Karolis Minkevičius

posted in: Dirbantys archeologai | 0
minkeviciuskarolis
Institucija, pareigos Laisvai samdomas archeologas
Adresas
Telefonas
El. pašto adresas karolis.minkevicius@gmail.com

Gimiau 1988 m. spalio 17 d. Kaune. 2007 metais baigiau Kauno Jono Jablonskio gimnaziją ir įstojau į Vilniaus Universiteto Archeologijos katedros archeologijos bakalauro studijų programą. 2011 metais apsigyniau bakalaurinį darbą tema „Vėlyvojo geležies amžiaus balnakilpės Lietuvoje“ (vad. dr. G. Vėlius). Tais pačiais metais įstojau į Durham‘o Universiteto (Jungtinė Karalystė) archeologijos magistro studijų programą. Po metų įgijau archeologijos magistro laipsnį. Apginto darbo tema – „An examination of the role of burial monuments and their landscape setting in the Late Iron Age Britain” (vad. dr. T. Moore).

Moksliniai interesai

Kraštovaizdžio archeologija, geležies amžius Lietuvoje ir Europoje, geografinės informacinės sistemos, archeologijos teorija, fenomenologija.

Archeologinio darbo patirtis

2008 m. Kernavės senovės gyvenvietės tyrinėjimai (vad. dr. G. Vėlius);

2009 m. Dubingių piliavietės tyrimai (vad. dr. A. Kuncevičius);

2010 m. Kernavės senovės gyvenvietės tyrinėjimai (vad. dr. G. Vėlius);

2010 m. dirbau laborantu Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedroje;

2012 m. geofizikinių žalgymų praktika Durham‘e, Jungtinėje Karalystėje (vad. T. Moore).

Pomėgiai:

fechtavimas, stalo žaidimai.