Giedrė Motuzaitė Matuzevičiūtė Keen

posted in: Dirbantys archeologai | 0
motuzaitegiedre
Institucija, pareigos Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra
Adresas Universiteto 7, LT-01513 Vilnius
Internetinis puslapis http://www.arch.cam.ac.uk/~gm327/; http://vu-lt.academia.edu/GiedreMotuzaiteMatuzeviciuteKeen
El. pašto adresas gm327@cam.ac.uk

Gimiau 1980 m. rugsėjo 26 d. Vilniuje. 1999 m. baigiau Vilniaus Žemynos mokyklą.

1999–2003 m. mokiausi Vilniaus universiteto Istorijos fakultete ir baigiau bakalauro studijas. Apgyniau bakalauro darbą tema „Polinės gyvenvietės Lietuvoje ir jų kūrimosi aplinkybės (remiantis Luokesų ežero polinių gyvenviečių tyrinėjimų duomenimis)“. Vieną semestrą (2002 m. vasario–liepos mėn.) studijavau Archeologijos institute, Kopenhagos universitete, Danijoje. Šioms studijoms gavau Socrates/Erasmus stipendiją.

2003–2005 m. mokiausi ir baigiau Vilniaus universiteto Istorijos fakultete magistro studijas. Apgyniau magistro darbą tema „Polinės gyvenvietės Lietuvoje bronzos ir ankstyvajame geležies amžiuje“.

2005–2006 m. Filosofijos mokslų magistras (MPhil). Mokslinių metodų panaudojimas archeologijoje (Archaeological Science), Kembridžo universitetas, Archeologijos fakultetas.

2006–2010 m. Filosofijos mokslų daktarė, Kembridžo universitetas, Archeologijos departamentas. Disertacijos pavadinimas: „Ankstyvųjų kultūrinių augalų atsiradimas Ukrainoje remiantis archeobotaniniais duomenimis (An archaeobotanical approach to the earliest appearance of domesticated plant species in Ukraine)“. Darbo vadovas: Prof. M. K. Jones, Patarėjai: Dr L. Janik, Dr P. Biehl, Dr H. Hunt.

2010–2013 m. Mokslo darbuotoja bioarcheologijos srityje (Postdoctoral Research Fellow in Bioarchaeology). Projekto tema: Pan-Azijatinių kontaktų pionieriai (Pioneers of Pan-Asian Contact).

2013–2015 m. Podoktorantūros stažuotė Vilniaus universitete. Projekto tema: Maisto globalizacijos pradžia Eurazijos stepėmis: pirmieji rytų vakarų kontaktai ir jų pasekmės.

Finansavimas

Podoktorantūros stažuotė Vilniaus universitete. Projektas –“Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ (projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-004) finansuojamas pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos tyrymą.

Trijų metų bioarcheologijos postdokas finansuojamas Leverhumo Fondo (Leverhulme Trust)

Kembridžo Geitso Fondo (Gates Trust) stipendija 2006-2010 m. doktorinėms studijoms.

Arts and Humanities Research Council (AHRC) parama doktorantūros studijoms

Geitso Fondo ir AHRC fondų parama tyrimams Ukrainoje 2007-2008.

Oxford Radiocarbon Accelerator Unit finansinė parama C14 datoms (2008).

Academy of Achievement parama kelionei ir pragyvenimui Vašingtone (2007).

Cambridge European Trust stipendiha MPhil’o studijoms Kembridžo universitete.

Garrod Trust stipendija tyrimams Ukrainoje (2006, 2008).

Dauningo Kolegijos parama kelionei i Konferencijas (2005 and 2006).

Jaunojo mokslininko apdovanojimas už publikaciją “Mokslas ir Gyvenimas” žurnale (2002).

Socrates/Erasmus stipendija Danijoje, Kopenhagos universitete (2004)

Vilniaus universiteto stipendija bakalauro studijoms (1999-2003)

Dėstymas

A37 modulio dėstymas, Lento semestras 2008, 2010 – makrobotaniniai metodai.

