Aistė Kazimieraitytė

posted in: Dirbantys archeologai | 0
kazimieraityteaiste
Institucija, pareigos Laisvai samdoma archeologė
Adresas
Telefonas
El. pašto adresas aiste.kazim@gmail.com

Gimiau 1990 m. lapkričio 6 d. Šiauliuose. 2009 m. baigiau Šiaulių Didždvario gimnaziją, tais pačiais metais įstojau į Vilniaus universitetą, archeologijos bakalauro studijų programą. Kas lėmė tokį pasirinkimą, suprasti (prisiminti) darosi vis sunkiau, tačiau stojimo į universitetus sąraše buvo tik dvi specialybės, tad matyt žinojau ko noriu. 2013 m. apgyniau bakalauro darbą „X−XVI a. žvangučiai Lietuvoje: nešiosena ir simbolika“, kuriam vadovavo dr. Vykintas Vaitkevičius. Nuo 2013 m. rudens esu Vilniaus Universiteto Istorijos fakulteto, archeologijos magistro sudijų programos studentė. Magistro darbe ketinu tęsti bakalauro darbe pradėtą tyrinėti temą.

Archeologinių tyrimų interesai

Šlapynių archeologija, baltų religija ir mitoligija, šventvietės, muzikos archeologija, partizaninis karas, naujausių laikų konfliktų archeologija.

Tyrinėti objektai

Dalyvavau šiuose archeologiniuose tyrinėjimuose ir žvalgymuose:

2010 m. Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro aplinka (vad. prof. M. Michelbertas);

2011 m. Vilniaus senojo miesto vieta – Bokšto g. 6 (vad. dr. R. Jonaitis);

2012-2013 m. Bajorų degintinis kapinynas (Elektrėnų sav.) (vad. dr. V. Vaitkevičius);

2012-2013 m. Lietuvos partizanų ryšininkų Sajų sodyba Balandiškyje (Radviliškio r.) (vad. G. Petrauskas);

2012-2013 m. Šliktinės aukojimo vieta (Skuodo r.) (vad. E. Simanavičiūtė; Ž. Montvydas).

2013 m. Pagrendos miško bunkeris (Elektrėnų sav.) (vad. L. Ivanovaitė).

Pomėgiai

Muzika ir teatras, tautiniai šokiai, pyragų kepimas, rašymas, dovanų pakavimas, žygiai ir kitokios kelionės.