Andrzej Kola

posted in: Dirbantys archeologai | 0

Gimė 1940 m. sausio 17 d. Torūnėje.

Specializuojasi povandeninėje, viduramžių ir naujųjų laikų archeologijoje.

1957 m. baigė II vidurinę mokyklą Torūnėje.

Mokslus tęsė pedagoginiame universitete Torūnėje (fizikos studijos), kuriuos 1959 m. baigė.

Po jo baigimo studijavo archeologiją Mikalojaus Koperniko universitete, studijuodamas dalyvavo kryžiuočių pilies kasinėjimuose Torūnėje, taip pat dirbo kraštotyros muziejuje Torūnėje.

Archeologijos studijas baigė 1966 m. ir pradėjo dirbti mokslo ir technikos darbuotoju Archeologijos ir Etnografijos institute.

1976 m. jis gavo filosofijos daktaro laipsnį, jo disertacijos tema „Ankstyvųjų viduramžių Chelmno archeologiniais duomenimis“ (Wczesnośredniowieczne Chełmno w świetle źródeł archeologicznych), o vadovas – Kazimiežas ŻUROWSKI.

Habilituoto daktaro laipsnį įgijo 1991 m. Vroclavo universitete.

Nuo 1995 m. profesorius Mikalojaus Koperniko universitete, nuo 2007 m. humanitarinių mokslų profesorius.

Nuo 1990 m. vadovavo Povandeninės archeologijos katedrai Mikalojaus Koperniko universitete.

1999-2002 m. Istorijos fakulteto dekanas.

1994-1996 m. vadovavo lenkų karių kapų archeologiniams tyrimams.

Apdovanojimai

1995 m., 2001 m., 2005 m., 2008 m., 2009 m., 2011 m. apdovanotas medaliais nacionaliniu lygmeniu švietimo srityje.

Tyrinėjimai

Viduramžių pabaigos – naujųjų laikų pradžios tilto Platelių ežere povandeniniai archeologiniai tyrimai 1995 metais;

Tilto Platelių ežere povandeniniai tyrinėjimai 1996-1997 metais;

Povandeniniai archeologiniai tyrinėjimai Platelių ežere, 1999 m.;

Tilto liekanų Platelių ežere tyrinėjimai, 2000 m.;

Merkinės laivo povandeniniai archeologiniai tyrimai, 2001 m.;

Povandeniai tilto liekanų Platelių ežere tyrimai, 2001 m.;

Povandeniai archeologiniai tyrimai Platelių ežere, 2002 m.;

Platelių ežero povandeniniai ir žvalgomieji Žiedelio ežero tyrimai, 2003.

Svarbesnės publikacijos

Kola A., Szulta W., Žulkus V. Tilto Platelių ežere povandeniniai tyrinėjimai 1996 ir 1997 metais. – V., 1998. – P. 455-458.

Kola A., Žulkus V. Viduramžių pabaigos – naujųjų laikų pradžios tilto Platelių ežere povandeniniai archeologiniai tyrimai 1995 metais // ATL 1994 ir 1995 metais. – V., 1996. – P. 296-300.

Kola A., Źródła archeologiczne z terenu zamku krzyżackiego w Toruniu: badania z 1958-1966 r.

Kola A., Wczesnośredniowieczny gród w Mełnie w świetle badań wykopaliskowych (1982, wspólnie z Ryszardem Boguwolskim).

Kola A., Archeologia podwodna. Cz. 1, Badania w akwenach śródlądowych Europy Środkowej i Wschodniej (1985, wspólnie z Gerardem Wilke).

Kola A., Grody ziemi chełmińskiej w późnym średniowieczu (1991).

Kola A., Średniowieczny gródek rycerski Ryńsk (1995).

Kola A., Wczesnośredniowieczne grodziska w Świeciu n. Osą i Mędrzycach (1996).

Kola A., Region Radzynia Chełmińskiego w pradziejach i wczesnym średniowieczu (1996, wspólnie z Ryszardem Boguwolskim).

Kola A., Szlakiem średniowiecznych grodzisk gminy Gruta (1996, wspólnie z Ryszardem Boguwolskim).

Kola A., Hitlerowski obóz zagłady Żydów w Bełżcu w świetle źródeł archeologicznych: badania 1997-1999 (2000).

Kola A., Mosty sprzed tysiąca lat: archeologiczne badania podwodne przy rezydencji pierwszych Piastów na Ostrowie Lednickim (2000, wspólnie z Gerardem Wilke).

Kola A., Charków, Katyń, Twer: w sześćdziesiątą rocznicę zbrodni: zbiór studiów (2001, redakcja pracy zbiorowej, wspólnie z Janem Szilingiem).

Kola A., Archeologia zbrodni: oficerowie polscy na cmentarzu ofiar NKWD w Charkowie (2005).

Kola A., Plemięta: wieżowa siedziba rycerska z XIV-XV wieku w ziemi chełmińskiej (2005, współautor).