Gediminas Petrauskas

posted in: Dirbantys archeologai | 0
petrauskasgediminas
Institucija, pareigos Lietuvos nacionalinis muziejus, Archeologijos skyrius, muziejininkas; Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, doktorantas
škos g. 3, LT-01100 Vilnius
Telefonas (8~5) 2614815
El. pašto adresas petrauskasgediminas@gmail.com

Gimiau 1986 m. liepos 22 d. Ukmergėje. 2005 m. baigiau Ukmergės Jono Basanavičiaus vidurinę mokyklą (dabar – Jono Basanavičiaus gimnazija).

2005–2009 m. buvau Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto archeologijos specialybės bakalauro studentas, baigiamojo darbo tema – „Piliakalnių reikšmė kuriantis valstybei“.

2009–2011 m. studijavau to paties fakulteto archeologijos magistro studijose, apgyniau magistro darbą (cum laude) „Laidosena viduramžių Lietuvoje: Bajorų degintinis kapinynas“.

Nuo 2011 m. esu Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros doktorantas. Preliminari disertacijos tema „Laidosena viduramžių Lietuvoje: XIII–XV a. pirmos pusės degintiniai kapinynai“.

Nuo 2008 m. dirbu Lietuvos nacionalinio muziejaus Archeologijos skyriuje.

2010 m. laimėjau Lietuvos Mokslo Tarybos studentų mokslinės praktikos stipendiją (vad. dr. V. Vaitkevičius, tema – „Burial rites in Medieval Lithuania in the late 14th – 15th cc.”).

Nuo 2011 m. esu Lietuvos Laisvės Kovos Įamžintojų Sąjūdžio narys.

Moksliniai interesai

Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpio laidojimo papročiai; šlapynių archeologija; pokario ginkluota rezistencija; partizaninių vietų žvalgymai; moderniųjų konfliktų archeologija.

Tyrinėti objektai

Dalyvavau tyrinėjant ir žvalgant šiuos archeologijos paminklus:

Jakšiškio pilkapyną (Anykščių r.) – 2006 ir 2009 m.;

Rėkučių 2-ąją senovės gyvenvietę (Švenčionių r.) – 2006 m.;

Górzno XIV-XVII a. vyskupų rūmus (Kujawsko-Pomorskie vaiv., Brodnicos pav., Lenkija) – 2006-2007 m.;

Starobil‘s‘ko neolitinę gyvenvietę (Lugansko sr., Ukraina) – 2007 m.;

Bajorų kapinyną (Elektrėnų sav.) – 2008-2010 m.;

Turlojiškių pilkapyną (Širvintų r.) – 2008 m.;

Soteros senovės gyvenvietę (Krymas) – 2008 m.;

Baisogalos dvarą (Radviliškio r.) – 2009 m.;

Zvejniekų senovės gyvenvietę ir kapinyną (Burtnieku nov., Latvija) – 2009 m.;

Mankiškių kapinyną (Radviliškio r.) – 2009 m.

Spėjamą partizanų palaikų užkasimo vietą (Alytaus šilas, Alytaus r.) – 2011 m.

Vadovauti archeologijos paminklų tyrimai:

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio štabo bunkeris (Daugėliškių miškas, Raseinių r.) – 2010 m.

Konferencijos, pranešimai

Paskaita „Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio štabo bunkerio (Daugėliškių miškas, Raseinių r.) tyrimai 2010 m.: kompleksinis požiūris į pokario kovų istoriją“ (kartu su dr. V. Vaitkevičiumi, A. Čepulyte, šb. srž. E. Kuckailiu ir plk. ltn. V. Šereliu) – VU (2010 10 27); Raseiniai (2011 05 13); Zarasai („Mėnuo juodaragis“, 2011 08 26); LKA (2011 10 05); Vilniaus etninės kultūros centras (2011 10 20). Paskaita skaityta Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ muzikinio albumo „Broliai“ koncertinio turo „Broliai partizanų apygardose“ renginiuose Jurbarke (2011 07 15), Marijampolėje (2011 09 13), Biržuose (2011 09 16), Radviliškyje (2011 09 23).

Paskaita „Pirmieji archeologiniai partizanų bunkerių tyrimai Lietuvoje“ (kartu su dr. V. Vaitkevičiumi, dr. G. Vėliumi, šb. srž. E. Kuckailiu ir A. Čepulyte) – LGGRTC (2011 02 10).

Pranešimas „Šlapynių archeologija: teorinės prielaidos ir praktiniai sprendimai“, konferencija „Studentų mokslinė praktika ir studentų moksliniai tyrimai. 2010–2011 metai“ – Vilnius (2011 03 19).

Pranešimas „Archeologiniai partizanų bunkerių tyrimai: naujo lūžio pradžia?“, antroji Sibiro alma mater konferencija „Tremtinių takais“ – Šiauliai (2011 10 01).

Pranešimas „Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo bunkerio Daugėliškių miške tyrimai“, konferencija „Naujausi archeologiniai tyrinėjimai“ – Kernavė (2011 11 25).

Straipsniai

Petrauskas, G., 2010. Tarptautinė konferencija „Povandeninė archeologija Baltijos regione: iššūkiai ir perspektyvos“. Lietuvos archeologija, 36, 284–285.

Čepulytė, A., Petrauskas, G., 2011. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo bunkerio archeologiniai tyrimai Daugėliškių miške. Genocidas ir rezistencija, 2 (30), 165–172.

Petrauskas, G., 2011. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo bunkerio Daugėliškių miške tyrimai. In: Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2010 metais. Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija, 515–522.

Petrauskas, G., Vaitkevičius, V., 2011. Šlapynių archeologija: teorinės prielaidos ir praktiniai sprendimai“. In: Studentų moksliniai darbai 2010–2011 m. Konferencijos medžiaga. Vilnius, 2011 m. kovo 18–19 d. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 1, 43–46.

Čepulytė, A., Petrauskas, G., 2012. Archeologiniai partizanų bunkerių tyrimai: naujo lūžio pradžia? In: Sibiro alma mater. Ave, vita! Būk sveikas, gyvenime! Šiauliai, 182–191.

 

Edukacinė veikla

Paskaita Poškonių pilkapyne (Šalčininkų r.) mokiniams apie pilkapius, laidojimo tradicijas ir kt. 2009 10 22.

Paskaita „Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio štabo bunkerio (Daugėliškių miškas, Raseinių r.) tyrimai 2010 m.: kompleksinis požiūris į pokario kovų istoriją“ (kartu su dr. V. Vaitkevičiumi, A. Čepulyte, šb. srž. E. Kuckailiu ir plk. ltn. V. Šereliu) – Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla (2011 09 23); Juodšilių „Šilo“ gimnazija (2011 11 17).

Lietuvos Laisvės Kovos Įamžintojų Sąjūdžio vykdoma sklaida: paskaitos, filmų peržiūros.

Pomėgiai

Pažintinės kelionės, krepšinis, žemėlapiai, Lietuvos partizaninio karo istorija, kultūros paveldo objektų žvalgymas ir lankymas.