Ieva Mitokaitė

posted in: Dirbantys archeologai | 0
mitokaiteieva
Institucija, pareigos Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas, specialistė
Adresas
Telefonas
El. pašto adresas ieva.mitokaitė@gmail.com

Gimiau 1986 m. vasario 9 d. Vilniuje. 2005 m. baigiau Viliaus Jono Basanavičiaus mokyklą (buvusi 27-ta vidurinė mokykla).

2005-2009 m. buvau Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto archeologijos specialybės studentė, baigiamojo darbo tema „Šiuolaikinių paleodemografijos tyrimų taikymas Lietuvos viduramžių miestuose“ (vad. Prof. R. Jankauskas Anatomijos, histologijos ir antropologijos departamentas, Medicinos fakultetas, Vilniaus universitetas).

2009-2011 m. studijavau archeologijos magistro studijas, apgyniau magistro darbą tema “Seniausių Vilniaus gyventojų bioarcheologinė charakteristika (2006-2010 m. archeologinių tyrinėjimų Bokšto g. 6 duomenimis)“ (vad. Prof. R. Jankauskas Anatomijos, histologijos ir antropologijos departamentas, Medicinos fakultetas, Vilniaus universitetas).

2010 m. rudens semestre studijavau Kopenhagos universitete per Erasmus mainų programą.

Archeologinių tyrimų interesai

Bioarcheologija, teismo antropologija, viduramžių ir miestų archeologija.

Tyrinėti objektai

Dubingių bažnyčia ir rūmai (2006-2009) (vad. A. Kuncevičius);

Senųjų Trakų piliavietė (2008) (vad. A. Kuncevičius);

Senojo Panevėžio kapinės (2011) (vad. A. Gerburavičiūtė);

Aukštadvario piliakalnis ir papėdės gyvenvietė (2011) (vad. I. Mitokaitė);

Nuo 2008 m. pradėjau mokytis pas prof. hb. R. Jankauską – dirbau su įvairiomis Lietuvos teritorijoje rastomis nedegintinių skeletų kolekcijomis.

2011 m. pabaigusi magistro studijas savarankiškai (kartu su mag. Šarūnu Jataučiu) dirbau su didžiąja daugumą Lietuvos teritorijoje rastomis archeologų rastų nedegintinių skeletų kolekcijomis.

Vykdoma archeologinės informacijos sklaida

Publikuoti straipsniai:

Jatautis Š., Mitokaitė I., Jankauskas R. 2010. Traumas of Vilnius Adult Males and Females in the 16th – 17th Centuries: Implications on Gender and Life Style. Paper on Anthropology, XIX, p. 110-129.

Jatautis Š., Mitokaitė I., Jankauskas R. 2011. Analysis of Cribra Orbitalia in the Earliest Inhabitants of Vilnius. Anthropological Review, 74, p. 57-68.

Mitokaitė I., Jatautis Š., Jankauskas R. 2011. Viduramžių palaidojimų Vilniuje preliminary antropologinė charakteristika 2010 m. medžiagos duomenimis. ATL (2010), p. 506-511.

Pranešimai:

Gerburavičiūtė A., Jatautis Š., Mitokaitė I. XVI–XVII a. Panevėžio senosios kapinės archeologiniu ir antropologiniu aspektais”. M. Gimbutienės skaitymai (IX), 2012, kovas.

Edukacinė veikla:

Lektorė ir viena iš grupės vadovų: “Vasaros archeologų mokykla” kartu su Lietuvos etnokosmologijos muziejumi (2008, 2009) bei stovyklos ir viena iš projekto vadovių ir VšĮ “Kultūros paveldo akademija” (2010).

Lektorė: Lietuvos jaunimo turizmo centras, neakivaizdinė archeologų mokykla. Skaitytos paskaitos „Bioarcheologija – tiltas, sujungiantis socialinius ir biologinius mokslus“(2009, 2010).

Pomėgiai

Kelionės, filmų peržiūra, grožinė literatūra, geras laikais su draugais ir artimaisiais.