doc. dr. Rimvydas Laužikas

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

lauzikasrimvydas
Institucija, pareigos Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, docentas, strateginės raidos prodekanas; Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas, direktorius
Adresas Saulėtekio al. 9, I rūmai, 212 kb., LT-10222 Vilnius
Telefonas (8~5) 2366110
El. pašto adresas rimvydas.lauzikas@kf.vu.lt

Gimiau 1971 m. rugpjūčio 9 d. Trakuose. Mokiausi Joniškėlio vidurinėje mokykloje (Pasvalio r.), po to Vilniaus respublikinėje sporto mokykloje–internate. Treniravausi akademinį irklavimą. Didelių sporto rezultatų nepasiekiau.

Studijavau istoriją Vilniaus pedagoginiame universitete. Čia baigiau bakalauro studijas, apgintas darbas – „Kai kurie Lietuvos medinių bažnyčių architektūros aspektai“, taip pat magistro studijas, magistro baigiamasis darbas – bakalaurinio darbo taikymas mokant istorijos bendrojo lavinimo mokykloje.

Dirbau istorijos mokytoju. Nuo 1998 m. dirbu Lietuvos etnokosmologijos muziejuje.

2006 m. baigiau doktorantūros studijas Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete, apgintas darbas – „Archeologija ir muzeologija: komunikacijos skaitmeninė erdvė, taikomasis modelis“.

Archeologiniai interesai

Bažnyčių archeologija, kompiuterių naudojimas archeologijoje.

Tyrinėti objektai

Tauragnų, Bijutiškio, Pašaminės, Dubingių bažnyčių vietos; Gedučių dvarvietė.

Vykdoma informacijos sklaida

>Mokomieji leidiniai

Vakarų Europos kultūros raidos bruožai. Knyga mokiniams. Vilnius, 1998, 211 puslapių.

Kelias. Istorijos vadovėlis 5 klasei (kartu su K. Mickevičiumi ir G. Mackevičiumi). Vilnius 2000, 128 puslapiai.

Kelias. Istorijos vadovėlis 5 klasei, specialiųjų poreikių vaikams (kartu su Ž. Mingailiene). Vilnius 2005, 135 puslapiai.

Kultūros paveldo skaitmeninimo ABC… Vilnius 2009, 158 puslapiai.

Moksliniai straipsniai

Vakarų Europos kulto pastatų erdvinės orientacijos atspindys Lietuvoje, Liaudies kultūra. 1995. Nr. 3, p.29-31.

Lietuvos medinių kulto pastatų eksterjero polichromija, Liaudies kultūra. 1996. Nr. 1. p. 30-32.

Mediniai kulto pastatai su kolonomis fasaduose, Liaudies kultūra. 1997. Nr. 1. p. 45-48.

Vilniaus Šv. Marijos Magdalenos bažnyčia: bandymas rekonstruoti išorę, Menotyra, (kartu su A.Laužikiene). 1998. Nr. 2. p. 15-19.

Lietuvos medinės dvibokštės bažnyčios, Liaudies kultūra. 1998. Nr. 5. p. 21-31.

Tauragnų Šv. Jurgio bažnyčių vietos archeologiniai tyrimai, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. 1999. T. 15. p. 257-290.

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčia – krikščioniškoji erdvė ir laikas pagoniškajai Lietuvai, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. 2000. T. 17. p. 234-246.

Lietuvos XV-XVI amžių medinių bažnyčių architektūros bruožai, Liaudies kultūra. 2001. Nr. 2. p. 34-41.

Senosios Bijutiškio bažnyčios, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. 2004, T. 24, p. 65-87

Vilniaus Via Sacra, Liaudies kultūra. 2004, Nr. 4, p. 55-63.

Kultūros paveldo skaitmeninimas: integralaus trimačio erdvės ir laiko tezauro modelis, Informacijos mokslai. 2004, T. 31, p. 105-123.

Šv. Mikalojaus bažnyčia – krikščioniškoji erdvė ir laikas pagoniškai Lietuvai, Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčia (sudarytojas V.Petkus). Vilnius, 2004, p. 393-409.

Tauragnų Šv. Jurgio bažnyčios XIV – XX a., Tauragnai. Vilnius, 2005, p. 482-491.

Digitization of cultural heritage: model of an integral, three-dimensional spatio-temporal thesaurus. Archeologia e calcolatori. Firenze, 2005, T. 16, p. 208-227.

