Sigita Mikšaitė-Venckūnienė

posted in: Dirbantys archeologai | 0
miksaitesigita
Institucija, pareigos Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Mokslinių tyrimų centro vyresnioji muziejininkė-archeologė
Adresas Radvilų rūmai, Vilniaus g. 22, LT-01402 Vilnius
Telefonas (8~5) 2629988
El. pašto adresas s.miksaite@valdovurumai.lt

Gimiau 1981 m. liepos 16 d. Vilniuje. 1999 m. baigiau Vilniaus Antakalnio vidurinę mokyklą.

1999–2005 m. studijavau Vilniaus universiteto Istorijos fakultete archeologiją. 2003 m. apsigyniau bakalaurinį darbą „Narvos kultūros keramika ekonominių ir dvasinių pokyčių kontekste“. 2004 m. buvau išvykusi papildyti žinių į Tartu universitetą Estijoje. 2005 m. magistratūros studijas baigiau diplominiu darbu „Narvos kultūros keramikos gamybos technologijų rekonstrukcija“.

Pagrindinį dėmesį skiriu Rytų Baltijos regiono neolito kultūrų keramikai, ypatingai traukia Narvos kultūros keramika, bei archeologinės keramikos rekonstrukcija. Nuo 2004 m. įsijungiau į Vilniaus puodžių cecho vykdomą archeologinės keramikos rekonstrukcijos projektą. Įgyvendinant šį projektą, kiekvienais metais Trakų pusiasalio pilies kieme rengiamos atviros lankytojams stovyklos, kuriose atliekami moksliniai archeologinės keramikos tyrimai, eksperimentiniu būdu rekonstruojamos senosios keramikos gamybos technologijos. Šia tema paruošiau pranešimą „Narvos kultūros keramikos bruožai“ 2004 m. Vilniaus Dailės Akademijoje surengtoje konferencijoje „Senosios keramikos pėdomis“, 2005 m. Estonian Journal of Archaeology išspausdintas mano straipsnis „Production of Ceramics of Narva Culture (Reconstructions Based on Experimental Archaeology)“.

2005–2006 m. dirbau Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus dailininke, buvau leidinio „Lietuvos archeologija“ atsakingoji sekretorė, o šiuo metu esu – VšĮ Pilių tyrimo centro Lietuvos pilys laborantė.

Laisvalaikį leidžiu Lietuvos nacionalinio muziejaus restauravimo centre, savanoriškai padėdama keramikams restauratoriams bei vadovaudama senosios muzikos ansambliui „Lirum“.