vedėjas
Adresas Kražių g. 5, LT-01108 Vilnius
Telefonas 8 612 83698
El. pašto adresas gytis.piliciauskas@gmail.com

Gimiau 1976 m. spalio 1 d. Vilniuje. 1994 m. baigiau 41-ąją vidurinę mokyklą Vilniuje. Tais pačiais metais įstojau ir studijavau geografiją Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete. Studijų nebaigiau ir 1995 m. įstojau į to paties universiteto Istorijos fakultetą, archeologijos specialybę. 1999 m. apsigyniau bakalauro darbą tema „Karaviškių VI senovės gyvenvietės tyrinėjimai“. 2001 m. parašiau ir apgyniau magistrinį darbą „Neolitinės Nemuno kultūros keramika Pietų Lietuvoje“. 2008 m. vasario 29 d. apgyniau daktaro disertaciją „Titnago industrija Pietryčių Pabaltijyje 2900-1700 m. pr. Kr. gludintų titnaginių kirvių tyrimų duomenimis“ (humanitariniai mokslai, istorija 05H).

Nuo 2006 m. dirbu Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriuje.

Moksliniai interesai:

 • Lietuvos akmens amžius, geoarcheologiniai tyrimai;
 • Titnago apdirbimas ir naudojimas metalų epochoje;
 • Tarpledynmečio žmogaus pėdsakų paieška.

Tyrimų projektai ir programos:

 1. 2010 m., Neolito ir bronzos amžiaus chronologija keramikos AMS datavimo duomenimis (MIP-10021, LMT). Projekto vadovas. http://www.archeologija.eu/AMS_archeologija.htm
 2. 2009 m., Pleistoceno ežerų rekonstrukcija ir Ankstyvojo žmogaus veiklos pėdsakų paieškos pietryčių Lietuvoje“ (T-09168, LVMSF). Projekto vadovas. http://www.archeologija.eu/netiesos.htm
 3. 2008-2011 m., LII archeologijos skyriaus programa „Lietuva Europoje: kultūrinės sąveikos archeologiniais duomenimis“. Programos dalyvis.
 4. 2009-2013 m., tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo programos (COST) veikla „Užlietų vietų priešistorinė archeologija ir kontinentinio šelfo landšaftas“ (TD0902). Valdymo komiteto narys. http://php.york.ac.uk/projects/splashcos/

Mokslinės publikacijos:

Straipsniai užsienio ir tarptautiniuose leidiniuose:

 1. Piličiauskas G. Echoes of the Dagger Period in Lithuania, 2200-1500 BC. Journal of Estonian Archaeology. 2010, Vol. 14, 1, p. 3-21. http://www.kirj.ee/public/Archaeology/2010/issue_1/arch-2010-1-3-21.pdf
 2. Piličiauskas G. & Osipowicz G.. Flint processing and use in metal ages. Few cases from Lithuania, Kernavė and Naudvaris sites. Archaeologica Baltica. 2010, Vol. 13, p. 110-125. http://www.ku.lt/leidykla/leidiniai/Archaeologia_BALTICA/Archaeologia_BALTICA_13.pdf
 3. Piličiauskas G. Stone Age stray finds: diversity of interpretation // Interarcheologia 2. Colours of archaeology. Material culture and society (Papers from the Second Theorethical Seminaro f the Baltic Archaeologists (BASE) held at the University of Vilnius, Lithuania, October 21-22, 2005. Vilnius-Helsinki-Riga-Tartu, 2007, p. 21-32.
 4. Пиличаускас Г.. Кремневые шлифованные топоры с территории Беларуси в Национальном музее Литвы и их интерпретация в контексте новых исследовании подобных находок в юго-восточной Прибалтике. Acta Archaeologica Albaruthenica. Minsk, 2008, Vol. III, p. 118-138.

Straipsniai Lietuvos leidiniuose:

 1. Piličiauskas G., Jurkėnas D., Laurat Th.. Neandertaliečiai Lietuvoje? Prielaidos, tyrimai ir perspektyvos. Lietuvos archeologija. Vilnius, 2011, T. 37 (spaudoje).
 2. Piličiauskas G., Archeologiniai tyrimai Ukmergėje, Utenos gatvėje. Lietuvos archeologija. 2011, T. 37 (spaudoje).
 3. Piličiauskas G. Akmens ir bronzos amžių stovyklos Karaviškėse (Karaviškių 6-oji gyvenvietė, plotai II ir IV). Lietuvos archeologija. Vilnius, 2004, T. 25, p. 157-186.
 4. Piličiauskas G. Dubičių tipo gyvenvietės ir neolitinė Nemuno kultūra Pietų Lietuvoje. Lietuvos archeologija. Vilnius, 2002, T. 23, p. 107-136.
 5. Piličiauskas G. Karaviškių 6-oji gyvenvietė. Lietuvos archeologija. Vilnius, 1999, T. 16, p. 229- 239.
 6. Brazaitis D., Piličiauskas G. Gludinti titnaginiai kirviai Lietuvoje. Lietuvos archeologija. Vilnius, 2005, T. 29, p. 71-118.

