Rėda Nemickienė

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

nemickienereda
Institucija, pareigos Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, doktorantė
Adresas Universiteto g. 7, LT-01513 Vilnius
Telefonas (8~5) 2687274
El. pašto adresas redan@zebra.lt

Gimiau 1973 m. sausio 14 d. Vyžuonose (Utenos r.). Mokiausi Vyžuonų vidurinėje mokykloje.

Studijavau Vilniaus universiteto Istorijos fakultete: 1996–2001 m. bakalauro studijos, 2001–2003 m. magistro studijos. 2001 m. apsigyniau bakalaurinį darbą „Pajūrio regiono ankstyvojo metalų laikotarpio akmenų krūsnys ir pylimai”, o 2003 m. – magistrinį darbą „Senieji žemdirbystės laukai Rytų Baltijos regione”. Įgijau archeologės specialybę.

Nuo 2003 m. studijuoju doktorantūroje. Daktaro disertacijos gynimo laikas ir tema: planuojama 2009 m. rugsėjo mėn. – „Vakarų Lietuvos senieji žemdirbystės laukai gamybinio ūkio raidos kontekste“.

Archeologinių tyrimų interesai

Ankstyvasis metalų laikotarpis, senieji žemdirbystės laukai.

Publikacijų sąrašas

1. Merkevičius A., Nemickienė R. Klaipėdos – Liepojos kelio trasos 0–11,5 km žvalgomieji archeologiniai tyrimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. Vilnius, 2002. P. 245.

2. Merkevičius A. Nemickienė R. Senųjų žemdirbystės laukų tyrinėjimai šiaurės vakarų Lietuvoje // Archaeologia Lituana. Vilnius, 2003. P. 186-198.

3. Kanarskas J., Merkevičius A. Nemickienė R. Kalnuvėnų kapinynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. Vilnius, 2005, p. 103-105.

4. Kanarskas J., Merkevičius A. Nemickienė R. Iš prekybos ir verslo istorijos Kretingoje. Prekybos įtaka miesto istorinei raidai [Prekyba ir mainai priešistoriniai laikais]. Prekybos verslo plėtra integruojantis į ES. Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005, p. 4-9.

5. Merkevičius A. Nemickienė R. Colours of archaeology. 2005, p. 1-39

Straipsniai leidinyje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“.