Istorijos reliatyvumas. Konferencija „Laikas lietuvio sąmonėje“. Klaipėdos laikrodžių muziejus, 2004 rugsėjo 17 d. pilnateksčių pranešimų rinkinys. Klaipėda, 2005.

Skaitmeninė archeologija pasaulyje ir Lietuvoje: turinys, istorija ir taikymo galimybės (Digital archaeology in the world and Lithuania:contents, history and applications), Lietuvos archeologija. Vilnius, 2006, T. 27, p. 161-178.

Badania archeologiczne na zamczysku w Dubinkach – dawnej rezydencji Radziwillow, Barok, (kartu su Albinu Kuncevičiumi, Rimantu Jankausku, Gintautu Striška). Warszawa, 2006, T. 25, p. 155-167.

Lietuvos archeologija 2001–2005 metais: situacijos analizė. Lietuvos archeologija. Vilnius, 2007, T. 31, p. 139-164.

Archeologija kaip komunikacija. Lietuvos archeologija. Vilnius, 2007, T. 32, p. 31-50.

Kiti straipsniai

Paežerių akmenys, Žiemgala, (kartu su dr. L. Klimka). 1992. Nr. 8-9. p. 14-15.

Nepastatytų bažnyčių projektai, Statyba ir architektūra, (kartu su A. Laužikiene). 1995. Nr. 1. p. 30-31.

Senųjų Trakų bažnyčios, Galvė. 1996. Nr. 38. p. 8-9.

Duodame neatšaukiamu dovanojimu mūsų Tauragnų pilį…, Utenis. 1998. Nr. 45. p. 5.

Paribio miestelis, Vilnis. 1999. Nr. 18. p. 4-5.

Iš Kulionių kaimo senovės, Vilnis. 1999. Nr. 33. p. 3.

Kur stovėjo Čivylių dvaras, Vilnis. 1999. Nr. 52. p. 4-5.

Lietuvos muziejų 1998 m. statistinių duomenų analizė, Muziejininkystės biuletenis, (kartu su G.Kakaru ir R. Maslauskiene). 1999. Nr. 2. p. 14-15.

Ten, kur stovėjo Tauragnų bažnyčios, Utenis. 1999. Nr. 52. p. 4.

Tauragnai ir tauragniškiai prieš tris šimtus metų, Utenis. 2000. Nr. 49. p. 6.

Dubingių senovė vis tebeslepia savo paslaptis, Utenis. 2003. Nr. 99. p. 4-5.

Lietuvos istorija – interaktyviai (atsiliepimas apie CD-ROM „Gimtoji istorija“), Istorija. 2003. T. 55. p. 65-66.

1914 metų Molėtų regiono žemėlapis, Molėtai. Krašto kultūros almanachas. 2004. Nr. 1. p. 34-35.

Iš Molėtų bažnyčios ir parapijos istorijos, Molėtai. Krašto kultūros almanachas. 2004. Nr. 1. p. 21-26.

Vilniaus Via Sacra, Etnokosmologija. 2004. Nr. 1. p. 66-76

Kai kurie Lietuvos katalikų bažnyčių kosmologijos aspektai, Etnokosmologija. 2004. Nr. 1. p. 58-65

Žvalgomieji archeologiniai tyrimai Bijutiškio bažnyčios šventoriuje ir Altarijos kalnelyje, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. Vilnius, 2005, p. 172-173.

Dubingių piliavietės archeologiniai tyrimai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais, (kartu su A. Kuncevičiumi). Vilnius, 2005.

T. Grothuss’o tėviškės Gedučių km. archeologiniai tyrimai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius, 2005.

Dubingių bažnyčia piliavietėje, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais, (kartu su A. Kuncevičiumi). Vilnius, 2006.

Radvilų rūmų tyrinėjimai Dubingių piliavietėje, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais, (kartu su A. Kuncevičiumi, G. Striška). Vilnius, 2006.

Pašaminės bažnyčia, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006.

Dubingių piliavietės bažnyčios tyrinėjimai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais, (kartu su G. Striška). Vilnius, 2007.

Dubingių piliavietės bažnyčia, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais, (kartu su D. Stankevičiūte, A. Kuncevičiumi, R. Zilinsku). Vilnius, 2008.