A37 Archeobotaninio modulio supervizijos, Lent, 2008, 2010.

Tyrimai:

Kazachstanas-Kirgizija:

Liepa, 2013 – Moksliniai tyrinėjimai

Gegužė, 2012 –Mėginių rinkimas iš Almatos-Karagandos ir Kokšetavo muziejų stabiliųjų izotopų tyrimams

Rugpjūtis-Rugsėjis, 2011 – Botajaus Eneolitinės gyvenvietėje archeologiniai kasinėjimai

Ukraina:

Liepa-Rugsėjis, 2008 – archeologiniai kasinėjimai ir archeobotaniniai tyrimai Novoselovkos (kasinėjimų vadovė ir archeobotanikė), Buran Kajos (archeobotanikė), Pesčeros ir Gardo (archeobotanikė) Neolitinėse gyvenvietėse.

Liepa, 2007 – archeologiniai kasinėjimai ir archeobotaniniai tyrimai Starobelsko neolitinėje gyvenvietėje (kasinėjimų vadovė)

Birželis-Liepa, 2006 – archeologiniai kasinėjimai ir archeobotaniniai tyrimai neolito Tubos-5 ir Zanovskos objektų (kasinėjimų vadovė ir archeobotanikė).

Kinija:

Rupjūtis, 2013 –Moksliniai tyrinėjimai, konferencijos

Rugsėjis, 2007/2010 – sorų sukultūrinimo ir išplitimo tema, etnografiniai tyrimai, mėginių rinkimo genetiniams tyrimams ekspedicija (lauko darbų asistentė).

Lietuva:

Liepa, 2005 – Luokesų ežero pakrantės archeologiniai žvalgymai (tyrimų vadovė).

Liepa-Rugpjūtis, 2001, 2002, 2004, 2005, 2005 – Luokesų ežero polinės gyvenvietės tyrinėjimai (viena iš vadovų).

Liepa-Rugpjūtis, 2002 – jungtinis švedų ir lietuvių povandeninės archeologijos nuskendusių laivų registravimo Baltijos jūroje projektas (asistentė).

Rugpjūtis, 2002 – aerofotografijos panaudojimas Luokesų polinių gyvenviečių tyrimams (viena iš vadovių).

Gegužė, 2002 – povandeninės archeologijos žvalgymai Molėtų ir Akmenės rajono ežeruose (viena iš vadovų).

Rugsėjis, 2001 – Ankstyvojo Geležies amžiaus polinės gyvenvietės atradimas Luokesų ežere (asmeninis atradimas).

Liepa, 2001 – jungtinis Lenkijos-Lietuvos projektas Platelių ežere (asistentė).

Birželis-Liepa-Rugpjūtis, 1999 – neolito Katros gyvenvietės tyrimai (asistentė)

Liepa, 2001 – Vikingų stovyklavietės kasinėjimai Platelių ežero saloje (asistentė).

Bulgarija:

Birželis, 2002 – Eneolitinės Telisho gyvenvietės (telio) kasinėjimai (asistentė).

Rusija:

Birželis – Liepa, 2001 – XI a. miesto tyrimai Novgorode (asistentė).

Pranešimai tarptautinėse konferencijose

EAA (European Association of Archaeologists), Pilsen, Czech Republic (2013), kartu su Emma Lightfoot, Xinyi Liu, Richard Staff, Svetlana Svyatko, Martin K. Jones: Tracking down millet consumption across Eurasian steppe.

Honshan Neolitinės kultūros 20-tas tarptautins simpoziumas, Chifeng, Kinija (2013): Tracking down millet consumption across Eurasian steppe.

Paskaita Etnografijos muziejuje, Hulunbeier, Kinijoje (2013): Origins of Chinese crops in Europe.

Viešoji paskaita Aohan Banner Chifeng, Kinijoje (2013): How and when did the first Chinese crops arrive in Europe?

Kirgizų nacionalinis universitetas, Kirgyija (2013): Mokslas archeologijoje (rusų kalba).

