Daiva Luchtanienė

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

luchtanienedaiva
Institucija, pareigos UAB Archeologijos projektų centras „Antiqua“, direktorė
Adresas Pylimo g. 12-3, LT-01118 Vilnius
Telefonas
El. pašto adresas daiva.antiqua@gmail.com

Gimiau 1962 m. rugpjūčio 20 d. Daržinių kaime (Utenos r.). Mokiausi Radeikių pradinėje (1969–1971 m.), Daugailių aštuonmetėje mokyklose (1971–1976 m.). 1980 m. baigiau Utenos 2-ąją vidurinę mokyklą.

1987 m. baigiau Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą ir įgijau istorikės, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojos specialybę. Diplominio darbo tema – „Vilniaus miesto kokliai su tęstiniu ornamentu XVI–XVII a.“.

1980–1982 m. dirbau Daugailių aštuonmetėje mokykloje (Utenos r.) prancūzų kalbos mokytoja. Nuo 1987 iki 2002 m. dirbau Paminklų restauravimo institute (AB „PRI“) archeologe ir archeologų grupės „Antiqua “ vadove. 2002–2003 m. dirbau PĮ „Paveldas“ archeologe, o nuo 2003 iki 2007 m. kovo mėn. Kultūros paveldo centro Kultūros paveldo tyrimų instituto archeologų grupės „Antiqua“ vadove . Šiuo metu esu UAB Archeologijos projektų centras „Antiqua“ direktorė.

Lietuvos archeologijos draugijos narė nuo 1989 m.

1998 m. vasario 19 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1543 apdovanota Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino III laipsnio medaliu.

Archeologinių tyrimų interesai

Svarbiausia mokslinių tyrimų sritis – miestų archeologija.

Tyrinėti objektai

Daugiausia tyrinėjau Vilniuje, taip pat Trakuose, Vydeniškėse (Molėtų r.), Utenoje, Ukmergėje.

Archeologijos sklaida

Skaitau įvadines ir pažintines paskaitas archeologijos tema bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams.

Skaičiau pranešimus mokslinėse konferencijose miestų archeologijos srityje Lietuvoje ir užsienyje.

Organizavau tęstinį edukacinį renginį Utenos apskrities moksleiviams „Netradicinės pamokos Sudeikiuose“ (2003–2005 m.) eksperimentinės archeologijos pagrindu.

Mokslinė veikla

Pranešimai mokslinėse konferencijose Pskove (1994m.), Vilniuje MA II (1995, 1996 m.); jubiliejinėje konferencijoje Vilniuje „Lietuvos paminklotvarkai 50“ (2000 m.), VI tarptautiniame slavų archeologijos kongrese Novgorode (1996 m.), tarptautinėje konferencijoje “Preventive archaeology (EPAC)” (2004 m.).

Straipsniai ir mokslinės publikacijos

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1988 – 1989 m. V., 1989.

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992 – 1993 m. V., 1993.

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 -1995 m. V., 1995.

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 – 1997 m. V., 1997.

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 – 1999 metais. V., 2000.

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. V., 2002.

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais. V., 2002.

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. V., 2005.

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. V., 2005.

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. V., 2006.

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. V., 2006.

D. Misiukaitė. Sklypas Didžiojoje gatvėje Nr. 47. Vilniaus senamiesčio 50-sis kvartalas // Moksliniai tyrimai. Informacija. V., 1989.

D. Misiukaitė. Vilniaus kalnų parko teritorijos žvalgomieji tyrimai. 1988 ir 1989 // Moksliniai tyrimai. Informacija. V., 1990

D. Misiukaitė – Luchtanienė. VI a. pabaigos – XVII a. pradžios ūkinės paskirties krosnis Vilniuje // Kultūros paminklai. V., 1994. T. 1. P. 13 – 16.

D. Luchtanienė. Reprezentacinių rūmų teritorijos archeologiniai tyrimai // Statyba ir architektūra. V., 1997. Nr.6, P.8- 10.

D. Luchtanienė. Unikalus radinys // Kultūros paminklai. V., 1997. T.4. P.50 – 52.

D. Luchtanienė. Archaelogical investigations of the Presidential Palace // Lithuanian archaelogy investigations and findings. Vilnius, 1998. P.27.

D. Misiukaitė. Dukatai Lietuvoje // Numizmatika 1. V., 2000. P. 99 – 106.

D. Luchtanienė. Reprezentacinių rūmų teritorijos archeologiniai tyrimai // Statyba ir architektūra. Nr. 9 (451), V., 1997. P. 8 – 10.

D. Luchtanienė. XVI – XVII a. amatininkų kvartalas vyskupų rūmų teritorijoje // Kultūros paminklai. V. 2000. T.7. P. 39 – 52.

D. Luchtanienė. Čerpių tipologijos ir chronologijos problema // Kultūros paminklai. V. 2000. T. 7. P.69 – 72.

D. Luchtanienė. “Pajauta” Kernavėje, Lietuvoje ir svetur // http://pajauta.tinkle.lt/straipsniai

D. Luchtanienė. Eksperimentinė archeologija: tarp mokslo ir kultūros // Lietuvos pilys 1. V., 2005. P. 95 – 99.

Visuomeninė veikla

Lietuvos archeologijos draugijos narė, Eksperimentinės archeologijos klubo “Pajauta” prezidentė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto draugijos „Alumni“ narė, Utenos r. Daugailių mokyklos bičiulių draugijos valdybos narė, eksperimentines archeologijos renginių dalyvė ir organizatorė.