dr. Laurynas Kurila

posted in: Dirbantys archeologai | 0
kurilalaurynas
Institucija, pareigos Lietuvos istorijos institutas, Archeologijos skyrius, jaunesnysis mokslo darbuotojas
Adresas Kražių g. 5, LT-01108 Vilnius
Telefonas (8~5) 2614935
El. pašto adresas kurila@istorija.lt

Gimiau Vilniuje 1978 m. balandžio 14 d. Beje, tą pačia dieną šį pasaulį paliko prof. dr. J. Puzinas. Taigi formaliai greičiausiai esu paskutinysis Lietuvos archeologas, priklausantis šio garbaus mokslininko amžininkų kartai.

Mokiausi Vilniaus 41-ojoje vidurinėje mokykloje (vėliau tapusioje Karoliniškių gimnazija). Pabaigęs mokyklą, po trumpo ir nesėkmingo bandymo tapti programuotoju, 1997 m. pradėjau archeologijos studijas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. Kas nulėmė tokį apsisprendimą, pasakyti negalėčiau. Galbūt – kai kurie klasikiniai Lietuvos archeologijos leidiniai, kuriuos dėl gausių paveikslėlių mėgau vartyti vaikystėje. Galbūt – vienos klasiokės, dabar taip pat Lietuvos archeologijos draugijos narės, šnekos apie planus studijuoti archeologiją. Šiaip ar taip, nebuvau iš tų, kurie savo planus žino nuo kūdikystės.

Dar II-ajame ar III-ajame kurse susidomėjau Rytų Lietuvos archeologija ir ypač –pilkapiais. Archeologinėse praktikose teko dalyvauti ne vieno iš šių paminklų kasinėjimuose, o rašydamas baigiamuosius darbus susipažinau su beveik visomis pilkapynų tyrinėjimų ataskaitomis ir publikacijomis. Taip pamažu susiformavo pagrindinė mokslinių interesų kryptis – Rytų Lietuvos pilkapių kultūra. Bakalauro studijas baigiau 2001 m., apsigynęs darbą tema „Rytinė Lietuvių genties riba vėlyvajame geležies amžiuje (pilkapynų duomenimis)“. 2003 m. ta pačia tema apsigyniau ir magistro darbą. Tolesnės mokslinės veiklos ištakos buvo dar III-jame kurse rašytame referate, kuriam pasirinkau, ko gero, visiškai atsitiktinai, temą, vėliau man pasirodžiusią labai įdomia – socialinius santykius. Porą metų sirpinau mintis, o 2005 m. pradėjau doktorantūros studijas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 2009 m. apsigyniau daktaro disertaciją “Socialinė organizacija Rytų Lietuvoje III–XII a. (laidojimo paminklų duomenimis)”.

2002–2005 m. dirbau VšĮ Pilių tyrimo centre „Lietuvos pilys“: iš pradžių darbininku perkasoje, vėliau laborantu, dar vėliau – archeologu. Per tą laiką įgijau vertingos patirties čiupinėdamas Vilniaus Žemutinės pilies radinius, o ypač gerai pavyko įsigilinti į ten rastų Renesanso koklių kolekciją. Visgi, nenustojau domėtis Rytų Lietuvos pilkapių kultūra, pradėjau savarankiškai kasinėti pilkapius. Todėl, atsiradus galimybei, 2006 m. perėjau dirbti jaunesniuoju mokslo darbuotoju į Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyrių. Jame tebedirbu iki šiol. Dalyvauju skyriaus mokslinėje programoje „Lietuva Europoje: kultūrinės sąveikos archeologiniais duomenimis“ bei bendrame Lietuvos istorijos instituto, Vilniaus universiteto ir Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato projekte “Archeokraštovaizdis”. Esu leidinio “Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje” redakcinės kolegijos narys.

Vedęs, žmona Augustina – taip pat archeologė. Turime dukrą Ringailę ir sūnų Daumantą.

Pomėgiai

Pomėgių turiu įvairių, tačiau didžiausias iš jų, matyt, vis dėlto bus archeologija. Be to, domiuosi XX–XXI a. Lietuvos daile, senąja kartografija, renku senuosius Lietuvos žemėlapius. Mėgstu fotografuoti ir grybauti.

Tyrinėti ir žvalgyti objektai

Gudelių-Lenkiškių (Vilniaus r.) pilkapynas, 2002–2008 m.

Pastatas Vilniuje, T. Kosciuškos g. 3, 2004 m.

Poviliškės (Ignalinos r.) pilkapynas, 2006, 2007 m.

