prof. habil. dr. Albinas Kuncevičius

posted in: Dirbantys archeologai | 0
kunceviciusalbinas
Institucija, pareigos Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, Archeologijos katedra, vedėjas
Adresas Universiteto g. 7, LT-01513 Vilnius
Telefonas (8~5) 2687285
El. pašto adresas a.kuncevicius@gmail.com

Gimiau 1957 m. lapkričio 5 d. Marijampolėje. 1975 m. baigiau Marijampolės J. Jablonskio vidurinę mokyklą.

1975–1980 m. mokiausi Vilniaus universiteto Istorijos fakultete ir įgijau istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę.

1993 m. Vilniaus universitete apsigyniau disertaciją tema „Vilniaus Žemutinės pilies kokliai“ ir įgijau humanitarinių mokslų daktaro laipsnį.

1980–1988 m. dirbau Mokslinėje metodinėje kultūros paminklų apsaugos taryboje archeologijos paminklų apsaugos inspektoriumi.

1989–1993 m. – Pilių tyrimo centro (iki 1993 m. Lietuvos istorijos instituto Žemutinės pilies archeologinių tyrimų grupė) mokslo darbuotojas.

Nuo 1994 m. dėstau Vilniaus universitete, nuo 1999 m. turiu pedagoginį docento laipsnį. Dar skaitau paskaitas Vilniaus dailės akademijoje ir Vilniaus Gedimino technikos universitete.

1995–2001 m. vadovavau Lietuvos archeologijos draugijai. 1995–2002 m. buvau du kartus išrinktas Valstybinės paminklosaugos komisijos nariu nuo nevyriausybinių organizacijų.

1997 m. Bambergo universitete (Vokietijoje) skaičiau Pabaltijo viduriniųjų amžių archeologijos kursą.

1998–2005 m. – viešosios įstaigos „Kultūros paveldo akademija“ (steigėjai Kultūros vertybių apsaugos departamentas, Vilniaus universitetas, Vilniaus dailės akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas) direktorius. VšĮ „Kultūros paveldo akademijos“ pagrindinės darbo kryptys: paminklosaugininkų ruošimo ir mokymo aukštosiose mokyklose koordinavimas, specializuotų paminklosauginių kursų savivaldybių darbuotojams, šioje srityje dirbančių statybinių organizacijų vadovams organizavimas. Taip pat tarptautinių paminklosauginių programų vykdymas.

Nuo 2005 m. buvau Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorius.

Buvau skiriamas ICCROM organizacijos koordinatoriumi ITUC programai Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje; Europos Sąjungos programos HEREIN nacionaliniu koordinatoriumi Lietuvoje; tarptautinio Baltijos regiono pilių tyrėjų „Castella Maris Baltici“ komiteto nariu, Europos archeologų kongreso „Preventyvinė archeologija“ komiteto nariu.

Mokslinių interesų kryptis

Viduramžių archeologija ir Lietuvos paminklosauga

Dėstomi dalykai

1. Paminklosaugos ir paminklotvarkos įvadas. 64 val. Archeologijos III ir IV kurso bakalaurams.

2. Viduramžių archeologija. 64 val. Archeologijos III kurso bakalaurams.

3. Vakarų Europos archeologija. 64 val. Archeologijos IV kurso bakalaurams.

4. Viduramžių archeologijos teorinės problemos. 64 val. Archeologijos I kurso magistrams.

5. Paveldosaugos įstatymdavystė ir praktika (tarptautinė patirtis). 64 val. Paveldosaugos I kurso magistrams (kartu su kviestiniais dėstytojais)

6. Architektūrinio-urbanistinio paveldo apsauga ir apskaita Lietuvoje. 64 val. Paveldosaugos I kurso magistrams (kartu su kviestiniu dėstytoju).

7. Paveldosaugos įstatymdavystė ir praktika (Lietuvos patirtis). 20 val. Paveldosaugos specialiosios profesinės studijos studentams (kartu su kviestiniais dėstytojais).

