Kviečiame tapti Lietuvos archeologijos draugijos nariais!

posted in: Naujienos | 0

Artėjant pavasariui ir visuotiniam Lietuvos archeologijos draugijos susirinkimui, kviečiame vienytis, siekiant išsaugoti, tirti, tvarkyti ir populiarinti Lietuvos archeologinį paveldą bei koordinuoti šią veiklą. Junkitės prie prie draugijos, kuri vienija daugiau nei 200 narių!

 

Nariais gali būti:

Lietuvos archeologai, turintys aukštąjį išsilavinimą ir kvalifikaciją, leidžiančią jiems savarankiškai vykdyti archeologinius tyrimus;

užsienio valstybių archeologai, jeigu jie tiria Lietuvos archeologinio paveldo arba su juo susijusius objektus;

fiziniai asmenys, tiesiogiai dalyvaujantys Lietuvos archeologinio paveldo išsaugojimo, tyrimų, tvarkymo ir sklaidos veikloje.

 

Norėdami tapti Lietuvos archeologijos draugijos nariais prašome užpildyti prašymą, parašyti savo gyvenimo aprašymą, pagal pateiktą pavyzdį bei atsiųsti savo nuotrauką nario pažymėjimui adresu archeologijosdraugija@yahoo.com

Lietuvos archeologijos draugijos Taryba apsvarsčiusi kandidatūrą teikia Visuotiniam narių susirinkimui, kuris patvirtina naujus Lietuvos archeologijos draugijos narius. Lietuvos archeologijos draugijos nariai turi pažymėjimus, kurie leidžia jiems nemokamai lankytis muziejų ekspozicijose.

Prašymų laukiame iki 2018 m. kovo 1 d.