16th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany (IWGP) in Thessaloniki, Graikija (2013), kartu su Richard A. Staff, Harriet V. Hunt, Xinyi Liu, Martin K. Jones: The early chronology of broomcorn millet (Panicum miliaceum) in Europe.

Šioje konferencijoje organizavau sesiją “Food globalization in prehistory”.

International Symposium 14C and Archaeology, Gent, Belgium (2013), kartu su Staff RA, Hunt HV, Liu X. and Jones MK: Direct radiocarbon dating implies a re-evaluation of the early chronology of broomcorn millet (Panicum miliaceum) in Europe

World Archaeological Congress, Jordanija (2013): Pioneers of Pan-Asian contact: Timing for the east-west spread of the broomcorn millet crop (Panicum miliaceum) to Europe.

Konferencija skirta A. X. Margulanui, Kokshetau, Kazachstanas (2012): Food Globalisation in Prehistory: In Search of Archaeobotanical Remains of Domesticated Plants at the Botai Site.

Karagandos valstybinis universitetas, Kazahstanas (2012): Stable Isotopes in Archaeology.

Kembridžo universitetas (2012) The Steppe Corridor of European Agriculture.

Almatos mokslų akademija, Kazachstane (2012): Stabiliųjų izotopų panaudojimas archeologijoje

Karagandos mokslų akademija, Kazachstane (2012): Stabiliųjų izotopų panaudojimas archeologijoje

Tarplautinnė konferencija Kokšetave, Kazachstane (2012): Prieš šilko kelią: kultūrinių augalų liekanų paieška Botajaus gyvenvietėje

Darvino kolegijoje, Kembridže (2011): Kaip ir kada pirmieji kultūriniai augalai atkeliavo iš Kinijos į Europą?

BASE Tartu, Estija (2011): Bandymai užtikrinti teisingą mūs praeities chronologiją: datavimo radioaktyviosios anglies metodu: rūpesčiai ir perspektyvos rytų Baltijos regione.

Ordos Miestas, Kinija (2010): Žemdirbystės pradžios šaltiniai Europoje – ankstyviausi įrodymai apie Rytų-Vakarų kontaktus archeobotaniniais duomenimis.

Wilhelmshaven, Vokietija (2010): su H. Hunt ir M. K. Jones: Eksperimentinių metodų panaudojimas siekiant suprasti sorų (Panicum miliaceum) grūdų dydžių kaitą ir jų svarbą interpretuojant archeobotaninius mėginius. Pristatyta 15th Tarptautiniame paleoetnobotaniniame simpoziume (IWGP)”.

BASE Tvärminne, Suomija (2009): Lietuvos ežerinių gyvenviečių gyventojų identiteto klausimu

Sankt Peterburgas, Rusija (2008): Kada ir kaip žemdirbyste prasidėjo Europos stepėse?

Krokuva, Lenkija (2007): su H. Hunt, X. Liu, M. K. Jones: Eurazijos stepių koridoriai: soros (Panicum miliaceum L.) protėvynė ir neolito laikų radimvietės. XIV IWGP simpoziumas.

Ciūrichas, Šveicarija (2004): Luokesų ežero povandeniniai polinės ankstyvojo geležies amžiaus gyvenvietės kasinėjimai Lietuvoje. IKUWA povandeninės archeologijos konferencija.

Užutrakė, Lietuva (2004): Mokslinių metodų panaudojimas Luokesų polinių gyvenviečių tyrimuose.

Poznanė, Lenkija (2004): Geoarcheologija ir mitų interpretacija – galimybės pažinti praeitį

Vitby, Švedija (2001): Įtvirtintų gyvenviečių atsiradimas rytų Pabaltyje ir ryšiai su Skandinavija.

Tyrimų populiarinimas 2013 metais: CCTV Nacionalinė televizija Kinijoje.

Lietuvos spaudoje: http://www.technologijos.lt/n/mokslas/istorija_ir_archeologija/S-21043/straipsnis?name=S-21043&l=2&p=1

China Daily 28-08-2013: http://www.chinadaily.com.cn/dfpd/2013-08/28/content_16927084.htm

 

Publikacijos

Motuzaite Matuzeviciute G., Richard A. Staff, Harriet V. Hunt, Xinyi Liu, Martin K. Jones (2013) The early chronology of broomcorn millet (Panicum miliaceum) in Europe. Antiquity 87, 338 December.

