Žilvinas Montvydas

posted in: Dirbantys archeologai | 0
montvydaszilvinas
Institucija, pareigos Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, magistrantas
Adresas Universiteto g. 7, LT-01513 Vilnius
Telefonas (8~5) 2687284
El. pašto adresas zilvinas.montvydas@gmail.com

Gimiau 1989 m. rugpjūčio 15 d. Šiauliuose. Kada susidomėjau istorija ir archeologija, neprisimenu. Ankstyvojoje vaikystėje norą būti policininku keitė didžiulis noras keliauti. Dar prieš pradedant lankyti mokyklą su tėvais aplankėme ne vieną Žemaitijos piliakalnį. Galbūt šios ir kitos išvykos bei jose patirti įspūdžiai paskatino domėtis archeologijos mokslu.

Istorija ir archeologija labiau susidomėjau 1996–2000 m. laikotarpiu, kuomet mokiausi Šiaulių Tėvo Benedikto Andruškos pradinėje mokykloje. Pirmosios mano matytos ir laisvos Lietuvos televizijos rodytos istorinės laidos, dokumentiniai filmai, Pasaulio pažinimo pamokos buvo tie informacijos šaltiniai, kurie skatino smalsumą ir norą pažinti. Archeologinio atradimo džiaugsmą pirmą kartą patyriau dar praeitame tūkstantmetyje, kuomet vykdžiau intensyvius kasinėjimus kaime, savo smėlio dėžėje. Užkasti, pamiršti ir vėl atrasti žaislai bei kartu su smėliu iš miško atgabenti karo laikų šoviniai ir sviedinių skeveldros, buvo pirmieji radiniai, skatinę domėtis praeitimi. Tiesa, kartą manieji kasinėjimai buvo sustabdyti, atrodo, dar nepasiekus įžemio. Devynmečio iškasta 1,5 m gylio duobė kaimynams pasirodė kiek per gili ir per daug pavojinga, tad teko ją užversti nebaigus tyrimų.

2000–2006 m. mokantis Šiaulių „Sandoros“ pagrindinėje mokykloje domėjimasis istorija dar labiau sustiprėjo. Lietuvos istorijos pamokos tapo įdomiausia disciplina (kiti dalykai nelabai sekėsi). A. Šapokos redaguota Lietuvos istorija ir gausiai iliustruota Lietuvos architektūros istorija tapo mėgstamiausiomis knygomis, kuriose aprašytas istorines vietas ir paminklus vėliau ne kartą teko aplankyti. Vis plačiau naudodamasis internetu, susipažinau su pirmaisiais istorijos ir archeologijos tematiką liečiančiais internetiniais puslapiais ir juose išplatintais mokslininkų straipsniais.

2008 m. baigiau Šiaulių universiteto gimnaziją ir įstojau į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, archeologijos studijų programą.

2012 m. apgyniau bakalauro darbą tema – Šliktinės lobiai.

Nuo 2012 m. rugsėjo mėn. esu Vilniaus Universiteto Istorijos fakulteto, archeologijos magistro sudijų programos studentas.

Moksliniai interesai

Šlapynių archeologija;

Vėlyvasis geležies amžius ir LDK kūrimosi laikotarpis;

Archeologiniai lobiai;

Gyvenviečių archeologija;

Moderniųjų konfliktų archeologija;

Nežinomų archeologijos paminklų paieška.

Dalyvavimas mokslinėse ekspedicijose

2009 ir 2010 m. archeologinė praktika Dubingių (Molėtų r.) piliavietės tyrinėjimuose (vad. Albinas Kuncevičius);

2010 m. Semeniškių pilkapyno ir degintinio kapinyno (Širvintų r.) tyrinėjimai (vad. Rokas Vengalis; Dovilė Baltramiejūnaitė);

2010 m. Kernavės senovės gyvenvietės ir miesto (Širvintų r.) archeologiniai tyrimai magnetinių anomalijų vietose (vad. Rokas Vengalis);

2010 m. žvalgomieji archeologinai tyrinėjimai ir partizanų palaikų ekshumacija Rietavo Oginskių dvaro (Rietavo sav.) teritorijoje (vad. Darius Kontrimas);

2010 m. archeologiniai tyrinėjimai Baisogalos dvaro (Radviliškio r.) sodybos teritorijoje (vad. Gediminas Jonutis);

2010 m. archeologiniai tyrimai Kleboniškių (Radviliškio r.) senovės gyvenvietėje (vad. Darius Kontrimas);

2011 m. archeologiniai žvalgymai Marijampolės ir Kavarijų savivaldybėse (vad. Gytis Piličiauskas);

2011 ir 2012 m. archeologiniai tyrinėjimai Bajorų (Elektrėnų r.) degintiniame kapinyne (vad. Vykintas Vaitkevičius);

2011 ir 2012 m. žvalgomieji archeologinai tyrimai spėjamoje partizanų palaikų užkasimo vietoje Alytaus šile (Alytaus r.) (vad. Livija Ivanovaitė; Gediminas Petrauskas);

2012 m archeologiniai žvalgymai Šliktinės (Skuodo r.) aukojimo vietoje (vad. Evelina Simanavičiūtė);

2012 m. žvalgomieji archeologinai tyrinėjiai Bedugnės (Trakų r.) degintiniame kapinyne (vad. Gediminas Petrauskas);

2012 m žvalgomieji archeologinai tyrinėjimai Nordbalt (Klaipėdos m. sav.) jungties statybos vietoje (vad. Giedrė Piličiauskienė);

2012 m. archeologiniai tyrinėjimai Balandiškyje (Radviliškio r.), Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodyboje (vad. Gediminas Petrauskas).

Publikacijos:

Montvydas Ž., Kryžinis smeigtukas iš Padievaičio piliakalnio. Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 metais. Vilnius, 2012, p. 575–576.

Viešos paskaitos, pranešimai seminaruose ir konferencijose:

Montvydas Ž., Šliktinės lobiai. Lietuvos studentų archeologų mokslinė konferencija. 2012 m. lapkričio 29 d., Vilnius.

Čepulytė, A., Petrauskas G., Kazimieraitytė A., Montvydas, Ž., Vaitkevičius V., Balandiškio ekspedicija: nuo istorijos archyvų iki archeologinių tyrinėjimų. 2013 m. vasario 21 d., Vilnius.

Simanavičiūtė E., Montvydas Ž., Į Šliktinės aukojimo vietą sugrįžus: 2012 m. žvalgymų rezultatai. 10 –ieji Prof. Marijos Gimbutienės skaitymai. 2013 m. kovo 20 d., Vilnius.

Kita veikla:

Nuo 2010 m. dalyvauju Lietuvos istorijos studentų asociacijos (LISA) veikloje: rengiami istorijos ir archeologijos studijų programų pristatymai Vilniaus vidurinėse mokyklose, Vilniaus Universiteto atvirų durų dienose. Orgazinuojamos koferencijos, diskusijos ir seminarai studentams.

Nuo 2011 m. priklausau Lietuvos Laisvės kovos įamžintojų sąjūdžiui.

Pomėgiai:

Žygiai, kelionės, filmavimas, fotografavimas, senoji kartografija, archyvai, muzika, sportas.