8. Paveldosaugos įstatymdavystė ir praktika (tarptautinė patirtis). 30 val. Paveldosaugos specialiosios profesinės studijos studentams (kartu su kviestiniais dėstytojais).

9. Istorinio paveldo apsauga ir praktika. 20 val. Paveldosaugos specialiosios profesinės studijos studentams (kartu su kviestiniu dėstytoju).

10. Architektūrinio-urbanistinio paveldo apsauga ir praktika. 20 val. Paveldosaugos specialiosios profesinės studijos studentams (kartu su kviestiniu dėstytoju).

Mokslinės stažuotės

Bambergo universitete (Vokietija) 1993–1994 m. (6 mėn.).

Svarbiausios publikacijos (per paskutinius penkeris metus)

Straipsniai leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą

Discovery of mass grave of Napoleonic period in Lithuania (1812, Vilnius) Autthor(s) Signoli M., Ardagna Y., Adalian P., Devriendt W., Lalys L., Rigeeade C., Vette T., Kuncevičius A., Poškienė J., Bartkus A., Palubeckaitė Z., Garmus A., Pugačiauskas V., Jankauskas R., Dutour O. Source: COMPTES RENDUS PALEVOL 3(3): 219-227 MAY 2004. Academie des sciences. Published by Elsevier. Subject category: PALEONTOLOGY. IDS Number:843JP ISSN:1631-0683

Straipsniai, Lietuvos recenzuojamuose periodiniuose mokslo leidiniuose

A. Kuncevičius. Baltų karyba. – Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai – Istorija – LXLIX – Vilnius – 2001 – P.66-77.

A. Kuncevičius. Dar kartą dėl sąvokos ir terminijos – „Kas yra Lietuvos viduramžių archeologija?“ – Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai – Istorija – L11 – Vilnius – 2002 – P.3-7.

A. Kuncevičius. Lietuvos viduramžių archeologijos tyrimai (1) – Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai – Istorija – L111 – Vilnius. – 2002 – P.3-14.

A. Kuncevičius.  Lietuvos viduramžių archeologijos tyrimai (2). Lietuvos viduramžių miestų raida archeologijos duomenimis – Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai – Istorija – LLIV – Vilnius. – 2002 – P.17-27.

A. Kuncevičius. Lietuvos viduramžių kulto paminklų archeologiniai tyrinėjimai – Istorija – LVIII –Vilnius – 2003 – P.16-24.

Kiti straipsniai

A. Kuncevičius. Mūrinės statybos pradžia Lietuvoje.- Lietuva iki Mindaugo.-Vilnius.-2003.- P. 281-286.

A. Kuncevičius. Baltų karyba.- Lietuva iki Mindaugo.-Vilnius.-2003.- P. 307-320.

A. Kuncevičius. Senųjų Lietuvos miestų raida XIII-XVI amžiuje.- Istoriniai miestai. Sena ir šiuolaikiška.- Vilnius.- 2003.-P. 20-36.

A. Kuncevičius. Lietuvos mūrinės pilys. – Lietuvos istorijos vadovėlis. Skaitmeninė kompaktinis diskas „Gimtoji istorija 2“.

A. Kuncevičius. Lietuvos valstybės sostinė . – Lietuvos istorijos vadovėlis. Skaitmeninė kompaktinis diskas „Gimtoji istorija 2“.

A. Kuncevičius. Lietuvos valdovų rūmai. – Lietuvos istorijos vadovėlis. Skaitmeninė kompaktinis diskas „Gimtoji istorija 2“.

Monografijos

Z. Kiaupa, J. Kiaupienė, A. Kuncevičius. The History of Lithuania before 1795. – Vilnius. -2000.

Lietuvos gynybiniai įtvirtinimai. – Vilnius. – 2001 (leidinio sudarytojas ir vienas iš autorių).

Defensive Fortifications in Lithuania. – Vilnius. – 2001 (leidinio sudarytojas ir vienas iš autorių).

A. Kuncevičius. Lietuvos viduramžių archeologija. – Vilnius. – 2005.