Motuzaite-Matuzeviciute, G., Jacob, J., Telizhenko, S. & Jones, M. K. 2013. Miliacin in palaeosols from an Early Iron Age in Ukraine reveal in situ cultivation of broomcorn millet. Archaeological and Anthropological Sciences: 1-8.

Motuzaite Matuzeviciute, G., Telizhenko, S. A., Jones, M. K. (2013). The Earliest Evidence of Cereal Cultivation in Crimea: Archaeobotanical Investigation and Direct Radiocarbon Dating Of Cereal Grains. Journal of Field Archaeology: 38(2): 1–9

Motuzaite-Matuzeviciute, G. (2012). The earliest appearance of domesticated plant species and their origins in the western fringes of the Eurasian Steppe. Documenta Praehistorica XXXIX: 1-21.

Motuzaite-Matuzeviciute, G., Telizhenko, S., Jones, M.K. (2012) Archaeobotanical investigation of two Scythian-Sarmatian period pits in eastern Ukraine: Implications for floodplain cereal cultivation. Journal of Field Archaeology 37, 1: 51-61.

Motuzaite-Matuzeviciute, G., Hunt, H. V. & Jones, M. K. (2012) Experimental approaches to understanding variation in grain size in Panicum miliaceum (broomcorn millet) and its relevance for interpreting archaeobotanical assemblages. Vegetation History and Archaeobotany 21, 69–77.

Jones, M.K., Hunt, H., Lightfoot, E., Lister, D., Liu, X. and Motuzaite-Matuzeviciute, G. (2011). Food globalisation in prehistory. World Archaeology, 43 (4): pp. 665–675.

Motuzaite Matuzeviciute, G., Telizhenko, S. A. 2009. Keramika i zemledelie ili tolka keramika? Osobennosti neolita basseina Severskogo Dontsa (po materialam neoliticheskikh poselenii Vostochnoi Ukrainy Starobelsk-I i Novoselovka-III). Vzaimodeistvie i khronologiya kultur mezolita i neolita vostochnoi evropy. Materialy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferencii, posveschyannoi 100-letiyu N. N. Gurinoi: 143-145

Motuzaite Matuzeviciute, G., Hunt, H., Jones, M. K. 2009. Multiple sources for Neolithic European agriculture: Geographical origins of early domesticates in Moldova and Ukraine, in Dolukhanov, P., Sarson, G. R. & Shukurov, A. M. (Eds.) The East European Plain on the Eve of Agriculture. BAR International Series S1964. Oxford, Archaeopress: 53-64.

Hunt, H., Vander Linden, M., Liu, X., Motuzaite Matuzeviciute, G., Jones, M. K. 2008. Millets across Eurasia: chronology and context of early records of the genera Panicum and Setaria from archaeological sites in the Old World, Vegetation History and Archaeobotany, 17: 5-18.

Motuzaite Matuzeviciute, G. 2008. Living above the water or dryland? The application of soil analysis methods to investigate a submerged Bronze-Early Iron Age lake dwelling site in eastern Lithuania, Archaeologica Baltica, 9: 33-46.

Motuzaite Matuzeviciute, G. 2007. Living on the lake and farming the land. Archaeobotanical investigation of Luokesas I lake dwelling site, Lietuvos Archeologija, 30: 123-138.

Menotti, F., Baubonis, Z., Brazaitis D., Higham, M., Kvedaravicius, M., Lewis, H., Motuzaite Matuzeviciute, G., Pranckenaite, E. 2005. The First Lake-Dwellers of Lithuania: Late Bronze Age Pile Settlements on Lake Luokesas, Oxford Journal of Archaeology 24, 4: 381-403.

Baubonis, Z., Kvedaravičius, M., Motuzaitė, G., Pranckėnaitė, E. 2005. Luokesų ežero polinės gyvenvietes, Archeologiniai tyrinejimai Lietuvoje 2003 metais: 285 (in Lithuanian).

