Sebastian Messal

posted in: Dirbantys archeologai | 0
messalsebastian
Institucija, pareigos Vokiečių archeologijos institutas, Šverino filialas, Romėnų-germanų komisija, mokslinis bendradarbis
Adresas Palmengartenstraße 10-12, D-60325, Frankfurtas prie Maino
Telefonas 0179 9115499
El. pašto adresas messal@rgk.dainst.de

Gimė 1977 m. birželio mėn. 21 d. Šverine, Vokietijoje.

1996 m. – bendrojo lavinimo mokykla, Šverinas;

1997-2002 m. – Priešistorinių ir ankstyvųjų istorinių laikų archeologijos, geologijos ir antropologijos studijos Kylio Kristijono Albrechto universitete;

2000-2001 m. – Priešistorinių ir ankstyvųjų istorinių laikų bei klasikinės archeologijos studijos Lundo universitete (Švedija);

2002 m. – diplominis darbas „Pabaltijo piliakalnių gynybinių įrenginių raida nuo ankstyviausių metalų epochos laikų iki viduramžių“, vadovas prof. dr. O. Harck.

Disertacija „Glienke. IX-X a. slaviškas piliakalnis rytų Meklenburge“ Rostoko universitetas Henriko Šlymano institutas, vadovas prof. dr. H. Jöns.

Darbovietės

2003-2004 – mokslinis bendradarbis Kultūros paminklų apsaugos Meklenburgo – Pomeranijos tarnyboje Šverine, Ypatingų projektų skyriuje.

2004-2006 – mokslinis bendradarbis Kultūros paminklų apsaugos Meklenburgo – Pomeranijos tarnyboje Šverine, projekte „Slavai Elbės upės žemupyje“.

Nuo 2007 m. – mokslinis bendradarbis Romėnų-germanų komisijoje, Vokiečių archeologijos institute, Šverino filiale, projekte „Slavai Elbės upės žemupyje“.

Nuo 2009 m. – mokslinis bendradarbis Romėnų-germanų komisijoje, Vokiečių archeologijos institute, Šverino filiale, darbo tema „Ankstyvųjų viduramžių archeologija Rytų Europoje“.

Nuo 2010 m. – mokslinis bendradarbis Romėnų-germanų komisijoje, Vokiečių archeologijos institute, Frankfurte prie Maino, darbo tema „Ansktyvųjų viduaramžių archeologija Rytų Europoje“/ Geomagnetinių žvalgymų metodo taikymass priešistorinių ir ankstyvųjų istorinių laikų archeologiniuose paminkluose ir GIS duomenų integravimas.

Pedagoginė veikla

2005-2008 m. – vadovavimas Rostoko universiteto lauko archeologijos praktikoms (kartu su prof. dr. H. Jöns und PD dr. F. Nikulka) mokslinio projekto „Slavai Elbės žemupyje“ rėmuose.

2010 m. pavasario semestras – paskaitų kursas „Vakarų slavų archeologija“ Priešistorinių ir ankstyvųjų istorinių laikų archeologijos institute Johano Gutenbergo universitete Maince.

2010 m. pavasario semestras – vadovavimas studentų lauko archeologijos praktikai Dobropolėje (Lenkija).

Nuo 2010 m. – vadovavimas Frankfurto prie Maino ir Berlyno studentų geomagnetinių lauko tyrimų praktikoms Lenkijoje ir Baltijos šalyse.