Anykščių senojo miesto vieta, 2007 m.

Baliulių pilkapyno aplinka, 2007 m.

Naujosios Vilnios pilkapyno aplinka, 2007 m.

Rokantiškių piliavietė, 2007 m.

Sklypas Vilniuje, Algirdo g. 4, 2009 m.

Sereikiškių parkas, Vilnius, 2009 m.

Švenčionių rajonas, 2009 m.

Turlojiškių pilkapynas (Širvintų r.), 2009 m.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys

Rytų Lietuvos geležies amžiaus ir ankstyvųjų viduramžių archeologija.

Laidojimo papročiai.

Rytų Lietuvos pilkapių kultūra.

Priešistorinių visuomenių socialinių santykių tyrinėjimai, teoriniai tokių tyrinėjimų modeliai.

Tyrinėjimų publikavimas

Osteoarcheologija.

Mokslinės publikacijos

L. Kondratovičiaus-Sirokomlės tyrinėjimai Anciulių pilkapyne 1856 m. // Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija. Vilnius, 2002, T. LIV, p. 40–46.

Socialinių santykių atspindžiai Rytų Lietuvos pilkapių degintinių kapų medžiagoje // Archaeologia Lituana. Vilnius, 2002, T. 3, p. 122–136.

Rytų Lietuvos pilkapių kultūros nykimo klausimu // Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija. Vilnius, 2003, T. LVIII, p. 25–38.

Rytinė lietuvių genties riba IX–XII a. (1. archeologijos duomenys) // Lietuvos archeologija. Vilnius, 2005, T. 27, p. 59–84.

Rytinė lietuvių genties riba XI–XIV a. (2. rašytinių šaltinių duomenys) // Lietuvos archeologija. Vilnius, 2005, T. 28, p. 121–132.

Baliulių pilkapiai (Švenčionių r.) // Lietuvos archeologija. Vilnius, 2007, T. 30, p. 121–180 (su V. Kliaugaite).

Geležies amžiaus Rytų Lietuvos gyventojų demografija // Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai: Istorija. Vilnius, 2007, T. 66, p. 3–11.

Graves of the unburied: Symbolic Iron Age warrior burials in East Lithuania // Archaeologia Baltica. Klaipėda, 2007, T. 8, p. 292–301.

Vaiko statusas Rytų Lietuvoje geležies amžiuje // Archaeologia Lituana. Vilnius, 2007, T. 8, p. 97–116.

Vigodkos (Dūkšto, Saksoniškių) II pilkapynas // Lietuvos archeologija. Vilnius, 2007, T. 32, p. 145–170 (su Z. Bauboniu, V. Kliaugaite).

Peršaukščio–Kasčiukų pilkapynas // Lietuvos archeologija. Vilnius, 2008, T. 33, p. 9-40 (su V. Kliaugaite).

Senieji Rytų Lietuvos pilkapių plėšikai // Lietuvos archeologija. Vilnius, 2009, T. 34, p. 43-58.

Symbolic horse burials in the Iron Age of East Lithuania // Archaeologia Baltica. Klaipėda, 2009, T. 11, p. 242–253.

Socialinis statusas ir lytis: Geležies amžiaus Rytų Lietuvos socialinės organizacijos analizė // Lietuvos archeologija. Vilnius, 2009, T. 35, p. 153–192.

Straipsniai leidinyje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“

Gudelių (Lenkiškių) pilkapynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. Vilnius, 2005, p. 69–72.

Gudelių (Lenkiškių) pilkapynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius, 2005, p. 91–93.

Degintinių kapų iš Rytų Lietuvos pilkapių osteologiniai tyrimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 455–464 (su R. Jankausku).

Gudelių (Lenkiškių) pilkapynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 80–83.

Gudelių (Lenkiškių) pilkapynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 92–96.

Žvalgomieji tyrinėjimai T. Kosciuškos g. 3 // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p. 234–237.

Gudelių (Lenkiškių) pilkapynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 121–124.

Poviliškės pilkapynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 124–126.

Gudelių (Lenkiškių) pilkapynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 160-163.

Poviliškės pilkapynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 163-166.

A. Baranausko aikštė ir prieigos, Anykščiai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 318-319.

Preliminarūs 2007 m. archeologinių kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 545-563 (su R. Jankausku, A. Barkum, A. Urbanavičiumi).

Gudelių (Lenkiškių) pilkapynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 106-108.

