Vida Kliaugaitė

posted in: Dirbantys archeologai | 0

 

kliaugaitevida
Institucija, pareigos VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“, archeologė
Adresas Piliakalnio g. 10, LT-06229 Vilnius
Telefonas (8~5) 2324696
El. pašto adresas vidak@erdves.lt

Gimiau 1973 m. birželio 26 d. Biržuose.

1980–1991 m. mokiausi Biržų miesto 3-ojoje vidurinėje mokykloje ir ją baigiau.

1991–1995 m. mokiausi Vilniaus universiteto Istorijos fakultete ir įgijau Istorijos mokslų bakalauro laipsnį. Bakalauro darbo tema – „Šiaurės Lietuva I tūkst. pr. Kr. (migraciniai procesai ir genčių formavimosi problemos pagal laidojimo paminklų duomenis)“.

1995–1998 m. mokiausi Vilniaus universiteto Istorijos fakultete ir įgijau kvalifikaciją: Istorijos mokslų magistro laipsnį. Magistro darbo tema – „Šiaurės rytų Lietuvos ir pietryčių Latvijos pilkapiai geležies amžiuje“.

Nuo 1997 m. sausio mėn. iki 1998 m. birželio mėn. dirbau Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, Archeologijos katedroje laborante. Veiklos pobūdis – darbas su duomenų bazėmis, medžiagos rengimas leidybai.

Nuo 1998 m. vasario mėn. iki 1998 m. birželio mėn. dirbau mašininke Kultūros ir meno institute. Veiklos pobūdis – darbas kompiuteriu, tekstų redagavimas, maketavimas bei ruošimas leidybai.

Nuo 1998 m. liepos mėn. iki dabar dirbu projektų vadove VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“. Veiklos pobūdis – kultūros paveldo išsaugojimo ir atgaivinimo projektų rengimas ir tiesioginis jų vykdymas, t.y. informacijos paieška, ekspedicijų organizavimas, ryšių su valstybinėmis institucijomis koordinavimas, moksliniai istoriniai ir archeologiniai tyrimai; kultūros paveldo populiarinimas jaunimo ir vaikų tarpe, informacijos apie paveldosaugą sklaida.

Nuo 1999 m. Lietuvos archeologijos draugijos narė.

Kvalifikacijos kėlimas

Nuo 2001 m. birželio 4 d. iki 2001 m. birželio 16 d. – Gotlando universitetas (Švedija). Tema – Baltijos regiono kultūros paveldas.

Nuo 2003 m. kovo 31 d. iki 2003 m. balandžio 11 d. – Londono universitetinis koledžas (Anglija). Tema – Kultūros paveldo apsauga.

2006 m. kovo 27 d. Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos atestuota nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos specialistė (Atest. Nr. 0234): Archeologinio, povandeninio, istorinio, memorialinio nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertizės specialisto kategorija; archeologijos tyrimai, III kategorija; tvarkomųjų paveldosaugos darbų vadovavimas, III kategorija.

Puikiai kalbu anglų, rusų kalbomis, turi ispanų kalbos pagrindus bei latvių kalbos pradmenis.

Archeologinių tyrinėjimų sklaida

Konferencijoje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 m.“, vykusioje 2000 m. gegužės 4–5 d. (organizavo Lietuvos istorijos institutas) skaitytas pranešimas „Archeologijos tyrimai Baliulių pilkapyne“.

Publikacijos tęstiniame leidinyje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“:

Bradeliškių piliakalnio tyrinėjimai 1998 m. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje (toliau ATL) 1998 ir 1999 m. V., 2000. P. 96-97.

Tyrinėjimai Aleksandriškių pilkapyne 1999 m. // ATL 1998 ir 1999 m. V., 2000. P. 172-173.

Tyrinėjimai Baliulių pilkapyne 1999 m. // ATL 1998 ir 1999 m. V., 2000. P. 174-179.

Bražuolės pilkapyno tyrinėjimai 1999 m. // ATL 1998 ir 1999 m. V., 2000. P. 179.

Tyrinėjimai Mėžionių (Paulinavo) pilkapyne 1999 m. // ATL 1998 ir 1999 m. V., 2000. P. 180-181.

Puntuzų I pilkapių tyrinėjimai 1999 m.// ATL 1998 ir 1999 m. V., 2000. P. 181-182.

Ziboliškės III pilkapyno tyrinėjimai 1999 m. // ATL 1998 ir 1999 m. V., 2000. P. 182-183.

