dr. Žydrūnė Miliauskienė

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

miliauskienezydrune
Institucija, pareigos Vilniaus universitetas, Medicinos fakultetas, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra, lektorė
Adresas M. K. Čiurlionio g. 21, LT-03101 Vilnius
Telefonas (8~5) 2398715
El. pašto adresas zydrune.miliauskiene@mf.vu.lt

Gimiau 1974 m. birželio 10 d. Vilniuje.

1998 m. baigiau Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgijau biologijos mokslų magistro laipsnį. Tais pačiais metais pradėjau dirbti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedroje mokslo asistente. 2005 m. apgyniau disertaciją „Senųjų Lietuvos gyventojų biologinės būklės ir sveikatos rodikliai“, man suteiktas medicinos mokslų daktaro laipsnis. Nuo 2006 m. esu Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros lektorė. Skaitau anatomijos, histologijos ir antropologijos paskaitas Vilniaus universiteto Medicinos ir Gamtos mokslų fakultetų studentams.

Nuo 1998 metų dalyvauju įvairių Lietuvos kapinynų osteoarcheologinės medžiagos tyrimuose. Taip pat dalyvavau Napoleono karių masinės kapavietės tyrimuose Vilniuje, I Pasaulinio karo vokiečių karo ligoninės kapavietės tyrimuose Panevėžyje, Latvijos akmens amžiaus Zvejniekų kapinyno osteoarcheologinės medžiagos tyrimuose Rygoje.

Pagrindinės mokslinės veiklos kryptys: fizinė antropologija, paleopatologija, paleoekologija, nespecifiniai streso indikatoriai. Specializuojuosi dantų ligų tyrimuose. Esu įsisavinus  osteoarcheologinės medžiagos valymo, restauravimo, identifikavimo, katalogavimo, kraniometrijos ir osteometrijos metodikas.

Nuo 2000 metų dalyvauju tarptautinėse mokslinėse konferencijose. Svarbiausios iš jų: Europos antropologų asociacijos kongresai Kembridže (2000) ir Zagrebe (2002), „Akmens amžius Latvijoje“ (Ryga, 2004), „200 metų Lietuvos antropologijai“ (Vilnius, 2004), „Antroplogija ir medicinos praktika“ (Vilnius, 2007), Dantų morfologijos simpoziumas (Greifsvaldas, 2008).

Esu Lietuvos morfologų draugijos ir Europos antropologų asociacijos narė.

Svarbiausios mokslinės publikacijos:

1.Palubeckaitė Ž., Jankauskas R. Dental enamel hypoplasia in Lithuanian Paleopopulations // Acta medica Lituanica – 2001, Supplement 8, p. 12-17.

2.Palubeckaitė Ž., Jankauskas R., Boldsen J. Enamel hypoplasia in Danish and Lithuanian late medieval / early modern samples: a possible reflection of child morbidity and mortality patterns // International Journal of Osteoarchaeology – 2002, vol. 12, p. 189-201.

3.Palubeckaitė Ž., Jankauskas R., Ardagna Y., Macia Y., Rigeade C., Signoli M., Dutour O. Dental status of Napoleon’s Great Army’s (1812) mass burial of soldiers in Vilnius: childhood peculiarities and adult dietary habits // International Journal of Osteoarchaeology – 2006, vol. 16, p. 355-365.

4.Palubeckaitė Ž., Jankauskas R. Dental status of the Zvejnieki sample as a reflection of early ontogenesis and activities in adulthood // Back to the origin: new research in the Mesolithic-Neolithic Zvejnieki cemetery and environment, northern Latvia // Acta Archaeologica Ludensia – 2006, no.52, p. 165-182.

5.Palubeckaitė-Miliauskienė Ž., Jankauskas R. Dental status of two military samples: soldiers of Napoleon’s Great Army and German soldiers in World War I // Papers on Anthropology – 2007, vol. 16, p. 222-236.