Alfreda Petrulienė

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

petrulienealfreda
Institucija, pareigos Panevėžio kraštotyros muziejus, Istorijos skyrius, vedėja
Adresas Vasario 16-osios g. 23, LT-35185 Panevėžys
Telefonas (8~45) 505089
El. pašto adresas alfreda_marcele@yahoo.com

Gimiau 1946 m. spalio 27 d. Plungės rajone, Karklėnų kaime. Baigiau Kulių (Plungės r.) vidurinę mokyklą.

1969 m. baigdama Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, apgyniau diplominį darbą „Vilniaus senienų muziejus“ (vad. P. Kulikauskas).

1969–1975 m. dirbau kultūros paveldo apsaugos srityje (Kėdainių r., Jonavos r.). Lietuvos istorijos ir archeologijos žinias gilinau savarankiškai, dalyvavau Jakšaičių (Šiaulių r.), Plinkaigalio (Kėdainių r.), Pavirvytės (Akmenės r.) kapinynų archeologinių kasinėjimų darbuose pas žymius respublikos archeologus : V. Urbanavičių, V. Kazakevičių, E. Jovaišą, A. Cholodinskienę ir kt.

Nuo 1975 m. dirbu Panevėžio kraštotyros muziejuje, šiuo metu esu muziejaus Istorijos skyriaus vedėja.

Tyrinėti objektai

Dirbdama muziejuje, kaupiu informaciją apie šio krašto priešistorę, daugiausia tyrinėju viduramžių kapinynus. 1979–2006 m laikotarpyje tyrinėti Pašilių, Barinės, Baroniškių–Jutiškių, Kučių–Linonių, Užkalnių, Glitėnų, Mickiemės–Baibokėlių, Drąseikių, Jasvilonių, Upytės, Rinkuškių kapinynai, Panevėžio (Venslaviškio g. 6) XVI–XVIII a. pirmosios kapinės, Upytės, vad. Čičinsko kalnu, piliavietė, Minakalnio, vad. Kučių kapinynu, gyvenvietė ir kiti objektai.

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida

Panaudojant sukauptą archeologinę medžiagą, Panevėžio kraštotyros muziejuje sukurtos krašto priešistorės ekspozicijos 1986 m. (arch. R. Miežinis), 1993 m. (dailininkė I. Nosova), 2005 m. (dailininkas R. Grikevičius).

Archeologinių tyrinėjimų medžiaga straipsniais skelbta nuo 1979 m. Panevėžio krašto periodinėje spaudoje, laikraščiuose: „Tėvynė“, „Panevėžio tiesa“, „Panevėžio balsas“, „Sekundė“, leidinyje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“.

Kiti moksliniai straipsniai:

Barinės senkapis // Lietuvos archeologija. Vilnius, 1995. T. 11, p. 47–72.

Iš Panevėžio muziejaus istorijos // Baltų archeologija. Vilnius, 1995. Nr. 1 ( 4 ).

Iš kultūros palikimo istorijos // Panevėžio istorijos fragmentai. Panevėžys, 1993.

Straipsnis Panevėžio miesto ir jo apylinkių priešistorė // Panevėžys nuo XVI a. iki 1990 m. Panevėžys, 2003, p. 19–38.

Parodos (archeologinė medžiaga, piešiniai, tapyba, fotografija): „Senasis baltų ornamentas“, „Baltiškasis pasaulio medis“, „Mitologinių sakmių pasaulis“ ir kitais pavadinimais Panevėžio kraštotyros muziejuje – 1999 m. Pasvalio krašto muziejuje – 2002 m., Panevėžio miesto bibliotekose 1998–2006 m. „Šventųjų akmenų likimai“ – 2006 m.

Panevėžio kraštotyros muziejaus archeologijos salėje, Panevėžio mieste ir jo apylinkėse lankytojams vedu ekskursijas, edukacines pamokas temomis: „Panevėžio krašto priešistorė“, „Duonos gimimas“, „Jo didenybė kirvis arba akmens a. įrankiai“, „Senasis baltų kalendorius“ ir kitais pavadinimais.

Eksperimentinės archeologijos renginiuose Neringoje ir kituose Lietuvos miestuose dalyvauju su programa „Duonos gimimas“ (duonos kepimas ant židinio akmenų).

Kita veikla

Kita didelė kūrybos dalis – dailė. 1966–1969 m. Vilniuje lankiau dailininko A. Švėgždos vadovaujamą dailės studiją, su tapyba nesiskiriu nuo studijų laikų, nuo 1997 m. – Lietuvos tautodailės sąjungos narė, surengiau per 15 personalinių tapybos darbų parodų. 2005 m. Kultūros ministerija suteikė meno kūrėjo statusą.