Nauji pilkapynai Kaišiadorių rajone // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2008 metais. Vilnius, 2009, p. 474-477 (su A. Kuriliene, R. Gustaičiu).

Kiti svarbesni spausdinti darbai:

Восточная граница культуры восточнолитовских курганов в IX–XII вв. // Материалы VI международной научной конференции в честь академиков АН БССР Н. М. Никольского и В. Н. Перцева 7–9 апреля, Минск. Минск, 2005, c. 13–18.

Recenzija: Grażyna Iwanowska. Cmentarzysko kurhanowe w Żwirblach pod Wilnem. Wprowadzenie w problematykę. Katalog. Warszawa: Państwowe muzeum archeologiczne w Warszawie. 2006, 296 p. // Archaeologia Lituana. Vilnius, 2007, T. 8, p. 129–130.

Osteological sexing of cremated remains: An accuracy test based on gender-related grave goods // Baltic bioarchaeology meeting. Bioarchaeology and forensic anthropology. 23–26 August, 2009, Vilnius, Lithuania. Program and abstracts. Vilnius, 2009, p. 20.

Tarptautinė mokslinė konferencija „Žirgas ir žmogus Europos senovėje (pasaulėžiūra, laidojimo papročiai, karyba ir kasdienis gyvenimas)“ // Lietuvos archeologija. Vilnius, 2009, T. 34, p.279-280.

The Social Organisation in East Lithuania in the 3rd–12th Centuries (on the Basis of the Mortuary Record). Summary of doctoral dissertation. Vilnius, 2009.

Pranešimai mokslinėse konferencijose:

Minskas, 2005 m. balandžio 7–9 d., konferencija „VI международная научная конференция в честь академиков АН БССР Н. М. Никольского и В. Н. Перцева“, pranešimas „Восточная граница культуры восточнолитовских курганов в IX–XII вв.“.

Klaipėda, 2006 m. spalio 11–15 d., konferencija „Weapons, Weaponry and Man (In memoriam of Vytautas Kazakevičius)“, pranešimas „Graves of the Unburied: Symbolic Iron Age Warrior Burials in East Lithuania“.

Klaipėda, 2007 m. balandžio 19–20 d., konferencija „Metodai archeologijos ir istorijos tyrinėjimuose: teorija ir praktika“, pranešimas „Osteologiniai degintinių palaikų tyrinėjimai“.

Kuressaare, 2007 m. gegužės 23–27 d., konferencija „Rank, Gender and Society around the Baltic 400–1400 AD“, pranešimas „Growing in the Afterlife: A Study on Children’s Graves in East Lithuanian Barrows“.

Klaipėda, 2008 m. spalio 8–12 d., konferencija „The Horse and Man in European Antiquity (Worldview, Burial Rites, and Military and Everyday Life)”, pranešimas “Symbolic Horse Burial Customs in Iron Age East Lithuania”

Kernavė, 2008 m. spalio 24-25 d., konferencija „The Methods of Archaeological Investigations“, pranešimas „Osteological analysis of cremated remains: objectives, techniques, and potentials“.

Vilnius, 2008 m. lapkričio 7 d., konferencija “The 5th International Scientific Conference. In the Honour of Jonas Puzinas. Lithuanian Archaeological Sources in Museums and Archives of Europe“, pranešimas „Lithuanian archaeological material in St. Petersburg: Vladimir Kashirskii‘s excavations in the barrow cemeteries between the lakes Vajuonis and Žeimenys“.

Vilnius, 2009 m. rugpjūčio 24 d., konferencija “Baltic Bioarchaeology Meeting. Bioarchaeology and Forensic Anthropology“, pranešimas „Osteological sexing of cremated human remains: An accuracy test based on gender-related grave goods“.

Tvärminne, Suomija, 2009 m. spalio 8–10 d., konferencija “Archaeology and identity. BASE 4: The fourth theoretical seminar of the Baltic and Finnish archaeologists”, pranešimas ”Social classes in the East Lithuanian barrow culture: An attempt of identification in mortuary data”.

Druskininkai, 2009 m. lapkričio 27-28 d., konferencija „Naujausi archeologiniai tyrinėjimai“, pranešimas „Gudelių (Lenkiškių) pilkapyno tyrinėjimai 2002–2008 metais“.

Vilnius, 2010 m. balandžio 29 d., konferencija „Prof. N. Vėliaus skaitymai“, pranešimas „Mirusiųjų deginimo papročio refleksijos: padavimas apie Migonių piliakalnį“ (su V. Vaitkevičiumi).