dr. Linas Kvizikevičius

posted in: Dirbantys archeologai | 0
kvizikeviciuslinas
Institucija, pareigos UAB „Kultūros vertybių paieška“, direktorius
Adresas Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius
Telefonas (8~5) 2138190
El. pašto adresas kvizlinas@takas.lt

Gimiau 1967 m. rugsėjo 28 d. Vilniuje.

Nuo 1974 iki 1982 m. mokiausi Vilniaus 21-oje vidurinėje mokykloje (dabar Gerosios Vilties vidurinė mokykla). Nuo 1982 iki 1985 m. mokiausi Vilniaus 25-oje profesinėje technikos mokykloje.

1995 m. baigiau Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą ir įgijau istoriko specialybę. Apgyniau diplominį darbą tema „Numizmatiniai ir sfragistiniai radiniai iš Vilniaus žemutinės pilies rūmų“.

Lietuvos istorijos institute dirbu nuo 1996 m. Archeologijos skyriaus asistentas nuo 1998 m., nuo 2003 m. – Miestų tyrimo skyriaus vyr. laborantas., šiuo metu – jaunesnysis mokslo darbuotojas.

1998 metais stažavausi Rusijos Mokslų akademijos Rusijos istorijos institute.

2004 m. birželio 11 d. Klaipėdos universitete suteiktas humanitarinių mokslo daktaro vardas. Disertacija – „Žemaitijos kunigaikštystės miestų ir miestelių raida“.

Nuo 1995 iki 2006 m. atlieku archeologinius tyrimus Lietuvos kultūros vertybėse (tyrinėta virš 50 kultūros vertybių teritorijose).

Nuo 1996 iki 2006 m. 14-os tarptautinių, respublikinių, regioninių konferencijų ir kongresų dalyvis, kuriuose perskaityta 15 mokslinių pranešimų įvairiais Lietuvos istorijos ir kultūros klausimais.

Nuo 1994 iki 2004 m. birželio 10 d. publikuoti (Lietuvoje ir užsienyje) virš 87 moksliniai, mokslo informaciniai ir mokslo populiarinimo straipsniai.

2004 m. Lietuvos geležinkelių muziejuje surengta senosios fotografijos paroda.

Nuo 2010 10 mėn. esu UAB „Kultūros vertybių paieška“ direktorius.

Mokslinių tyrimų sritys

Lietuvos gyventojų buitinė kultūra, ekonominis vystymasis.

Archeologinių tyrimų interesai

Lietuvos gyventojų ir jos kaimynų II tūkst. buitinė kultūra, ekonominis išsivystymas, prekiniai–piniginiai santykiai, prekyba ir jos atspindžiai archeologijos duomenimis; numizmatikos ir archeologinės sfragistikos specialistas.

Tyrinėti objektai:

Jadagonių (Kauno r.) (1995 m.), Krivaičių (Pakruojo r.) (1999 m) kaimavietės.

Jurbarko (1997–1999 m.), Kauno (2000 m.), Linkuvos (1996 m.), Molėtų (1998 m.), Seredžiaus (2000-2002 m.), Smalininkų (1997m.), Šeduvos (1996–1998 m.), Telšių (1997, 1999 m.), Trakų (1997, 1999 m.), Ukmergės (1998 m.), Veliuonos (1995–1999 m.), Videniškių (1999 m.), Vilniaus (2001-2002 m.) senamiesčiai.

Padaigų (Jonavos r.), Žiegždrių (Kauno r.) senovės gyvenvietės (1997–1999 m.).

Abromiškių (Trakų r.), Siesikų (Ukmergės r.) dvarvietės (1998 m.).

Linkuvos (Pakruojo r.) (1996 m.), Mažųjų Pakalniškių (Jurbarko r.) (1998 m.), Žemaičių Kalvarijos (1999 m.) kapinynai.

Svarbiausios mokslinės publikacijos

1.Vilniaus Žemutinės pilies monetų lobis, Lietuvos istorijos metraštis. 1993, Vilnius, 1994, p.199–200.

2.XIV–XVI a. švininiai antspaudai., Kultūros barai, 1994, nr.12. p.54–56.

3.Dar viena moneta su tamgos ženklu, Kultūros paminklai, 1995, nr. 2, p.26–27.

4.Dar kartą apie Žygimanto II Augusto lietuviškus grašius, Lituanistica, 1996, nr. 3, p. 92–95.

5.Monetų radiniai Veliuonoje ir Skirsnemunėje, Kultūros paminklai, 1996, nr. 3, p. 23–32 (bendraautorius – G. Aleliūnas).

6.Broliai Vilkovičiai ir Vilniaus pinigų kalykla, Lietuvos istorijos metraštis. 1996 metai, p.454–456.

7.Nauji monetų radiniai iš Veliuonos, Kultūros paminklai, t. 4, p. 65–73.

8.Švininiai audeklų antspaudai, Lietuvos archeologija, 1998, t.15 p. 433–446.

9.Švininių antspaudų radiniai Vilniuje – XVI–XVII a. importinių audeklų prekybos atspindys, Lietuvos archeologija, 1999, t.18 p. 243–251.

10.Falschgeld und ihre Funde in Litauen zwischen den 13. und 17. Jahrhundert, XII tarptautinio numizmatikos kongreso pranešimo tezės, Berlynas, 1997, p.178.

11.Falschgeld und ihre Funde in Litauen zwischen den 13. und 17. Jahrhundert, XII tarptautinio numizmatikos kongreso medžiaga, Berlynas, 1999.

12.Rusijos monetos Lietuvos piniginėje apyvartoje 16–18 šimtmečiuose, VI–osios Rusijos numizmatikos konferencijos pranešimų tezės, Sankt Peterburgas 1998, p.151.

13.Mennice między Baltykiem a Morzem Czarnym, Wspolnota Dziejow, Warszawa. 1998. p. 93–95.

14.Švininiai antspaudai, Vilniaus Žemutinės pilies rūmai, Vilnius, 1999, t. 4. p. 258–269.

15.Žemutinės panemunės regiono miestelių numizmatinė medžiaga, Lietuvos archeologija, 2001, t. 21, p. 431-450.