Jūratė Paškonytė

posted in: Dirbantys archeologai | 0
paskonytejurate
Institucija, pareigos Šiaulių „Aušros“ muziejus, Archeologijos skyrius, muziejininkė-vyresnioji specialistė
Adresas Vytauto g. 89, LT-77155 Šiauliai
Telefonas (8~41) 524386
El. pašto adresas juratepaskonyte@hotmail.com

Gimiau 1989 m. liepos 4 d. Švenčionyse. 1996 – 2003 metais lankiau Švenčionėlių vidurinę mokyklą, kurioje dalyvavau kraštotyrininkų veikloje. 2003 – 2004 m. mokiausi Ginkūnų S. ir Vl. Zubovų pagrindinėje mokykloje, kurioje pradėjau daugiau domėtis istorija. 2006 – 2007 m. tęsiau mokslus Šiaulių universiteto gimnazijoje, kurioje aktyviai dalyvavau istorijos, politologijos, anglų, matematikos mokyklų mokymuose. 2007 m. įstojau į Šiaulių universiteto istorijos bakalauro studijų programą. 2010 metais pagal studentų mainų programą mokiausi Linčiopingo universitete Švedijoje. Studijų metu pradėjau domėtis archeologija, 2012 m. apsigyniau bakalauro darbą „Demografiniai pokyčiai Šiaurės Lietuvoje I tūkstantmečio II pusėje pagal kapinynų medžiagą“ (vad. doc. B. Salatkienė). 2012 m. įstojau į Klaipėdos universiteto archeologijos magistrantūros studijų programą. 2014 m. apsigyniau magistrinį darbą „Kurtuvėnų dvaro gyvulių ūkio analizė XV – XX amžiais“ (vad. prof habil. dr. L. Daugnora). Šis tyrimas yra vienas pirmųjų bandymų išanalizuoti gyvulių ūkį dvare, naudojant zoarcheologinius duomenis ir rašytinius šaltinius. Šio tyrimo rezultatai reikšmingai papildo ne tik Žemaitijos, bet ir visos Lietuvos dvarų istoriografiją.

Nuo 2015 m. dirbu Šiaulių „Aušros“ muziejuje muziejininke-vyresniąja specialiste. Nuo 2016 m. esu Europos Archeologų Asociacijos (The European Association of Archeologist), tarptautinės archeozoologų draugijos (ICAZ, International Council of Archaeozoology) zooarcheologinės Baltijos regione ir gretimose teritorijose darbo grupės (ABRA, Archaeozoology of the Baltic Region and Adjacent Areas) narė.

Dalyvavimas mokslinėse ekspedicijose

2011 m. Kurtuvėnų dvaro archeologiniai tyrinėjimai (vad. doc. B. Salatkienė);

2012 m. Taurapilio piliakalnio gyvenvietės archeologiniai tyrinėjimai (vad. dr. G. Zabiela);

2013 m. Turgaus g. 37 (Klaipėda) archeologiniai kasinėjimai (vad. doktr. R. Nabažaitė).

2013 m. Taurapilio piliakalnio gyvenvietės archeologiniai tyrinėjimai (vad. dr. G. Zabiela);

2016 m. Lieporių gyvenvietės archeologiniai tyrinėjimai (vad. doc. B. Salatkienė).

Archeologinių tyrimų interesai

Paveldas, viduramžių Lietuvos archeologija, dvarai, iškasamų įvairių laikotarpių gyvūnų, gyvulių, paukščių ir žuvų kaulų tyrimai.

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida

Publikacijos:

  1. Paškonytė, J. Demografiniai pokyčiai Šiaurės Lietuvoje I tūkstantmečio II pusėje pagal kapinynų medžiagą: teoriniai ir praktiniai aspektai. Studentų darbai 2012 metais. Šiauliai, 2012.
  2. Paškonytė, J.; Daugnora, L.; Salatkienė, B. Preliminarūs Kurtuvėnų dvaro archeozoologinės medžiagos tyrimai (1995 – 1998 metais). Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. Vilnius, 2014.
  3. Paškonytė, Jūratė. The Historical Sources and Zooarchaeological Data of Livestock and Breeding at Kurtuvėnai Manor. In 22st Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Abstracts. 2016, pp. 443–444.

Pranešimų skaitymas:

  1. 2012-04-12 XVI bakalaurantų ir magistrantų mokslo darbų konferencija „Demografiniai pokyčiai Šiaurės Lietuvoje I tūkstantmečio II pusėje pagal kapinynų medžiagą: teoriniai ir praktiniai aspektai“ .
  2. 2016-03-30 XIII Marijos Gimbutienės skaitymai „Kurtuvėnų dvaro gyvulių ūkio analizė XV – XX amžiais“.
  3. 2016-09-02 XXII Europos archeologų kongresas, sekcijoje „Past animal and human relationships around the Baltic“ pranešimas „The Historical Sources and Zooarchaeological Data of Livestock and Breeding at Kurtuvėnai Manor“.

Pomėgiai

Laisvalaikiu domiuosi ne tik istorija, archeologija, kalbomis, taip pat pasaulio kultūromis, jų tradicijomis, naujausiomis žiniomis ir kitose srityse. Mėgstu spektaklius, baletą, parodas, pažintines keliones. Didelį dėmesį skiriu muziejų lankymui kitose miestuose.