doc. dr. Algimantas Merkevičius

posted in: Dirbantys archeologai | 0
merkeviciusalgimantas
Institucija, pareigos Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, docentas
Adresas Universiteto g. 7, LT-01513 Vilnius
Telefonas (8~5) 2687285
El. pašto adresas algimantas.merkevicius@if.vu.lt

1959 m. vasario 3 d. gimiau Marijampolėje. Baigiau Jono Jablonskio vidurinę mokyklą Marijampolėje.

1977–1982 m. studijavau Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. Įgijau istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę. Diplominio darbo tema – „Imbarės piliakalnis ir gyvenvietė I tūkst. pr. m. e. – IV m. e. a.“

1993 m. apgyniau daktaro disertaciją tema „Laidojimo paminklai ir laidosena Lietuvoje žalvario ir ankstyvajame geležies amžiuje“.

1982–1988 m. dirbau Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos Archeologijos skyriaus vyr. metodininku.

Nuo 1989 m. dirbu Vilniaus universitete. Nuo 1991 m. – Istorijos fakulteto Archeologijos ir etnologijos katedros asistentas, nuo 1994 m. – Archeologijos katedros vyr. asistentas, o nuo 2001 m. – docenta, nuo 2009 m. vedėjas.

Turiu 16 metų pedagoginės veiklos stažą.

Mokslinės stažuotės: Stockholmo universitete (Švedija) 1994 m. (keturi mėn.); Stockholmo universitete (Švedija) 1995 m. (vienas mėn.); Niujorko valstijos universitete Buffale (JAV) 1996 m. (penki mėn.); Stokholmo universitete (Švedija) 1997 m. (vienas mėn.); Stockholmo universitete (Švedija) 2000 m. (dvi savaitės).

Archeologinių tyrimų interesai

Žalvario ir ankstyvasis geležies amžius; archeologijos istorija, teorija ir metodai.

Svarbiausios publikacijos

Stone, Bronze and Early Iron Ages // Lithuanian Archeology: investigations and findings. Institute of cultural heritage. 1998, p. 1-4.;

Žalvario amžius istorinėse baltų žemėse // Baltų archeologija. 1994. T. 2.;

Etnokultūrinė situacija laidosenos duomenimis Vidurio Lietuvoje žalvario ir ankstyvajame geležies amžiuje // Vidurio Lietuvos archeologija. Žalioji Lietuva. – V., 1994.;

Burial of the West and East Balts in the Bronze and Early Iron Ages: The main features // International Conference The Indo-Europeization of Northern Europe. – V., 1994.;

Basic burial patterns of Western and Eastern Balts in the Bronze and Early Iron Ages // The Indo-Europeization of Northern Europe. Journal of Indo-European Studies Monograph Nr. 17. Institute for the Study of Man. –Washington D.C., 1996.

Akmens amžius. Speckurso programa (kartu su T. Ostrausku). – V., 1996. – 31 p.

Paleolitas ir mezolitas pietų Skandinavijoje (kartu su E. Šatvičiumi). – V., 2002. – 58 p.

Dėstomi dalykai

Archeologijos studijų įvadas. 64 val. Archeologijos I kurso bakalaurams.

Žalvario ir ankstyvasis geležies amžius. Archeologijos II kurso bakalaurams.

Lietuvos proistorė. 32 val. Istorijos I kurso bakalaurams.

Sūduvių-jotvingių archeologija ir istorija. 32 val. Archeologijos I kurso magistrantams.

Baltijos regiono archeologijos problemos. 32 val. Archeologijos I kurso magistrantams

Indoeuropiečių problema archeologijoje. 64 val. Archeologijos I kurso magistrantams.

Archeologijos pagrindai. 24 val. Istorijos I kurso neakivaizdinio skyriaus studentams.

Archeologijos istorija ir teorija. Archeologijos IV kurso bakalaurams.