doc. dr. Arvydas Malonaitis

posted in: Dirbantys archeologai | 0
malonaitisarvydas
Institucija, pareigos Lietuvos edukologijos universitetas, Istorijos fakultetas, Baltų proistorės katedra, vedėjas
Adresas T. Ševčenkos g. 31, LT-03111 Vilnius
Telefonas (8~5) 2331044
El. pašto adresas baltproist@vpu.lt

Gimiau 1958 m. balandžio 6 d. Šakių rajone, Jankų kaime.

1976 m. baigiau Griškabūdžio vidurinę mokyklą.

1981 m. Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos fakultete įgijau istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę.

1981–1985 m. dirbau Vilniaus rajono Trakų Vokės aštuonmetės mokyklos mokytoju.

1985–1991 m. – Vilniaus m. 23-os vidurinės mokyklos mokytojas.

Nuo 1991 m. – Vilniaus pedagoginio universiteto Baltų proistorės katedros asistentas, nuo 2003 m. – docentas, šiuo metu esu katedros vedėjas.

1978–1988 m. vasaros atostogų metu dirbau įvairiose archeologinėse ekspedicijose (daugiausia su Eugenijumi Jovaiša).

2000 m. apgyniau daktaro disertaciją „Siauraašmeniai pentiniai kirviai Lietuvoje (tipologija ir ergonomika)“.

Dėstau šiuos kursus: Europos proistorę, Lietuvos lokalinės istorijos šaltinius, Lietuvos lokalinės istorijos tyrimo metodus. Vadovauju studentų archeologinėms praktikoms.

Archeologinių tyrimų interesai

Geležinių darbo įrankių tipologija, ergonomika, vidinė struktūra, jų paplitimas baltiškajame regione.

Tyrinėti objektai

Slavikų (Šakių r.) spėjamos kapinyno vietos žvalgymas, Dauglaukio (Tauragės r.) senovės gyvenvietė, Dauglaukio alkavietė (1-oji gyvenvietė), Dauglaukio kapinynas, Kulionių piliakalnio (Molėtų r.) papėdės gyvenvietės ir aplinkos žvalgymas.

Straipsniai

Malonaitis A. Siauraašmeniai pentiniai kirviai Lietuvoje (tyrinėjimų metmenys) // Istorija. – T. 35 (1997). – P. 48–77.

Malonaitis A. Ornamentuotieji siauraašmeniai pentiniai kirviai Lietuvoje // Istorija. – T. 38 (1998). – P. 3–11.

Malonaitis A. Ergonominis siauraašmenių kirvių tyrimas // Istorija. – T. 39 (1999). – P. 3–9.

Malonaitis A. Senovinė apeigų vieta Dauglaukyje // Istorija. – T. 43 (2000). – P. 8–18.

Malonaitis A. Baltai ir Antika // Istorija. –– T. 49–50 (2001). – P. 46–55.

Malonaitis A. Schmaläxte mit Nacken in Litauen // Archaeologia Baltica. – Vol. 5 (2002). – P. 163–183.

Malonaitis A Įmoviniai kirviai Lietuvoje: bendroji apžvalga // Istorija. – T. 57 (2003). – P. 3–9.

Malonaitis A Įmoviniai kirviai Lietuvoje: klasifikacija // Istorija. – T. 58 (2003). – P. 3–9.

Kazakevičius V., Malonaitis A. Verkaliai įsmeigti ginklai Lietuvos geležies amžiaus paminkluose // Istorija. – T. 59–60 (2004). P. 3–12.

Malonaitis A. Geležiniai pleišto pavidalo kirviai Lietuvoje // Lietuvos archeologija. T. 27 (2005). P. 23–27.

Kazakevičius V. and Malonaitis A. Sacrifices of Weapons in Baltic Burials // Transformatio mundi. The Transition from the late Migration Period to the Early Viking Age in the East Baltic. Kaunas 2006.