Justina Kozakaitė

posted in: Dirbantys archeologai | 0
kozakaitejustina
Institucija, pareigos Laisvai samdoma archeologė
Adresas
Telefonas
El. pašto adresas j.kozakaite@gmail.com

Gimiau 1986 m. gegužės 18 d. Vilniuje.

2005 m. baigta Vilniaus Žemynos gimnazija;

2005-2009 m. – Aukštasis – Vilniaus Universitetas, archeologijos bakalauras (darbo tema – Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios XV – XVIII a. presbiterijos palaidojimų bioarcheologinė charakteristika);

2010-2011 m. – Aukštasis – Durham University, paleopatologijos magistras (darbo tema – Ilgųjų kaulų lūžių ir išnirimų analizė XIV – XVII a. Alytaus kapinyne).

Archeologinio darbo patirtis

Archeologiniai tyrinėjimai

1. (2006) Neolitinė Kretuono 1 gyvenvietė (Švenčionys). Archeologiniai tyrimai. Vadovas – dr. Egidijus Šatavičius (Vilniaus Universitetas, Istorijos fakultetas);

2. 2008) Olimpiečių 3 (Vilnius). Archeologiniai tyrimai. Vadovas – Kęstutis Katalynas (Istorijos institutas);

3. (2007 – 2009) Dubingių bažnyčios ir piliavietės tyrimai (Dubingiai). Vadovai – prof. Albinas Kuncevičius (Vilniaus Universitetas, Istorijos fakultetas), dr. Rimvydas Laužikas (Vilniaus Universitetas, Komunikacijos fakultetas);

4. (2011) Aukštadvario piliakalnio žvalgomieji tyrimai (Aukštadvaris).

(2007 – 2009) Dubingių archeologinė stovykla. Stovyklos organizatorė ir vadovė.

(2010) Kviestinė lektorė Lietuvos Jaunimo Turizmo Centro organizuotoje neakivaizdinėje archeologų mokykloje. Paskaitos apie bioarcheologiją (Bioarcheologija – tiltas, jungiantis biologinius ir socialinius mokslus);

(2008 – 2010) Etnokosmologijos muziejus (Molėtų raj.). Ekskursijų vadovė.

Darbas su osteologine medžiaga

1. (2009) Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios XV – XVIII a.

presbiterijos ir šventoriaus palaidojimų osteologinė analizė;

2. (2009-2010) Bokšto gatvės palaidojimų osteologinė analizė;

3. (2010) Žemaitijos rezistentų, užkastų Rietavo dvaro sodybos arklidžių pastato aplinkoje, ekshumacija ir fiksacija (Rietavas);

4. (2010) Fishergate House osteologinė analizė;

5. (2011) Alytaus XIV – XVII a. palaidojimų osteologinė analizė;

6. (2011) Kernavės kremuotų palaikų osteologinė analizė;

7. (2011) Bajorų kremuotų palaikų osteologinė analizė.

British Association for Biological Anthropology and Osteoarchaeology (BABAO) narė.

Konferencijos, seminarai

(2009) Tarptautinė Baltijos šalių konferencija Bioarcheologija ir teismo antropologija (Teismo medicinos institutas) ;

(2010) Tarptautinė paskaita, skirta teismo medicinos gydytojams, patologams Skeletai, kūnai ir teisė: teismo antropologija Mičigano valstijos universitete (Teismo medicinos institutas);

(2010) Seminaras Musculo-skeletal stress markers in bioarchaeology: Indications of activity levels or human variation? (dr. Charlotte Henderson, Durham University);

(2010) Seminaras Stable isotope analysis and mobility (dr. Janet Montgomery, Durham University);

(2010) Seminaras Skeletal Evidence of Aggression in Humans and African Apes: An Evolutionary Perspective (dr. Prof. Robert Jurmain, San Jose State University);

(2011) Seminaras Iron Age Research Student Seminar (Department of Archaeology, Durham University).

Kompetencija

Bendroji žmogaus anatomija;

Amžiaus, lyties, ūgio nustatymas;

Osteometriniai tyrimai;

Skeleto patologijos identifikavimas ir interpretacijos, remiantis šiuolaikinėmis medicinos, teismo medicinos patirtimi, įtraukiant biokultūrinį požiūrį, t.y. archeologijos, etnoarcheologijos, istorinius duomenis.