Laima Nosevičienė

posted in: Dirbantys archeologai | 0
nosevicienelaima
Institucija, pareigos Kultūros paveldo departamentas, Alytaus teritorinis padalinys, vyresnioji specialistė
Adresas Birutės g. 3A, Alytus 62151
Telefonas 8 315 25954
El. pašto adresas laima.noseviciene@gmail.com

Gimiau 1985 m. rugsėjo 19 d. Vilniaus senamiestyje. 1992 m. pradėjau lankyti Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą, nuo 2000 m. jau mokiausi Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijoje. Baigiau ją 2004 ir tais pačiais metais įstojau į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, archeologijos specialybę. 2007 metais pavasario semestre studijavau Danijoje, Kopenhagos universitete (University of Copenhagen, SAXO Institute, Njalsgade 80, Copenhagen, Denmark).

2008 metais apgyniau bakalauro darbą Lietuvos senkapių keramika (vad. doc. dr. G. Vėlius). Įvertintas puikiai.

Tais pačiais metais tęsti studijų įstojau į paveldosaugos specialybę. 2010 metais įgijau istorijos magistro kvalifikacinį laipsnį bei paveldosaugininko profesinę kvalifikaciją. Magistro darbo tema: „Trakų švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčia: paveldo vertės ir apsauga“ (darbo vadovė: lekt. dr. J. Poškienė).

Archeologinių tyrimų interesai

Archeologinio paveldo apsaugos teorija, praktika bei problematika, archeologijos teorija, archeologinė tekstilė.

Dalyvavimas mokslinėse ekspedicijose

Studijuodama universitete dalyvavau tyrinėjant: Kluonalių (Kretingos r.) senuosius žemdirbystės laukus (2005 m., vadovas doc. dr. A. Merkevičius); Paprūdžių (Kelmės r.) kapinyną (2006 m., vadovas prof.dr. M.Michelbertas).

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida

Vedu pamokėles moksleiviams temomis: Akmens amžius Lietuvoje, Baltų gentys, Lietuva iki Mindaugo. Taip pat, eksursijas po Lietuvos Nacionalinio Muziejaus archeologijos ekspoziciją „Lietuvos proistorė“.

Pomėgiai

Šeima, archeologija, istorija, paveldosauga, mezgimas, kelionės, knygos.