Vismantas Muralis

posted in: Dirbantys archeologai | 0
muralisvismantas
Institucija, pareigos Laisvai samdomas archeologas
Adresas
Telefonas
El. pašto adresas vismantas.muralis@gmail.com

Gimiau 1985 m. balandžio 10 d. Biržuose. Nuo 1992 m. iki 2004 m. mokiausi ir baigiau Biržų „Aušros“ vidurinę mokyklą. 2008 m. baigiau Vilniaus pedagoginį universitetą ir dirbau pedagogu. 2010 m. įstojau į Vilniaus universitetą archeologijos specialybę magistratūros studijas.

2012 m. apgyniau magistro darbą tema : XVI – XVIII a. kariniai įtvirtinimai Lietuvoje ( darbo vadovas prof. habil. dr. Albinas Kuncevičius).

Archeologija susižavėjau berods 5 klasėje, pradėjęs domėtis Lietuvos praeitimi bei išlikusiais istoriniais paminklais. Vaikystėje neišdildomą įspūdį paliko Biržų bastioninė pilis bei ten vykdomi archeologiniai tyrimai.

Moksliniai interesai

Viduramžių archeologija, XVI – XVIII a. ilgalaikės ir lauko fortifikacijos paieška Lietuvoje.

Dalyvavimas mokslinėse ekspedicijose

Prieš archeologijos studijas 2008 m. dalyvavau Biržų pilies arsenalo tyrimuose (vad. R. Songailaitė).

Taip pat dalyvavau šiuose kasinėjimuose:

2011 m. Vilniaus Didžiosios sinagogos tyrimai (vad. Z. Baubonis)

2011 m. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios teritorijos archeologiniai tyrimai (vad. O. Fediajavas)

2011 m. Zubrių neįtvirtintos gyvenvietės archeologiniai tyrimai (Kalvarija)(vad. Z. Baubonis)

2011 m. Radvilonių buv. dvaro teritorijos žvalgomieji tyrimi (vad. A. Petrulienė)

2011 m. Biržų senojo miesto, Karaimų gatvėje tyrimai (vad. R. Songailaitė)

2011 m. Vilniaus Sereikiškio parko žvalgomieji tyrimai (vad. dr. E. Svetikas)

2012 m. Pašatrijos piliakalnio gyvenvietės archeologiniai tyrimai (vad. M. Daubaras)

Savarankiška archeologinė veikla:

2012 m. Trakų senamiestyje Karaimų g. 67 archeologiniai žvalgymai.

Pomėgiai:

Psichologija, šachmatai, sportas.