Baubonis, Z., Kvedaravičius, M., Motuzaitė, G., Pranckėnaitė, E. 2005. Luokesų II polinė gyvenvietė, Archeologiniai tyrinejimai Lietuvoje 2003 metais: 286.

Motuzaite Matuzevičiūtė, G., 2004: Moderniu metodu panaudojimas Luokesų polinių gyvenviečių tyrimams, Lietuvos Archeologija, 26: 105-110 (in Lithuanian).

Motuzaite Matuzevičiūtė, G., 2003: Geoarchaeology and Myth Interpretation- Possible Approaches to Understanding the Past, Wiera, pamiec i archeologi, editer by Lukasz Oledzki. Kolo naukowe studentow archeologii UAM: 57-63.

Baubonis, Z., Motuzaitė Matuzevičiūtė, G., Pranckėnaitė, E., 2002: Luokesų ežero (Molėtų r.) senovės gyvenviečių 2 ir 3 povandeniniai archeologiniai žvalgymai. Archeologiniai tyrinejimai Lietuvoje 2001 metais: 285.

Motuzaitė Matuzevičiūte, G., 2002: Ežerų polinės gyvenvietės pasaulyje ir Lietuvoje. Mokslas ir Gyvenimas, 10, 31: 20-21.

Priduota spaudai:

Мотузайте Матузевичуте, Г., Телиженко, С.А., Джоунс М. К. (2013) Свидетельства пойменного земледелия в скифо-сарматское время в Восточной части Украины.

Motuzaite Matuzeviciute, G. 2013. On identity of prehistoric lake dwellers in Lithuania, Interarchaeologia.

Motuzaite Matuzeviciute, G. 2013. Securing the Timeline of our Past: Concerns and Perspectives of Radiocarbon Dating in the east Baltic. Estonian Archaeology (submitted to press).

Motuzaite Matuzeviciute, G. 2013. Neolithic of Ukraine: a Review of Theoretical and Chronological Interpretations. Archaeologia Baltica.

Motuzaite Matuzeviciute, G. 2013. The Adoption of Agriculture: Archaeobotanical Studies and the Earliest Evidence for Domesticated Plants. In M. Lillie (ed.) Neolithic in Ukraine.

Motuzaite Matuzeviciute, G., Lightfoot, E., Voyaki, D., Liu, X., O’Connell, T., Jones, M. K. 2013. The history of millet in Kazakhstan according to stable isotope analysis. World Archaeology.

Motuzaite Matuzeviciute, Liu, X., Jones, M. K. 2013. In search for the earliest evidence of domesticated plant species in northern central Asia: archaeobotanical investigations at the Botai site in Kazakhstan. Vegetation History and Archaeobotany.

Salavert A., Messager E., Motuzaite-Matuzeviciute G., Lebreton V., Bayle G., Crépin L., Puaud S., Péan S., Yamada M., Yanevich A. 2014. First Results Of Archaeobotanical Analysis From Neolithic Layers Of Buran Kaya IV (Crimea Moutains, Ukraine). Environmental Archaeology

Motuzaite Matuzeviciute, G. 2013. Stabiliųjų izotopų analizės metodas ir jo panaudojimas archeologijoje. In (ed.) A. Merkevičius: Moksliniai metodai archeologijoje.

Kita veikla

Kalbos: Lietuvų , Anglų, Rusų

Naro pžymėjimas PADI Open Water Advanced Diver Certification

Aerial photography analyzė ir interpretacija

Žiedadulkių analyzė ir interpretacija

Fytolitų analyzė ir interpretacija

Stabiliųjų izotopų analyzė ir interpretacija

Zooarcheologija analyzė ir interpretacija

Archeobotanika analyzė ir interpretacija

Narystė: Academy of Achievement Washington (nuo 2007), Lietuvos archeologijos draugijos (nuo 2005), Gates Trust ir Downingo Kolegija (nuo 2006), Darvino kolegija (nuo 2010).