Recenzijos mokslo leidiniuose:

 1. Rokas Vengalis. Daktaro disertacija “Rytų Lietuvos gyvenvietės I-XII a.”. Lietuvos archeologija. Vilnius, 2010, T. 36, p. 291-295.
 2. Jerzy Libera. Krzemienne formy bifacjalne na terenach Polski i zachodnej Ukrainy (od środkowego neolitu do wczesnej epoki żelaza). Lublin 2001. Lietuvos archeologija. Vilnius, 2007, T. 30, p. 191-193.
 3. Vygandas Juodagalvis. Užnemunės priešistorė. 2011, T. 37 (spaudoje).

Kiti darbai:

 1. Piličiauskas G. Šventosios akmens amžiaus gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais. Vilnius, 2010, p. 16-21.
 2. Piličiauskas G., Grižas G., Piličiauskienė G. Tyrimai Senuosiuose Trakų gatvėje, Senuosiuose Trakuose. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais. Vilnius, 2010, p. 359-363.
 3. Piličiauskas G. Žvalgymai Darbininkų, Kalvių ir Kurklių gatvėse, Ukmergėje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais. Vilnius, 2010, p. 377-379.
 4. Piličiauskas G. Baisogalos dvaro sodyba. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais. Vilnius, 2010, p. 260-263.
 5. Piličiauskienė G., Piličiauskas G. Žvalgomieji tyrimai Šventojoje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 23-28.
 6. Piličiauskienė G., Piličiauskas G. Tyrimai Karaimų g. 58 Trakuose. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 463-466
 7. Piličiauskienė G., Piličiauskas G. Ukmergė. Utenos gatvė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 384-387.
 8. Piličiauskienė G., Piličiauskas G.. Žvalgomieji tyrimai greta Svironių pilkapyno. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 58-60.
 9. Brazaitis D., Piličiauskas G. Ukmergė. Tyrimai Utenos gatvėje. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 379-381.
 10. Piličiauskas G., Brazaitis D. Užpelkių kapinyno aplinka. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 98-101.
 11. Piličiauskas G. Šventosios senovės gyvenvietės žvalgomieji tyrinėjimai ties Monciškių kaimu. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 45-46.
 12. Piličiauskas G. Balevičių senovės gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 12-14.
 13. Piličiauskas G. Karaviškių 6-oji gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 14-18.
 14. Piličiauskas G. Karaviškių 6-oji gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 19-21.
 15. Piličiauskas G. Karaviškių 6-oji gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius, 2005, p. 20-21.
 16. Piličiauskas G. Karaviškių 6-oji gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius, 2002, p. 32-34.
 17. Piličiauskas G. Karaviškių 6-oji akmens amžiaus gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, p. 17-18.
 18. Ostrauskas T., Piličiauskas G. Karaviškių 6-osios akmens ir žalvario amžių gyvenvietės tyrinėjimai. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 58-61.
 19. Ostrauskas T., Piličiauskas G. Karaviškių 6-oji akmens amžiaus gyvenvietė. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p. 32-35.

Pranešimai seminaruose ir konferencijose:

 1. Piličiauskas G. & Žulkus V. Stone Age archaeology below sea level in Lithuania on the shelf at the coast. Presentation at plenary meeting of COST Action TD0902 – Submerged Prehistoric Archaeology and Landscapes of the Continental Shelf. March 9-10th, 2010, York University, England
 2. Piličiauskas G. Flint processing and use in the metal ages. Few cases from Lithuania, Kernavė and Naudvaris sites. Tarptautinis seminaras Prie Baltų kultūros ištakų. Skiriama habil. dr. Algirdo Girininko šešiasdešimties metų jubiliejui paminėti. 2009 m. rugsėjo 23 d., Klaipėda
 3. Piličiauskas G., Piličiauskienė G. Šventosios akmens amžiaus radimviečių naujausi tyrimai ir apsaugos problemos. Palangos kultūros paveldo konferencijoje Palangos kultūros paveldas: priešistorė. 2009 m. gegužės 26 d., Palanga
 4. Piličiauskas G. Ukmergės miestas archeologinių tyrinėjimų Pirties gatvėje duomenimis. Respublikinėje konferencijoje Viduramžių ir Naujųjų laikų miestietiškos kultūros tyrinėjimų aspektai (archeologijos duomenimis). 2009 m. lapkričio 12-13 d., Klaipėda
 5. Piličiauskas G. Stone Age stray finds: diversity of interpretation. Colours of archaeology. Material culture and society. Abstracts. Baltic Archaeological seminar-2. October 20-22, 2005. Padvariai (district of Kretinga). Vilnius University, p. 11.

Visuomeninė veikla:

 1. Archeologinės informacijos sklaida internete. Svetainės: www.archeologai.lt, www.archeologija.eu, www.stoneage.lt
 2. Nuo 2009 m. – valstybinės kultūros paveldo komisijos Archeologijos pakomisės narys.