Eglė Marcinkevičiūtė

posted in: Dirbantys archeologai | 0
Eglė Marcinkevičiūtė
Institucija, pareigos Lietuvos archeologijos draugija, projektų koordinatorė
Adresas Universiteto g. 7, LT-01131 Vilnius
Telefonas
El. pašto adresas archeologe@gmail.com

Gimiau 1979 m. vasario 27 d. Vilniuje. 1997 m. baigiau Vilniaus „Ryto“ vidurinę mokyklą ir įstojau į Vilniaus universitetą, Istorijos fakulteto archeologijos specialybę.

1998–2001 m. dirbau Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriuje pagal terminuotas darbo sutartis samdoma laborante.

2001 m. įgijau archeologo specialybės bakalauro, o 2004 m. – magistro kvalifikacinį laipsnį. Apginti darbai: bakalaurinis – „Akmens amžiaus bendruomenių veiklos rekonstrukcija remiantis Katros gyvenvietės planigrafiniais duomenimis“, magistrinis – „Narvos kultūros pietinė riba“.

Nuo 2005 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros doktorantė (rengiamos disertacijos tema – „Neolito bendruomenės Pietų Lietuvoje“).

Nuo 2006 m. – Lietuvos archeologijos draugijos projektų koordinatorė.

Archeologinių tyrimų interesai

Labiausiai domina seniausias Lietuvos istorijos laikotarpis – akmens amžius (vėlyvojo akmens amžiaus chronologija, to meto bendruomenių socialiniai-ekonominiai ryšiai, gamybinio ūkio ir keramikos kelias į Lietuvą).

Daug dėmesio skiriu teorinės archeologijos studijoms bei naujausių tyrimų metodų taikymui, todėl rašiau bakalauro darbą tema „Akmens amžiaus bendruomenių veiklos rekonstrukcija, remiantis Katros 2-osios gyvenvietės planigrafiniais duomenimis“.

Studijų metais susipažinau su daugelio akmens amžiaus gyvenviečių medžiaga, tačiau labiausiai sudomino vėlyvojo akmens amžiaus Narvos kultūros palikimas. Teko tyrinėti piečiausius šios kultūros objektus, todėl pasirinkau magistro darbo temą „Narvos kultūros pietinė riba“.

Teko dalyvauti daugelyje Lietuvos istorijos instituto akmens amžiaus specialistų organizuotų ekspedicijų:

1998 m. T. Ostrausko ir R. Rimantienės vadovaujamuose Katros ištakų 1-os gyvenvietės tyrinėjimuose;

1998–1999 m. T. Ostrausko vadovaujamuose Karaviškių 6-os gyvenvietės tyrinėjimuose;

1999 m. T. Ostrausko vadovaujamuose Gribašos 4-os gyvenvietės tyrinėjimuose;

1999 m. T. Ostrausko vadovaujamuose Barzdžio miško 2-os, Gribašos 1-os, Varėnės 2-os gyvenviečių tyrinėjimuose. Šių ekspedicijų metu dirbau laborante. Su gyvenviečių medžiaga teko susipažinti ne tik lauko sąlygomis, bet ir tvarkant radinius muziejuje.

2000–2001 m. dirbau laborante V. Juodagalvio vadovaujamuose Varėnės 10-os gyvenvietės tyrinėjimuose. Teko inventorinti ir aprašinėti šios gyvenvietės medžiagą, ruošti brėžinius. To pasekoje parašytas straipsnis „Varėnės upės 10-oji senovės gyvenvietė“.

2001 m. teko susipažinti ir su Estijos, Talino Istorijos instituto akmens amžiaus specialistų archeologinių tyrimų metodika. Dalyvavau archeologės M. Ots vadovaujamuose Võhma X archeologinio komplekso kasinėjimuose.

2002 m. dalyvavau V. Juodagalvio vadovaujamuose Šventosios radimviečių tyrinėjimuose.

Nuo 2002 m. dalyvauju E. Šatavičiaus vadovaujamose žvalgomosiose ekspedicijose, Paramėlio 2-os, Rėkučių 1-os, Rėkučių 2-os, Rėkučių 3-os gyvenviečių, Sudotos archeologinio komplekso tyrinėjimuose.

2003 m. teko pačiai vadovauti Miškinių 2-os gyvenvietės archeologiniams tyrimams.

2006 m. atlikau žvalgomuosius tyrinėjimus Kapčiamiesčio senovės gyvenvietėje, Ignalinos atominės elektrinės teritorijoje, planuojamos dujotiekio atšakos į Švenčionėlius teritorijoje.

2007-2010 m. dalyvavau archeologiniuose tyrinėjimuose Kretuono apyežeryje, Naravų senovės gyvenvietėje, Skarulių pilkapių vietoje, Pietų ir Rytų Lietuvos akmens amžiaus gyvenviečių žvalgomuosiuose tyrimuose.

Publikacijos

Varėnės upės 10-oji senovės gyvenvietė//Lietuvos archeologija. T. 25. Vilnius, 2004, p. 79-108 (kartu su V.Juodagalviu).

Narvos kultūros pietinė riba//Lietuvos archeologija. T. 29. Vilnius, 2005, p. 179-202.

Daugiasluoksnių archeologinių objektų erdvinė analizė//Lietuvos archeologija. T. 36. Vilnius, 2010, p. 89-104.

Нарвская культура в Южной Литве//Матэрыялы па археалогii Беларусi. Даследаваннi каменнага i бронзавага вякоў. 2010, c. 147-160.

Pranešimai konferencijose

2007 m. balandžio 19–20 d. Klaipėda. Respublikinė mokslinė konferencija „Metodai archeologijos ir istorijos tyrinėjimuose: teorija ir praktika“. Pranešimas: „Daugialypės analizės: tyrimų metodų koreliacija tyrinėjant daugiasluoksnius archeologinius objektus“.

Archeologinės informacijos sklaidos projektai

2005 m. vykusio Fiodoro Pokrovskio 150-osioms gimimo metinėms paminėti skirto seminaro organizatorė.

2006 m. vykusių konferencijų „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ ir „Leidiniui „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ – 40 metų“ organizatorė.

2007-2009 m. vykusių tarptautinių konferencijų „Naujausi archeologiniai tyrinėjimai“ organizatorė.

2006-2010 m. leidinių „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais“, „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais“, „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais“, „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais“,  „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais“,  „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais“ atsakingoji sekretorė.

2007 m. kompiuterinių duomenų bazių „Lietuvos archeologų biografijos“ ir „Lietuvos piliakalniai“ koordinatorė.

2008 m. projekto „Leidimų archeologiniams tyrimams atlikti duomenų bazė“ koordinatorė.

2009-2010 m. Lietuvos archeologijos draugijos internetinės svetainės koordinatorė.