Daumantas Kiulkys

posted in: Dirbantys archeologai | 0
kiulkysdaumantas
Institucija, pareigos Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas, specialistas
Adresas
Telefonas
El. pašto adresas daumiz@hotmail.com

Gimiau 1987 m. birželio 1 d. Vilniuje. 1996 m. persikėliau gyventi į Klaipėdą, kur 2006 m. baigiau “Ąžuolyno“ gimnaziją.

2006-2010 m. studijavau Vilniaus universiteto istorijos fakultete, kur įgijau archeologo specialybę. Bakalauro darbo tema – “Senojo ir viduriniojo geležies amžiaus skydai Lietuvoje” (vadovas – lekt. L. Tamulynas).

Nuo 2011 m. balandžio 1 d. dirbu specialistu Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institute (projektas – “CARARE”).

Lauko tyrimų patirtis

2008-2009 m. dirbau laborantu Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedroje (projektai – “Archeolitas” ir “Archeokraštovaizdis“).

Bakalauro studijų metu atlikau archeologinių lauko tyrimų praktikas Meškučių sen. gyvenvietėje, Marijampolės r., (vad. dr. A. Merkevičius); Žardės sen. gyvenvietėje, Klaipėdos m. (vad. dr. A. Bliujienė); Stančių sen. gyvenvietėje, Klaipėdos r. (vad. L. Tamulynas).

2009 m. dalyvavau archeologiniuose “Hünenberg” piliakalnio papėdės gyvenvietės kasinėjimuose Watenstedt’e, Žemutinėje Saksonijoje, Vokietijoje (vad. dr. I. Heske).

2010 m. rugpjūčio – spalio mėn. dirbau darbininku Klaipėdos universitete, Klaipėdos piliavietės archeologinių tyrimų ekspedicijoje.

Straipsniai

Senojo ir viduriniojo geležies amžiaus skydai Lietuvoje. In: Archaeologia Lituana, t. 11, p. 33-114.

Mokslinių interesų kryptys

Archeologijos teorija, socialinė archeologija ir antropologija, Lietuvos geležies amžius.