Dubingių buvusios smuklės žvalgymai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais, (kartu su D. Stankevičiūte). Vilnius, 2008.

Radvilų rūmai ir jų aplinka Dubingių piliavietėje, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais, (kartu su A. Kuncevičiumi, D. Stankevičiūte, R. Šmigelsku). Vilnius, 2009.

Konferencijų pranešimai

Lietuvos medinių kulto pastatų erdvinė orientacija. IX Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. 1995.

Etnokosmologinio rinkinio komplektavimo pagrindiniai principai. Lietuvos muziejų asociacijos Mokslinio rinkinių tyrimo sekcijos metinė konferencija. 1999.

Geographic orientation of Lithuanian wooden churches. Historia scientiarum baltica. 1999.

Kulto architektūros kosmologija – krikščionybės inkultūracijos bandymas. XI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. 1999.

Tauragnų bažnyčių ir palaidojimų kosmologija. Scientia et Historia. 1999.

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčia – krikščioniškoji erdvė ir laikas pagoniškajai Lietuvai. Scientia et Historia. 2000.

Cosmology of the Tauragnai church. North West Rus and the Surround Countres in Middle Ages: Interdisciplinary Studies. 2000.

Koreliacijos tarp keramikos amžiaus ir Mesbauerio parametrų (kartu su A.S. Amulevičiumi, A. Daugvila, R. Davidoniu). Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija. 2003.

Istorijos reliatyvumas. Mokslinė konferencija „Laikas lietuvio sąmonėje“. Klaipėdos laikrodžių muziejus. 2004.

Archeologijos duomenų bazės modelis: projekto pristatymas. Kartu su E. Jovaiša ir D. Stankevičiūte. Preventive Archeology (EPAC) Meeting. Vilnius, Kultūros paveldo akademija, 2004 gruodžio 16-18 d.

Model of Archaeological Database: Presentation of the project (kartu su E. Jovaiša ir R. Augustinavičiumi). “The World is in your eyes”: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology organizacijos metinė konferencija. Tomar Politechnikos institutas, Portugalija, 2005 03 21 – 24.

Digitization of cultural heritage:model of an integral, three-dimensional spatio-temporal thesaurus. “The World is in your eyes”: Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology organizacijos metinė konferencija. Tomar Politechnikos institutas, Portugalija, 2005 03 21 – 24.

The Wolf and the Beari n the Lithuanian Calendar. Time and Astronomy in Past Cultures. Torun. Lenkija. 2005 03 30 – 04 01.

Internetas – Evangelija beraščiams?. Vaclovo Biržiškos skaitymai, penkioliktasis seminaras. 2005 12 02, Vilnius.

Lietuvos archeologija 2001 – 2005 m. “Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. 2006 01 12, Vilnius.

Computer applications in archaeology: contemporary approaches. The Methods of Archaeological Investigations. 2008

Paskaitos

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete, individualiai dėstomas kursas: „Informacijos sistemų projektavimas“; kartu su kolegomis skaitomi kursai: „Kultūros paveldo organizacija, skaitmeninimas“; „Muzeologija, muziejų edukacija, vizualinė komunikacija muziejuje“.

Edukaciniai projektai

Nuo 1997 m. vykdomi edukaciniai archeologijos projektai jaunimui („Archeologija ir istorijos pažinimas“; „Kultūros paveldo mokymai jaunimui“).

Kita veikla

Lietuvos archeologijos draugijos interneto tinklapio administratorius. Prieiga per internetą: www.archeologijosdraugija.lt

LR Standartizacijos departamento komiteto „Informacija ir dokumentavimas“ narys.

Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių apskaitos, apsaugos ir saugojimo sekcijos vadovas. Prieiga per internetą: www.museums.lt/Sekcijos/rinkiniu_apskaitos_sekcija.htm

Lietuvos muziejų rinkinių apskaitos, apsaugos ir saugojimo instrukcijos rengimo darbo grupės prie Kultūros ministerijos narys.

Darbas BARIS projekte (Vilniaus bažnytinės provincijos archyvų dokumentų ir knygų metaduomenų informacinė sistema), 2006 m.

Darbas LR Švietimo ir mokslo ministerijos bendrojo lavinimo mokyklos vadovėlių nepriklausomu ekspertu, nuo 2005 m.

Pomėgiai

Rytų kovos menai, kulinarinis paveldas.