Egidijus Ožalas

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

ozalasegidijus
Institucija, pareigos Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Mokslinių tyrimų centro vyresnysis muziejininkas-archeologas
Adresas Radvilų rūmai, Vilniaus g. 22, LT-01402 Vilnius
Telefonas (8~5) 2619140
El. pašto adresas egidijus@lietuvospilys.lt

Gimiau 1973 m. birželio 21 d. Pakruojyje.

1991 m. baigiau Pakruojo 2-ąją vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojau į Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakultetą. Studijas baigiau 1996 m. ir įgijau istorijos, politologijos ir visuomenės mokslų mokytojo kvalifikaciją. Apsigyniau diplominį darbą tema „Medis Vilniaus Žemutinėje pilyje“.

Nuo 1996 m. Pilių tyrimo centre „Lietuvos pilys“ dirbu archeologu. Taip pat esu Lietuvos nacionalinio muziejus LDK valdovų rūmų archeologas – vyr. muziejininkas.

Archeologinių tyrimų interesai

Viduramžių archeologija.

Tyrinėti objektai

Vilniaus Žemutinė pilis, Maironio g. 13 (Vilnius), Stirnių pilkapynas (Švenčionių r.).

Archeologijos tyrimų sklaida

1998 m. rugsėjo 24–25 d. Klaipėdoje vykusioje konferencijoje „Naujausi Lietuvos pilių tyrinėjimai“ skaičiau pranešimą – „Medinės konstrukcijos Vilniaus žemutinės pilies Valdovų rūmų statyboje“.

Paskelbti straipsniai

Tyrimai prie valdovų rūmų PV kampo // ATL 1996 ir 1997 m. Vilnius 1998.

Tyrimai valdovų rūmų M rūsio ŠR kampe // ATL 1996 ir 1997 m. Vilnius 1998.

Šurfas posesijos Nr. 461 ( Kapitulos namų) vietoje // ATL 1996 ir 1997 m. Vilnius 1998.

Tyrinėjimai į pietus nuo valdovų rūmų // ATL 1998 ir 1999 m. Vilnius 2000.

Valdovų rūmų šiaurinis korpusas ir jo priestatas // ATL 2000 m. Vilnius 2001.

Vilniaus Žemutinė pilis // ATL 2001 m. Vilnius 2002.

Valdovų rūmų pietinio, rytinio ir vakarinio korpusų prieigų archeologiniai tyrimai // ATL 2002 m. Vilnius 2005.

Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Vilniuje, statomo karaliaus Mindaugo tilto prieigose // ATL 2002 m. Vilnius 2005.

Vilniaus Žemutinės pilies pietinio korpuso prieigos // ATL 2003 m. Vilnius 2005.

Vilniaus Žemutinės pilies valdovų rūmų vakarinis korpusas // ATL 2004 m. Vilnius 2006.

Vilniaus Žemutinės pilies pietinės dalies bei Valdovų rūmų pietinio korpuso 2004-2006 m. tyrimai // ATL 2004 m. Vilnius 2006.

Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų R korpuso Š priestato 2003, 2006 ir 2007 m. archeologiniai tyrimai // ATL 2008 m. Vilnius 2009. (su P. Blaževičiumi)

Kita veikla

Statyba ir architektūra.