Tyrinėjimai Vigodkos (Dūkšto, Saksoniškių) II pilkapyne 1999 m. // ATL 1998 ir 1999 m. V., 2000. P. 163-164. (bendraautorius Z .Baubonis).

Baliulių pilkapynas // ATL 2000 m. V., 2002. P. 66-67.

Laukstenių pilkapynas // ATL 2000 m. V., 2002. P. 68.

Vaišniūnų (Medžiukalnio) pilkapynas // ATL 2000 m. V., 2002. P. 69.

Punios piliakalnis // ATL 2000 m. V., 2002. P. 30-33 (bendraautoriai – Dž. Brazaitis, E. Vailionis).

Vigodkos (Dūkšto, Saksoniškių) II pilkapynas // ATL 2000 m. V., 2002. P. 57. (bendraautorius Z. Baubonis).

Ažušilės pilkapynas // ATL 2001 m. V. 2002. P. 82-84. (berndraautorius – Z. Baubonis).

Vigodkos (Dūkšto, Saksoniškių) pilkapynas // ATL 2001 m. V. 2002. P. 85-86. bendraautorius – Z. Baubonis).

Kasčiukų pilkapynas // ATL 2001 m. V. 2002. P. 88.

Laukstenių pilkapynas // ATL 2001 m. V. 2002. P. 89.

Apuolės kapinynas // ATL 2001 m. V. 2002. P. 109-113. (bendraautorius – Z. Baubonis).

Bradeliškių piliakalnis // ATL 2002 m. V. 2005. P. 26-28.

Norkūnų piliakalnis // ATL 2002 m. V. 2005. P. 28-30.

Peršaukščio (Kasčiukų) pilkapynas // ATL 2002 m. V. 2005. P. 63-66.

Kaltanėnų (Degutinės) pilkapynas // ATL 2002 m. V. 2005. P. 66-68.

Raudondvario stovyklavietė // ATL 2003 m. V.2005. P. 15-16.

Pelekonių papėdės gyvenvietė // ATL 2003m. V. 2005. P. 29-30. (bendraautorius – Z. Baubonis).

Bernotų piliakalnio papėdės gyvenvietė ir senkapis // ATL 2003 m. V. 2005. P. 40-42.

Pipiriškių piliakalnio aplinkos žvalgomieji tyrinėjimai // ATL 2003 m. V. 2005. P. 42-43.

Ažušilės pilkapynas // ATL 2003 m. V. 2005. P. 80-81. (bendraautorius – Z. Baubonis).

Peršaukščio (Kasčiukų) pilkapynas // ATL 2003 m. V. 2005. P. 86-88.

Alytaus senkapis // ATL 2003 m. V. 2005. P. 165-168. (bendraautorius – Z. Baubonis).

Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios šventorius // ATL 2003 m. V. 2005. P. 171-173

Žvalgomieji tyrimai Vilniuje, Klaipėdos g.7A // ATL 2003 m. V. 2005. P. 199-201.

Papiškės neįtvirtinta gyvenvietė // ATL 2004 m. V. 2006. P. 38-40.

Ažušilės pilkapynas // ATL 2004 m. V. 2006. P. 68-70.

Peršaukščio (Kasčiukų) pilkapynas // ATL 2004 m. V. 2006. P. 77-78.

Vilkijos senovės gyvenvietė // ATL 2004 m. V. 2006. P. 153-154.

Alytaus i miesto kapinės prie bažnyčios // ATL 2004 m. V. 2006. P. 168-173.

Mažulonių piliakalnio papėdės gyvenvietė // ATL 2005 m. V. 2006. P. 29-30.

Ažušilės pilkapynas // ATL 2005 m. V. 2006. P. 82-84.

Liūlinės pilkapynas III // ATL 2005 m. V. 2006. P. 89-91.

Tyrinėjimai Trakuose, Karaimų g. 13 // ATL 2005 m. V. 2006. P. 312.

Pakalniškių piliakalnis su priešpiliu // ATL 2006 m. V. 2007. P. 63-65.

Sudargo (Burgaičių) piliakalnis // ATL 2006 m. V. 2007. P. 72-74.

Ažušilės pilkapynas // ATL 2006 m. V. 2007. P. 111-113.

Kuprių pilkapynas // ATL 2006 m. V. 2007. P. 119-120.

Vidiškių dvarvietė // ATL 2006 m. V. 2007. P. 203-205.

Pabaisko mūšio vietos archeologiniai žvalgymai // ATL 2006 m. V. 2007. P. 493-495.

Ažušilės pilkapynas // ATL 2007 m. V. 2008 P. 158-159.